Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grono branży informatycznej w województwie podkarpackim Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Monika Dąbrowska Instytut Gospodarki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grono branży informatycznej w województwie podkarpackim Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Monika Dąbrowska Instytut Gospodarki."— Zapis prezentacji:

1 Grono branży informatycznej w województwie podkarpackim Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Monika Dąbrowska Instytut Gospodarki WSIiZ

2 Teoria gron przedsiębiorczości Skupisko przestrzenne wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, firm otoczenia biznesu działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji, konkurujących między sobą, ale także współpracujących ( Porter ) Skupisko firm i instytucji ściśle współpracujących ze sobą na niewielkim obszarze geograficznym i w stosunkowo wąskim zakresie tematycznym (np.w jednej branży). Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Źródła przewagi konkurencyjnej wynikającej z lokalizacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Dostępność wykwalifikowanej kadry, (potencjał absolwentów kierunków IT), Dostępność instytucji badawczo-rozwojowych, Młodość demograficzna, Dostępność i jakość infrastruktury telekomunikacyjnej Dostępność klientów – istnienie dużego rynku zbytu, Poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, Przedsiębiorczość lokalna Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Czynniki koncentracji firm informatycznych

5 Czynniki koncentracji firm branży informatycznej c.d Przedsiębiorczość lokalna Innowacyjność regionu (liczba patentów, nakłady na działalność badawczo-rozwojową), Aktywność społeczna, Dostępność komunikacyjna, Dostępność specjalistycznych usług i instytucji wsparcia, Obecność firm zagranicznych, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Studencki kierunku informatyka w Polsce

7 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Jednostki naukowe powiązane z branżą informatyczną w województwie podkarpackim Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedziba w Rzeszowie (liczba studentów ok. 2 000) Politechnika Rzeszowska ( ok. 3 500) Wyższa Szkoła Administracji Wyższa Szkoła Administracji w Przemyślu Uniwersytet Rzeszowski ( kierunek: fizyka i informatyka) Państwowa Wyższa Szkoła w Krośnie

8 Klasyfikacja firm informatycznych Polska Klasyfikacja Działalności: 30. Produkcja maszyn biurowych i komputerów, 51.64 Sprzedaż hurtowa komputerów i innych urządzeń do przetwarzania danych, 52.48.12 Sprzedaż detaliczna komputerów i sprzętu komputerowego, 52.48.13 Sprzedaż detaliczna oprogramowania komputerowego, 71.33 Wynajem maszyn sprzętu biurowego łącznie ze sprzętem biurowym, 72 Informatyka i działalność pokrewna Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Firmy branży informatycznej, które zostały przeankietowane są zaliczane do następujących obszarów: Tworzenie oprogramowania i integracja systemów informatycznych, Oprogramowanie multimedialne, Usługi teleinformatyczne (internet), Produkcja sprzętu informatycznego. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Cel badania przedsiębiorstw branży informatycznej Przeanalizowanie funkcjonowania przedsiębiorstw branży informatycznej w województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Cele wywiadu Analiza powiązań przestrzennych pomiędzy firmami, Analiza mechanizmów powstawania firm i czynników lokalizacji podmiotów, Analiza powiązań firm z jednostkami badawczo- rozwojowymi i wyższymi Uczelniami, Analiza powiązań firm z jednostkami publicznymi, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Wyniki z badań Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Czynniki lokalizacji przedsiębiorstw grona informatycznego województwa podkarpackiego Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Zmiany zaistniałe w poszczególnych obszarach działalności firm w ostatnich 2 latach Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Intensywność i dziedziny współpracy między firmami branży informatycznej

16 Niskie koszty prowadzenia działalności w danym miejscu, Dostępność dostawców, Bliskość miejsca zamieszkania, Obecność potencjalnych głównych liderów, Prestiż wizerunek miejsca, Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Czynniki koncentracji firm informatycznych analizowane w wywiadach

17 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Stymulanty rozwoju branży informatycznej sytuacja rynkowa sprzyjająca rozwojowi własnej przedsiębiorczości, restrukturyzacja firm państwowych w sektorze, istniejący potencjał w sektorze pozwalający na uruchomienie produkcji, rosnące niezaspokojone potrzeby rynkowe, chęć podjęcia ryzyka działalności gospodarczej i realizacji własnych zainteresowań, tradycje rodzinne i możliwość kontynuowania zawodu.

18 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwa branży informatycznej charakteryzują się wysokim procentem pracowników z wyższym wykształceniem. W ankietowanych przedsiębiorstwach 80% pracowników to osoby po studiach natomiast pozostała część to osoby z wykształceniem średnim pomaturalnym. Transfer wiedzy poprzez pracowników

19 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ankietowane przedsiębiorstwa z branży informatycznej za główną barierę rozwoju uznały silną konkurencję technologiczną i jakościową ze strony firm zagranicznych, Małe przedsiębiorstwa branży informatycznej za główną barierę wskazały brak kapitału na zakup nowych technologii i innowacji do oferowanego wachlarza produktów. Przedsiębiorcy dla których najistotniejsze są problemy związane z finansowaniem działalności szczególności wskazali na:. Bariery rozwoju

20 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego niekorzystne warunki kredytowe, niską płynność finansową, brak stabilnej polityki państwa zakresie podatków. Bariery rozwoju c.d

21 Dziękuję za uwagę Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Grono branży informatycznej w województwie podkarpackim Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Monika Dąbrowska Instytut Gospodarki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google