Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki etap XX edycji krajowego Konkursu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki etap XX edycji krajowego Konkursu"— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki etap XX edycji krajowego Konkursu
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu 20 listopada 2012 Wojewódzki etap XX edycji krajowego Konkursu DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8 Wrocław

2 Wyciąg z REGULAMINU KONKURSU AGROLIGA 2012
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie Wyciąg z REGULAMINU KONKURSU AGROLIGA 2012 Celem konkursu jest wyłonienie Mistrzów i Wicemistrzów Wojewódzkich AGROLIGI 2012 w kategoriach: Rolnicy i Firmy z terenu województwa dolnośląskiego, którzy będą reprezentowali województwo dolnośląskie na szczeblu krajowym. Konkurs jest realizowany w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata dla województwa dolnośląskiego i przyczynia się do promowania rozwoju obszarów wiejskich naszego regionu poprzez upowszechnianie osiągnięć rolników i przedsiębiorców, jako liderów rozwoju lokalnego mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności dolnośląskiego rolnictwa.

3 Wyciąg z REGULAMINU KONKURSU AGROLIGA 2012 Do kategorii ROLNICY
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie Wyciąg z REGULAMINU KONKURSU AGROLIGA 2012 Do kategorii ROLNICY zaliczone są wyłącznie osoby prowadzące gospodarstwo rolne samodzielnie lub wraz z rodziną. Kandydaci powinni uzyskiwać wyniki (plony, wydajność w produkcji zwierzęcej itp.) powyżej średniej krajowej. W gospodarstwach może być prowadzona dodatkowa działalność gospodarcza (świadczenie usług mechanizacyjnych i innych, przetwórstwo, agroturystyka, itp.), pod warunkiem, że dochody uzyskiwane z tej działalności nie przewyższają dochodów z podstawowej działalności rolniczej. W gronie laureatów nie mogą znaleźć się gospodarstwa z niedokończonymi inwestycjami, mocno zadłużone lub niestabilne ekonomicznie. W tej kategorii nie mogą być też uwzględniane osoby, które nie mają ziemi i zajmują się tylko obrotem płodami rolnymi.

4 Wyciąg z REGULAMINU KONKURSU AGROLIGA 2012 Do kategorii FIRMY
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie Wyciąg z REGULAMINU KONKURSU AGROLIGA 2012 Do kategorii FIRMY można zaliczyć wyłącznie przedsiębiorstwa działające na rynku regionalnym, czyli na terenie danego województwa i ościennych i zajmujące się przetwórstwem rolno-spożywczym, świadczeniem usług rolnych i wiejskich, handlem środkami produkcji dla rolnictwa, produkcją maszyn, pasz itp. Do tej kategorii zalicza się także wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, prowadzone przez właścicieli bądź dzierżawców i zatrudniające siłę najemną. W obu kategoriach przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego będzie miała wpływ estetyka obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy oraz płynność finansowa.

5 Uczestnicy wojewódzkiego konkursu AGROLIGA 2012
kategoria ROLNICY: 1. Wanda i Zdzisław Nicpoń, Ługi, gm. Wąsosz, powiat górowski - hodowla zarodowa bydła mlecznego 2. Wioletta i Adam Paluszek Uniejowice, gm. Zagrodno, powiat złotoryjski - produkcja roślinna 3. Jolanta i Roman Jachym, Pustelnik, gm. Marciszów, powiat kamieniogórski - hodowla bydła mlecznego i szkółka roślin ozdobnych 4. Bogumiła i Aleksander Myśko, Jaroszówka, gm. Chojnów, powiat legnicki, - ferma danieli 5. Agnieszka i Marcin Gawenda, Konary, gm. Udanin, powiat średzki 6. Grażyna i Józef Kowalscy, Kliszów, gm. Rudna, powiat lubiński 7. Teresa i Adam Caputa, Muszkowice, gm. Ciepłowody, powiat ząbkowicki kategoria FIRMY: 1. Dolnośląska Fabryka Powozów Konnych Kutzmann s.c., Gola Wąsoska 1, Wąsosz, powiat górowski Właściciel – Sz. L. M Kurtzmann - profil produkcji: sportowe i rekreacyjne powozy i maszyny konne oraz usługi dla ludności i rolnictwa 2. Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Gluten” - Zbigniew Ślusarczyk ul. Młynarska, Lubań, - przemiał zbóż oraz skup i sprzedaż zbóż i nawozów sztucznych oraz usługi dla ludności 3. Grupa Producentów “AGROFAM” Sp. z o.o. Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki Prezes – Stanisław Borucki - produkcja ziarna zbóż i nasion roślin oleistych 4. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. T.Kościuszki w Tomkowicach Tomkowie, gm. Strzegom, powiat świdnicki Prezes – Teresa Włoszczyńska - produkcja roślinna – zboża, rzepak, kukurydza na ziarno

6 Mistrzami Wojewódzkimi AGROLIGI 2012 zostali: w kategorii ROLNICY
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie Mistrzami Wojewódzkimi AGROLIGI 2012 zostali: w kategorii ROLNICY Wanda i Zdzisław Nicpoń z miejscowości Ługi w gminie Wąsosz, powiat górowski - za wybitne osiągnięcie w hodowli bydła mlecznego w kategorii FIRMY w kategorii FIRMY: ZPUH „GLUTEN” Zbigniew Ślusarczyk z Włosienia w gminie Lubań – za kontynuowanie tradycji dolnośląskiego młynarstwa Mistrzowie Wojewódzcy zostaną zgłoszeni przez DODR do drugiego etapu konkursu na szczeblu krajowym.

7 Mistrz wojewódzki AGROLIGA 2012 w kategorii ROLNICY
Wanda i Zdzisław Nicpoń z miejscowości Ługi w gminie Wąsosz, powiat górowski -prowadzą gospodarstwo o powierzchni 160 ha, specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Obora objęta jest kontrolą użytkowości mlecznej metodą A4 oraz rodowodowej, prowadzonej przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie. Współpracują z Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu. Uzyskiwana średnia wydajność mleka kształtuje się na poziomie 9000 l rocznie od sztuki. Aktualnie stado bydła liczy: 83 krowy dojne, 40 jałówek cielnych i 20 szt. jałówek do 20 miesięcy oraz 45 cieląt. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi zasady wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. Rolnik od kilku lat reprezentuje powiat górowski na corocznie organizowanej wojewódzkiej wystawie zwierząt hodowlanych w Piotrowicach. Plony zbóż uzyskiwane w gospodarstwie kształtują się na poziomie 70 dt/ha. Zebrane w gospodarstwie zboża przeznacza się do sporządzania pasz treściwych dla bydła. Za dotychczasowe osiągnięcia został odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odznaką Zasłużony dla Rolnictwa. Od 20 lat pan Zdzisław jest radnym w gminie Wąsosz.

8 Mistrz wojewódzki AGROLIGA 2012 w kategorii ROLNICY
Wanda i Zdzisław Nicpoń z miejscowości Ługi w gminie Wąsosz, powiat górowski

9

10 Mistrz wojewódzki AGROLIGA 2012 w kategorii FIRMY
Zakład Produkcyjno–Usługowo–Handlowy „GLUTEN” Zbigniew Ślusarczyk rozpoczął swoją działalność w zakresie przemiału zbóż w 1995 r. kupując młyn w Lubaniu. Ze względu na konieczność przeprowadzenia modernizacji tego obiektu, wynajął od Gminnej Spółdzielni we Włosieniu oddalonym o ok. 12 km od Lubania drugi młyn, gdzie przeniósł produkcję mąki natomiast w Lubaniu pozostawił skup zbóż. W 2008 roku przeprowadzona została modernizacja linii produkcyjnej. Wymienione zostały główne ciągi technologiczne, dzięki czemu, obecnie młyn może pochwalić się doskonałymi, wysokiej jakości produktami, takimi jak: mąka pszenna, mąka żytnia typ 580 oraz Zakupione zostały urządzenia do szybkiej analizy jakości zboża i mąki. Wybudowano również nowe magazyny zbożowe oraz zmodernizowano pomieszczenia techniczne. W chwili obecnej ZPUH „GLUTEN” oprócz przemiału zbóż zajmuje się również skupem i sprzedażą zbóż oraz nawozów sztucznych. Wykonuje także usługi dla ludności podnośnikiem koszowym. Na rynku regionalnym Zakład ma wyrobioną markę. Zakład zacieśnia współpracę z rolnikami w zakresie produkcji zbóż o wysokiej jakości wypiekowej na cele piekarnicze. Głównym zamierzeniem przedsiębiorcy jest umocnienie się na rynku oraz stworzenie sieci stałych odbiorców produktów i dostawców wysokiej jakości surowców zgodnie z zapotrzebowaniem firmy. Pan Ślusarczyk dostrzegając potrzebę unowocześnienia procesu produkcyjnego, wprowadził w zakładzie młynarskim system HACCP.

11 Mistrz wojewódzki AGROLIGA 2012 w kategorii FIRMY
Zakład Produkcyjno–Usługowo–Handlowy „GLUTEN” Zbigniew Ślusarczyk

12

13 WiceMistrzami Wojewódzkimi AGROLIGI 2012 zostali: w kategorii ROLNICY
Europejski Fundusz na Rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie WiceMistrzami Wojewódzkimi AGROLIGI 2012 zostali: w kategorii ROLNICY Wioletta i Adam PALUSZEK z Uniejowic w gminie Zagrodno, powiat złotoryjski – w uznaniu za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne i osiągane wysokie plony w kategorii FIRMY Dolnośląska Fabryka Powozów Konnych „KUTZMANN” s. c. Sz. L. M. Kurtzmann z Goli Wąsoskiej w gminie Wąsosz, powiat górowski – za działania prowadzone na rzecz zachowaniu koni ras zimnokrwistych

14 WiceMistrz wojewódzki AGROLIGA 2012 w kategorii ROLNICY
Wioletta i Adam PALUSZEK z Uniejowic w gminie Zagrodno, powiat złotoryjski samodzielnie prowadzą gospodarstwo rolne od 1996 roku powiększając jego powierzchnię z 6 do aktualnie 72 ha a planują dalsze powiększenie powierzchni gospodarstwa. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną. Głównymi uprawami są: zboża, rzepak i ziemniaki. Rolnik stosuje najnowsze odmiany i technologie produkcji roślinnej. Efektem tego są uzyskiwane wysokie plony, które kształtują się odpowiednio na poziomie: pszenica ozima 65 dt/ha, jęczmień jary 45 dt/ha, rzepak ozimy 40 dt/ha oraz ziemniaki 400 dt/ha. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi zasady wzajemnej zgodności w zakresie bezpieczeństwa żywności. Znani są z zamiłowania do estetyki obejścia i otoczenia gospodarstwa. Urządzono w nim bardzo ładny ogród z wydzielonym kącikiem rekreacyjnym. W latach 2005, 2006 i 2009 brali udział w gminnych i powiatowych konkursach na „Najładniejszą zagrodę”, zawsze plasując się w czołówce wyróżnionych gospodarstw a w 2006 otrzymali wyróżnienie na szczeblu wojewódzkim. Pan Adam aktywnie udziela się na rzecz społeczności lokalnej, jako działacz Rady Sołeckiej Wsi Uniejowice.

15 WiceMistrz wojewódzki AGROLIGA 2012 w kategorii ROLNICY
Wioletta i Adam PALUSZEK z Uniejowic w gminie Zagrodno

16 WiceMistrz wojewódzki AGROLIGA 2012 w kategorii FIRMY
s. c. Sz. L. M. Kurtzmann powstała w 1994 roku i od początku funkcjonuje, jako mała firma rodzinna, gdzie wiedza przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Zarządza nią Szymon Kutzmann, który wraz ze swoimi synami Markiem i Maciejem kieruje wszystkimi działami przedsiębiorstwa. Siedziba i Oddział produkcyjny zlokalizowane są w zakupionych starych magazynach zbożowych w miejscowości Gola Wąsoska. Od dwóch lat Firma znana na europejskich rynkach, jako Dolnośląska Fabryka Powozów Konnych prowadzi również Oddział handlowy w Górze.

17 WiceMistrz wojewódzki AGROLIGA 2012 w kategorii FIRMY
Głównym profilem działalności jest produkcja rekreacyjnych i sportowych powozów konnych. Z powodzeniem konkuruje na międzynarodowych rynkach, prowadząc sprzedaż do: Rosji, USA, Japonii oraz większości krajów europejskich. Zatrudnienie kształtuje się na poziomie około 30 pracowników a roczna produkcja wynosi około 300 szt. bryczek. Od kilku lat rozwijana jest produkcja części zamiennych do powozów konnych oraz świadczone są usługi dla ludności i rolnictwa takie jak: piaskowanie metalu, lakierowanie proszkowe, toczenie CNC, produkcja i hartowanie resorów, cięcie i wycinanie plazmą CNC, spawanie oraz usługi ślusarskie. Firma Kutzman jest również aktywna, na rynku maszyn i urządzeń rolniczych dla zwierząt pociągowych. Największym projektem, który zrealizowała w tym zakresie to Equitract 25. Jest to “traktor”, gdzie główną siłą napędową jest koń, który ciągnie za sobą skomplikowaną maszynę z 25 konnym silnikiem Koheler, który moc 25KM bez straty przekłada na nowoczesny silnik hydrauliczny, węże i WOM. Maszyny tego typu produkowane są dla zachowania ras koni zimnokrwistych, które obecnie nie są już wykorzystywane.

18 w ogólnopolskiej edycji konkursu
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Serdecznie gratulujemy laureatom dolnośląskiej edycji konkursu i życzymy sukcesów na szczeblu krajowym w ogólnopolskiej edycji konkursu AGROLIGA 2012 DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8 Wrocław Ryszard Targosz XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu AGROLIGA 2011 18


Pobierz ppt "Wojewódzki etap XX edycji krajowego Konkursu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google