Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dochodowość i opłacalność produkcji w gospodarstwach ekologicznych specjalizujących się w uprawach polowych w latach 2005-2008 na podstawie danych Polskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dochodowość i opłacalność produkcji w gospodarstwach ekologicznych specjalizujących się w uprawach polowych w latach 2005-2008 na podstawie danych Polskiego."— Zapis prezentacji:

1 Dochodowość i opłacalność produkcji w gospodarstwach ekologicznych specjalizujących się w uprawach polowych w latach na podstawie danych Polskiego FADN IERiGŻ-PIB, Zakład Rachunkowości Rolnej mgr inż. Grażyna Nachtman WARSZTATY ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO, PUŁAWY 2010

2 Plan wystąpienia: Zagadnienia metodyczne: - pojęcia kosztów, wartości produkcji i dochodów, - dobór próby Polskiego FADN, a obecność gospodarstw ekologicznych, - zasady klasyfikacji gospodarstw. Wyniki ekonomiczne grupy certyfikowanych gospodarstw rolnych, specjalizujących się w uprawach polowych. Wnioski.

3 Koszty ogółem obejmują trzy główne grupy: Koszty zużycia pośredniego –bezpośrednie koszty produkcji (m.in. koszt nawozów z zakupu lub nieodpłatnych przekazań, nasion, środków ochrony roślin, herbicydów, koszt przygotowania produktu do sprzedaży) – koszty ogólnogospodarcze (m.in. koszt paliwa, energii wynajmu maszyn, remonty bieżące, ubezpieczenia budynków), Amortyzację, Koszty czynników zewnętrznych –odsetki od zobowiązań, –opłata pracy najemnej, –czynsz za ziemię dzierżawną.

4 Wartość produkcji netto (bez dopłat) - dotyczy roku obrachunkowego liczona jest bez podatku VAT, w cenach bieżących.

5 Kategorie dochodowe Wartość dodana brutto = wartość produkcji - zużycie pośrednie Na tym poziomie następuje skorygowanie otrzymanej wartości nadwyżki o podatki i dopłaty związane z działalnością operacyjną gospodarstwa (odjęcie kwoty podatków i dodanie kwoty dopłat Wartość dodana netto = wartość dodana brutto - koszty amortyzacji naliczane w gospodarstwie rolnym Wartość dodana netto jest rynkową opłatą za zaangażowane czynniki produkcji (ziemia, praca, kapitał) niezależnie od formy własności

6 Kategorie dochodowe Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego = wartość dodana netto - koszty czynników zewnętrznych Dochód z rodzinnego gospodarstwa rolnego jest gratyfikacją za własne czynniki wytwórcze: pracę rodziny rolnika, ziemię oraz kapitał a także za zarządzanie.

7 Gospodarstwa ekologiczne w próbie Polskiego FADN Rozmieszczenie 72 certyfikowanych gospodarstw ekologicznych, prowadzących nieprzerwanie rachunkowość FADN w latach , w tym 25 specjalizujących się w uprawach polowych.

8 Wielkość ekonomiczna analizowanych gospodarstw ekologicznych specjalizujących się w uprawach polowych Ekwiwalenty 8 ESU w jednostkach fizycznych w regionie FADN Mazowsze i Podlasie

9 Zasoby gospodarstw ekologicznych w latach (typ Uprawy polowe)

10 Wartość produkcji i dynamika zmian w latach

11 Produktywność czynników produkcji

12 Koszt wytworzenia 1 zł produkcji

13 Koszty produkcji w latach

14 Relacje dopłat do działalności operacyjnej do wartości produkcji

15 Znaczenie dopłat w dochodzie z rodzinnego gospodarstwa rolnego

16 Dochody z rodzinnego gospodarstwa rolnego i rentowność

17 Dynamika zmian wybranych parametrów w latach w gospodarstwach z uprawami polowymi

18 WNIOSKI: Certyfikowane gospodarstwa ekologiczne specjalizujące się w uprawach polowych i prowadzące nieprzerwanie rachunkowość FADN w latach użytkowały średnio ha UR, w tym warzywa polowe i uprawy sadownicze stanowiły około 14-18% tej powierzchni. Warzywa i owoce wytworzyły łącznie około 52-68% wartości produkcji ogółem. Koszty produkcji ogółem na 1 ha UR wzrosły w 4-leciu o około 25%, wartość produkcji na 1 ha o 41%, a dochód na 1 ha o 67%. W każdym roku prowadzenia rachunkowości rolnicy uzyskiwali nadwyżkę wartości produkcji nad kosztami produkcji (bez kosztów własnych czynników wytwórczych), powiększonymi o podatki.

19 Następował systematyczny wzrost dochodowości na gospodarstwo, na osobę nieopłaconą w rodzinie rolnika i na 1 ha UR; głównym czynnikiem tego wzrostu był coroczny wzrost wartości produkcji owoców i warzyw oraz dopłaty do działalności operacyjnej, które tworzyły około 54,0-73,7% wartości dochodu. Rosnąca dochodowość analizowanych gospodarstw ekologicznych, ze znacznym udziałem upraw warzywnych i sadowniczych, rokuje nadzieję na przyszły ich rozwój. Od roku 2006 gospodarstwa wypracowywały zysk od zł w 2006 r. do około zł w 2008 roku, co łącznie z naliczoną kwotą amortyzacji umożliwiało rozwój potencjału gospodarstwa (reprodukcję rozszerzoną).

20 Dziękuję za uwagę

21 Dochód w gospodarstwach z mieszaną produkcją roślinną i zwierzęcą (lata )

22 Rola dopłat w dochodzie gospodarstw z mieszaną produkcją roślinną i zwierzęcą (lata )

23 Gospodarstwa ekologiczne na tle dobranych gospodarstw konwencjonalnych w 2008 roku (podobna powierzchnia UR i TUZ)


Pobierz ppt "Dochodowość i opłacalność produkcji w gospodarstwach ekologicznych specjalizujących się w uprawach polowych w latach 2005-2008 na podstawie danych Polskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google