Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Sytuacja dochodowa wybranych działalności w gospodarstwach ekologicznych w 2006 roku (wyniki wstępne ) Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Sytuacja dochodowa wybranych działalności w gospodarstwach ekologicznych w 2006 roku (wyniki wstępne ) Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne,"— Zapis prezentacji:

1 ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Sytuacja dochodowa wybranych działalności w gospodarstwach ekologicznych w 2006 roku (wyniki wstępne ) Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne, System AGROKOSZTY Arłamów r. mgr inż. Grażyna Nachtman

2 Badane działalności w 2006 roku Roślinne: pszenica ozima, żyto ozime, pszenżyto ozime, owies, gryka, ziemniaki jadalne, truskawki w uprawie polowej. Zwierzęce: krowy mleczne, Tuczniki.

3 Dobór gospodarstw do badań Badania działalności ekologicznych odbywały się głównie w gospodarstwach położonych w regionach Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze; gospodarstwa z pozostałych regionów stanowiły znikomy procent, Dla zbóż i działalności krowy mleczne wyniki z gospodarstw ekologicznych porównano z wynikami dla tych działalności, badanych równocześnie w systemie AGROKOSZTY w gospodarstwach konwencjonalnych (położone były one również w regionach Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze), Do porównania wyników dla zbóż wybrano grupę gospodarstw konwencjonalnych o podobnej powierzchni uprawy tych zbóż, W przypadku działalności krowy mleczne do porównania dobrano grupę gospodarstw konwencjonalnych, gdzie krowy karmione były paszami podobnymi jak w gospodarstwach ekologicznych - w dawce żywieniowej nie było koncentratów i mieszanek.

4 Wyniki produkcji zbóż w badanych gospodarstwach ekologicznych

5 Dochodowość uprawy zbóż w gospodarstwach ekologicznych w 2006 roku

6 Dochodowość uprawy zbóż w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych w 2006 roku Na wykresie pominięto owies, gdyż nie było go w badaniach w gospodarstwach konwencjonalnych

7 Opłata nakładów pracy własnej

8 Plony zbóż ekologicznych i konwencjonalnych w 2006 roku

9 Dopłaty w produkcji ekologicznej

10 Dopłaty wyrażone w ilości zbioru w dt: Pszenica ozima – 17,8 Żyto ozime – 19,1 Pszenżyto ozime – 19,4 Owies – 22,8 Gryka – 6,1

11 Udział kosztów bezpośrednich w kosztach ogółem uprawy 1 ha zbóż w gospodarstwach ekologicznych

12 Poziom kosztów ogółem i kosztów bezpośrednich uprawy 1 ha zbóż w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych Działalności konwencjonalne Działalności ekologiczne

13 Wyniki produkcji ziemniaków jadalnych

14 Dochód z działalności dla ziemniaków jadalnych w na tle dochodów ze zbóż (w zł/ha)

15 Pracochłonność uprawy ziemniaków w porównaniu do zbóż (godz./ha)

16 Produkcja ziemniaków jadalnych w gospodarstwach konwencjonalnych Polskiego FADN oraz porównanie wyników uzyskanych dla ziemniaków jadalnych z wynikami dla zbóż w systemie AGROKOSZTY Według FADN w 2006 roku: Plony ziemniaków jadalnych – średnio w kraju 190 dt/ha, (średnio w regionach Mazowsze i Podlasie oraz Małopolska i Pogórze 188 dt/ha), Cena sprzedaży – średnio w kraju 51,50 zł/dt (średnio w w/w regionach 56,56 zł/dt), Porównanie do badanych zbóż w systemie AGROKOSZTY: W odniesieniu do zbóż : bardzo niski dochód z działalności ziemniaki jadalne, bardzo wysokie nakłady pracy, wysoki koszt materiału sadzeniakowego, niższe dopłaty (600 zł ekologiczne, brak uzupełniających).

17 Wyniki dla działalności tuczniki

18 Wyniki dla działalności krowy mleczne (W gospod. konwencjonalnych w dawce żywieniowej krów brak koncentratów i mieszanek )

19 Czynniki różnicujące wyniki dla działalności krowy mleczne w gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych

20 Wsparcie finansowe rolnictwa (gospodarstwa ekologiczne) Udział dopłat w dochodach z działalności: - roślinnych: zboża (płatności uzupełniające i ekologiczne) - od 69,8% do 96,6%, ziemniaki (płatności ekologiczne) – 68,3% - zwierzęcych: krowy mleczne – 28,1% ( stanowią je obliczone dopłaty do powierzchni paszowej),

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "ZAKŁAD RACHUNKOWOŚCI ROLNEJ Sytuacja dochodowa wybranych działalności w gospodarstwach ekologicznych w 2006 roku (wyniki wstępne ) Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google