Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Szczepanik i Marcin Wudarczyk SGH 2001 Sytuacja rolnictwa polskiego w latach 1990- 2000 oraz perspektywy na przyszłość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Szczepanik i Marcin Wudarczyk SGH 2001 Sytuacja rolnictwa polskiego w latach 1990- 2000 oraz perspektywy na przyszłość"— Zapis prezentacji:

1 Adam Szczepanik i Marcin Wudarczyk SGH 2001 Sytuacja rolnictwa polskiego w latach 1990- 2000 oraz perspektywy na przyszłość

2 Struktura prezentacji Wstęp Sytuacja rolnictwa w latach 90-tych Perspektywy Podsumowanie

3 Sytuacja rolnictwa w latach 90-tych 1. Ludność wiejska a. Sytuacja demograficzna b. Bezrobocie c. Zatrudnienie d. Przedsiębiorczość 2. Rolnictwo a. Charakterystyka gospodarstw rolnych b. Dochodowość rolnictwa 3. Otoczenie rolnictwa 4. Obszary wiejskie

4 Sytuacja demograficzna 11,6 mln osób (ok. 66% ludności wiejskiej) jest związanych z rolnictwem Tylko 1,9 mln osób uzyskuje wyłączne lub główne źródło utrzymania z pracy w swoim gospodarstwie

5 Bezrobocie Bezrobocie rejestrowane Bezrobocie ukryte – 590 – 900 tyś. osób (dane PSR) Rok Udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi do ogólu bezrobotnych 199440,8% 199746,2% 199845,6% 200044,2%

6 Zatrudnienie Rozwój przedsiębiorczości na wsi jest stosunkowo niewielki, a pozarolnicze miejsca pracy są nieliczne Dochody gospodarstw poza pracą na roli : (w nawiasach podano odsetek gospodarstw, dla których stanowią one główne źródło dochodu) dochody niezarobkowe: emerytury i renty (30%) praca najemna (20%) pozarolnicza działalność gospodarcza (3,2%)

7 Przedsiębiorczość Przedsiębiorstwa na wsi: Handlowe Produkcyjne Budowlane Wykształcenie ludności powyżej 15 roku życia WykształcenieWieśMiasto wyższe 2%9,8% średnie 15,4%34,1% podstawowe 43,8%27,6% brak ukończonej szkoły 10,8%3,8%

8 Rolnictwo - charakterystyka

9 Rolnictwo – charakterystyka c.d.

10 Dochodowość rolnictwa W 1993 i 1995 r. ceny uzyskiwane przez rolników zapewniały opłacalność produkcji rolniczej Od 1996 do 1998 r. pogarszały się relacje cenowe co powodowało obniżenie opłacalności produkcji rolnej

11 Otoczenie rolnictwa Inwestycje w przetwórstwo wtórne System dystrybucji surowców Powiązanie z rynkiem światowym Subsydiowanie polskich produktów w 1997 roku : Polska 22% Czechy11% Węgry 16% kraje UE42% W 1998 roku subsydia wzrosły na Węgrzech (o 50%) i w Czechach (o 70%), a spadły w Polsce


Pobierz ppt "Adam Szczepanik i Marcin Wudarczyk SGH 2001 Sytuacja rolnictwa polskiego w latach 1990- 2000 oraz perspektywy na przyszłość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google