Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)"— Zapis prezentacji:

1 Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) a system płatności bezpośrednich Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr FA /09. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 roku wprowadziła fundamentalne zmiany w dotowaniu sektora rolnego krajów UE.

3 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
Wprowadziła m.in. system jednolitej płatności niezależnej od prowadzonej produkcji rolnej (SPS), zasadę wzajemnej zgodności (z ang. „cross compliance”) powiązanej z otrzymywaniem płatności, płatność = przestrzeganie zasad cross compliance

4 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
przeznaczyła większą ilość pieniędzy na nowe działania promujące ochronę środowiska, jakość żywności, dobrostan zwierząt,

5 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
ograniczyła płatności bezpośrednie (modulacja) dla gospodarstw wielkoobszarowych, aby sfinansować nową politykę rozwoju wsi, wprowadziła mechanizm dyscypliny finansowej zapewniający, że poziom wydatków na rolnictwo z budżetu UE ustalony do roku 2013 nie zostanie przekroczony.

6 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
Wyodrębniono 4 obszary wymagań cross-compliance: I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska II. Obszar A III. Obszar B IV. Obszar C

7 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska 1. Erozja gleby 2. Substancja organiczna gleby 3. Struktura gleby 4. Minimalny poziom utrzymania 5. Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodna

8 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska 1. Erozja gleby - Minimalna pokrywa glebowa. - Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca. - Przeciwdziałanie wkraczaniu niepożądanej roślinności. 2. Substancja organiczna gleby - Zmianowanie upraw. - Gospodarowanie rżyskiem (ścierniskiem).

9 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska cd. 3. Struktura gleby 4. Minimalny poziom utrzymania - Zachowanie charakterystycznych elementów krajobrazu. - Tworzenie i /lub utrzymywanie siedlisk. 5. Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodna 6. Ochrona trwałych użytków zielonych (TUZ)

10 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
II. Obszar A 1. Ochrona środowiska naturalnego Ochrona dzikiego ptactwa. Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne. Ochrona środowiska w szczególności gleby w przypadku stosowania osadów ściekowych w rolnictwie. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. 2. Identyfikacja i rejestracja zwierząt - Identyfikacja i rejestracja zwierząt.

11 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
III. Obszar B Zdrowie publiczne Bezpieczeństwo pasz. Bezpieczeństwo żywności. 2. Zdrowie zwierząt oraz zgłaszanie niektórych chorób Zakaz stosowania niektórych związków o działaniu hormonalnym lub tyreostatycznym oraz β-agonistycznym. Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE). Choroby zakaźne zwierząt. Choroby zakaźne w wymogach wzajemnej zgodności. 3. Zdrowotność roślin.

12 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
III. Obszar C 1. Dobrostan zwierząt. - Minimalne normy ochrony cieląt. - Minimalne normy ochrony świń. - Ochrona zwierząt gospodarskich.

13 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
Nieprzestrzeganie przez rolników norm i wymagań w ramach zasady wzajemnej zgodności skutkuje sankcjami w postaci obniżenia stawek płatności, aż do całkowitego ich pozbawienia.

14 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
„Stare” państwa Unii Europejskiej rozpoczęły wprowadzanie wymogów wzajemnej zgodności od 2005 r. Polska zaczęła stopniowe wdrażanie wymogów cross-compliance: od 2004 roku - Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, od 1 stycznia 2009 roku - wymogi z obszaru A (za wyjątkiem wymogów dot. środków ochrony roślin, które wejdą w życie od 1 stycznia 2011 roku), od 1 stycznia 2011 roku - wymogi z obszaru B, od 1 stycznia 2013 roku - wymogi z obszaru C.

15 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich
Informacje na temat zasady wzajemnej zgodności można uzyskać na stronach internetowych: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

16 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie” Dziękuję za uwagę! Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr FA /09. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google