Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 1 Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900040/09. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) a system płatności bezpośrednich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 2 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w 2003 roku wprowadziła fundamentalne zmiany w dotowaniu sektora rolnego krajów UE.

3 3 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich Wprowadziła m.in. system jednolitej płatności niezależnej od prowadzonej produkcji rolnej (SPS), zasadę wzajemnej zgodności (z ang. cross compliance) powiązanej z otrzymywaniem płatności, płatność = przestrzeganie zasad cross compliance

4 4 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich przeznaczyła większą ilość pieniędzy na nowe działania promujące ochronę środowiska, jakość żywności, dobrostan zwierząt,

5 5 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich ograniczyła płatności bezpośrednie (modulacja) dla gospodarstw wielkoobszarowych, aby sfinansować nową politykę rozwoju wsi, wprowadziła mechanizm dyscypliny finansowej zapewniający, że poziom wydatków na rolnictwo z budżetu UE ustalony do roku 2013 nie zostanie przekroczony.

6 6 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska II. Obszar A III. Obszar B IV. Obszar C Wyodrębniono 4 obszary wymagań cross-compliance:

7 7 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska 1. Erozja gleby 2. Substancja organiczna gleby 3. Struktura gleby 4. Minimalny poziom utrzymania 5. Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodna

8 8 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska 1. Erozja gleby - Minimalna pokrywa glebowa. - Minimalne zagospodarowanie terenu odzwierciedlające warunki danego miejsca. - Przeciwdziałanie wkraczaniu niepożądanej roślinności. 2. Substancja organiczna gleby - Zmianowanie upraw. - Gospodarowanie rżyskiem (ścierniskiem).

9 9 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich I. Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska cd. 3. Struktura gleby 4. Minimalny poziom utrzymania - Zachowanie charakterystycznych elementów krajobrazu. - Tworzenie i /lub utrzymywanie siedlisk. 5. Ochrona zasobów wodnych i gospodarka wodna 6. Ochrona trwałych użytków zielonych (TUZ)

10 10 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich II. Obszar A 1. Ochrona środowiska naturalnego –Ochrona dzikiego ptactwa. –Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. –Ochrona wód gruntowych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne. –Ochrona środowiska w szczególności gleby w przypadku stosowania osadów ściekowych w rolnictwie. –Ochrona wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. 2. Identyfikacja i rejestracja zwierząt - Identyfikacja i rejestracja zwierząt.

11 11 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich III. Obszar B 1.Zdrowie publiczne –Bezpieczeństwo pasz. –Bezpieczeństwo żywności. 2. Zdrowie zwierząt oraz zgłaszanie niektórych chorób –Zakaz stosowania niektórych związków o działaniu hormonalnym lub tyreostatycznym oraz β-agonistycznym. –Zapobieganie, kontrola i zwalczanie niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (TSE). –Choroby zakaźne zwierząt. –Choroby zakaźne w wymogach wzajemnej zgodności. 3. Zdrowotność roślin.

12 12 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich III. Obszar C 1. Dobrostan zwierząt. - Minimalne normy ochrony cieląt. - Minimalne normy ochrony świń. - Ochrona zwierząt gospodarskich.

13 13 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich Nieprzestrzeganie przez rolników norm i wymagań w ramach zasady wzajemnej zgodności skutkuje sankcjami w postaci obniżenia stawek płatności, aż do całkowitego ich pozbawienia.

14 14 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich Stare państwa Unii Europejskiej rozpoczęły wprowadzanie wymogów wzajemnej zgodności od 2005 r. Polska zaczęła stopniowe wdrażanie wymogów cross-compliance: od 2004 roku - Dobra kultura rolna zgodna z ochroną środowiska, od 1 stycznia 2009 roku - wymogi z obszaru A (za wyjątkiem wymogów dot. środków ochrony roślin, które wejdą w życie od 1 stycznia 2011 roku), od 1 stycznia 2011 roku - wymogi z obszaru B, od 1 stycznia 2013 roku - wymogi z obszaru C.

15 15 Reforma WPR a system płatności bezpośrednich Informacje na temat zasady wzajemnej zgodności można uzyskać na stronach internetowych: www.minrol.gov.pl Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.cdr.gov.pl Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie www.arimr.gov.pl Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.dodr.pl Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

16 16 Dziękuję za uwagę! Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 przeprowadzone w ramach operacji szkoleniowej – umowa nr 00001-6900 FA1900040/09. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Pobierz ppt "1 Dopłaty bezpośrednie a Zasada Wzajemnej Zgodności w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google