Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY
Warsztaty szkoleniowo-organizacyjne Polskiego FADN Poświętne, r. mgr inż. Marcin Żekało,

2 Badania w ramach systemu AGROKOSZTY
Założenia i cel badań szczegółowe dane o poziomie produkcji, poniesionych nakładach i kosztach bezpośrednich dla poszczególnych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej jednolity schemat zbierania danych obszerna baza danych źródłowych o wartości produkcji, kosztach bezpośrednich i nakładach dla wybranych produktów roślinnych i zwierzęcych

3 Badania w ramach systemu AGROKOSZTY
badania prowadzone są pod kierunkiem IERiGŻ-PIB za pośrednictwem ekspertów zewnętrznych, tj. pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego pełniących funkcję Biur Rachunkowych systemu Polski FADN dane zbierane są tylko w indywidualnych gospodarstwach rolnych prowadzących rachunkowość rolną w systemie Polski FADN badania prowadzone są także w gospodarstwach rolnych posiadających certyfikat zgodności w rolnictwie ekologicznym - Możliwość uzupełniania baz danych rachunkowych informacjami pochodzącymi z systemu Polski FADN (np. powierzchnia UR w gospodarstwie, wskaźnik bonitacji), - System AGROKOSZTY jest kompatybilny z systemem Polski FADN tzn. wykorzystywany jest ten sam zestaw kodów przypisanych działalnościom produkcji roślinnej i zwierzęcej, środkom produkcji rolnej itp.. - Możliwość porównywania wyników uzyskiwanych przez gospodarstwa ekologiczne i konwencjonalne.

4 Badania w ramach systemu AGROKOSZTY

5 Badania w ramach systemu AGROKOSZTY
wybór działalności roślinnych i zwierzęcych na różnym poziomie produkcji (niskim, średnim i wysokim) w oparciu o dane statystyczne GUS badania mają charakter cykliczny - zbieranie danych dla tych samych działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej powtarzane jest okresowo (co 2-3 lata) wybór gospodarstw do badań ma charakter celowy wielkość próby umożliwia równomierny dobór liczby gospodarstw w próbie pod względem różnych poziomów produkcji ustalone minimalne progi rozmiaru produkcji badania w gospodarstwach ekologicznych powtarzane są częściej np. przez kilka lat z rzędu dla danej działalności Wybierane są działalności produkcyjne: - o dużym znaczeniu gospodarczym (wysoki udział w strukturze zasiewów lub duże pogłowie) - o dużej popularności (truskawki) i powszechnym zastosowaniu (np.: jako pasze - łubin słodki)

6 Badania w ramach systemu AGROKOSZTY
ROLNICZA DZIAŁALNOŚC PRODUKCYJNA SKALA PRODUKCJI W GOSPODARSTWIE (w ha uprawy lub w szt. zwierząt) MAŁA ŚREDNIA DUŻA jęczmień jary, ha 1-5 10-15  20-60 buraki cukrowe, ha 1-3 6-9 15-45 tytoń, ha powierzchnie uprawy od 0,5 do 6 ha truskawki na gruntach ornych, ha 1-2 4-6 8-12 trawy nasienne, ha 8-24 maciory, szt. 5-15 30-60 90-150 matki owcze, szt. 3-15 żywiec barani, szt. 5-10 20-40 60-100

7 Badania w ramach systemu AGROKOSZTY
Rozwój badań badania pilotażowe przeprowadzono w latach wdrożenie systemu nastąpiło w 2004 roku od 2005 roku dynamiczny rozwój badań dzięki współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu wieloletniego „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”

8 Zapraszamy na stronę www.agrokoszty.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Organizacja badań w ramach systemu AGROKOSZTY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google