Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt e-świętokrzyskie Finansowany z funduszy ZPORR na 2004 -2006 Plany na 2007 - 2013 Andrzej Sztokfisz Maria Trąmpczyńska Zbigniew Sender Kielce 27.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt e-świętokrzyskie Finansowany z funduszy ZPORR na 2004 -2006 Plany na 2007 - 2013 Andrzej Sztokfisz Maria Trąmpczyńska Zbigniew Sender Kielce 27."— Zapis prezentacji:

1 Projekt e-świętokrzyskie Finansowany z funduszy ZPORR na 2004 -2006 Plany na 2007 - 2013 Andrzej Sztokfisz Maria Trąmpczyńska Zbigniew Sender Kielce 27 października 2005 r.

2 Co to jest e-świetokrzyskie : Porozumienie o współpracy zawarte przez wiele jednostek projekt budowy społeczeństwa informacyjnego wzrost konkurencyjności regionów... dofinansowanie – 2,4 mln EURO

3 Trochę historii: listopad 2002 r. – nawiązanie współpracy 30.11.2003 r. podpisanie listu intencyjnego przez 8 instytucji kwiecień 2004 r. – podpisanie Umowy o Współpracy pomiędzy 17 Instytucjami prace nad wnioskiem e-świętokrzyskie wrzesień 2004 r. kolejne porozumienia wrzesień 2004 r. – złożono 3 oddzielne lecz komplementarne wnioski do ZPORR

4 e-świętokrzyskie - budowa infrastruktury informatycznej – beneficjent Urząd Marszałkowski obieg dokumentów usługi on-line budowa miejskich sieci komputerowych Wrota Świętokrzyskie e-świętokrzyskie - rozbudowa MSK KIELMAN dla potrzeb integracji z miejskimi sieciami światłowodowymi – beneficjent Politechnika Świętokrzyska e-świętokrzyskie – budowa infrastruktury radiowej – beneficjent NASK

5

6 Zadania realizowane w ramach projektu e-świętokrzyskie: Rozbudowa Infrastruktury teleinformatycznej Wdrożenie interaktywnych usług on-line w instytucjach publicznych Wdrożenie platformy elektronicznego obiegu dokumentów Utworzenie systemu Internetowych Punktów Obsługi Klienta (IPOK – spełniającego standardy publicznego punktu dostępu do Internetu) Wrota Świętokrzyskie

7 Odbiorcy usługi e-świętokrzyskie administracja i jednostki użyteczności publicznej (rządowe i samorządowe) edukacja duże i średnie firmy komercyjne małe przedsiębiorstwa i użytkownicy indywidualni (za pośrednictwem lokalnych operatorów)

8 Odbiorcy usługi e-świętokrzyskie budowa sieci radiowej W zasięgu sieci e-świętokrzyskie znajdzie się ok. 64% powierzchni województwa. Usługa będzie dostępna nie tylko w miastach, ale również na terenach wiejskich i słabozaludnionych.

9 Zasięg sieci e-świętokrzyskie

10 Bezpośrednie rezultaty implementacji projektu zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu udostępnienie Internetu na terenach słabiej zurbanizowanych możliwość zapewnienia taniego dostępu do Internetu dla instytucji publicznych możliwość budowy sieci korporacyjnych przez instytucje administracyjne, komercyjne i inne

11 Długoterminowe rezultaty implementacji projektu aktywizacja zawodowa społeczności lokalnych – powstanie lokalnych dostawców Internetu, którzy docelowo mogą stać się operatorami lokalnych serwisów elektronicznych pobudzenie inwestorów do tworzenia zdalnych miejsc pracy, a także wyrównanie szans podjęcia pracy dla niepracujących kobiet czy ludzi niepełnosprawnych, poprzez świadczenie tzw. telepracy dzięki zastosowaniu rozproszonych struktur organizacyjnych i aktywną sprzedaż usług, wzrost poziomu edukacji społeczeństwa w dziedzinie zastosowań teleinformatyki

12 30.12.2004 r.– uchwała Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o zakwalifikowaniu wszystkich wniosków e-świętokrzyskie do realizacji 2005 r. podpisanie Umów z Wojewodą Świętokrzyskim 2006 r. - zakończenie realizacji projektów

13 co nam zostało do zrealizowania w latach 2007-2013 z planów zakładanych w 2003 roku (światłowody do wszystkich powiatów, radiowe stacje bazowe - 100% powierzchni województwa; sieci miejskie – światłowody, bezpieczeństwo, podpis elektroniczny, centrum hostingowe, telefonia IP plany na lata 2007 -2013

14 Kontakty Politechnika Świętokrzyska Zbigniew Sender zbigniew.sender@tu.kielce.pl Joanna Stefańczyk Joanna Stefańczyk@tu.kielce.pl info@e-swietokrzyskie.kielce.ple-swietokrzyskie.kielce.pl

15 Kontakty w NASK: Maria Trąmpczyńska maria.trampczynska@nask.pl Andrzej Skrzeczkowski andrzej.skrzeczkowski@nask.pl Marta Lisowska – Kierownik Projektu e-świętokrzyskie marta.lisowska@nask.pl eswietokrzyskie@nask.pl


Pobierz ppt "Projekt e-świętokrzyskie Finansowany z funduszy ZPORR na 2004 -2006 Plany na 2007 - 2013 Andrzej Sztokfisz Maria Trąmpczyńska Zbigniew Sender Kielce 27."

Podobne prezentacje


Reklamy Google