Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

2 2 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Usprawnienie zasad organizacyjnych MJWPU Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w sposób bieżący dokonuje aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego MJWPU. Wprowadzane zmiany oraz aktualizacje mają na celu usprawnienie procesów decyzyjnych przebiegających pomiędzy komórkami organizacyjnymi MJWPU; Trwają bieżące zmiany oraz aktualizacje w zakresie Instrukcji Wykonawczej MJWPU. Zatwierdzenie zaktualizowanej Instrukcji Wykonawczej, wpłynie pozytywnie na usprawnienie procesów przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami merytorycznymi, uczestniczącymi w procesie wdrażania RPO WM.

3 3 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Rozwój kompetencji pracowników MJWPU Pracownicy MJWPU, co dwa lata przechodzą ocenę pracowniczą. Przedmiotowa ocena pozwala na określenie potencjału merytorycznego pracowników poszczególnych komórek merytorycznych. Ostatnia w/w ocena miała miejsce w czwartym kwartale 2009 roku; Pracownicy MJWPU posiadają dostęp do dużej puli specjalistycznych szkoleń. Wydział Kadr i Szkoleń przedkłada kierownikom komórek merytorycznych wykaz dostępnych szkoleń, w celu dopasowania dostępnych szkoleń do aktualnych potrzeb pracowników MJWPU.

4 4 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Wyposażenie techniczne i sprzętowe MJWPU Pracownicy MJWPU wyposażeni są w dobrej klasy sprzęt komputerowy oraz biurowy. Wyposażenie techniczne jakim dysponuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zapewnia pracownikom odpowiednie warunki pracy; Pracownicy MJWPU korzystający ze stanowisk komputerowych mają zapewniony stały dostęp do sieci wewnętrznej oraz zewnętrznej (Internet); Ponadto dla usprawnienia procesu wdrażania Funduszy Strukturalnych w ramach MJWPU, Stworzono Lokalny System Informatyczny (LSI), jak również zapewniono pracownikom stały dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI SIMIK 07-13).

5 5 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Proces zatrudniania nowych pracowników MJWPU Kadra pracownicza MJWPU w dużej mierze oparta jest na pracownikach posiadających duże doświadczenie we wdrażania poprzedniej perspektywy finansowej 2004 – Wskazani pracownicy uczestniczyli w procesie wdrażania takich Programów Operacyjnych jak ZPORR, RZL, SPO – WKP. W skład kadry pracowniczej MJWPU, wchodzą osoby, które pracowały w Urzędzie Marszałkowskich Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

6 6 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Proces zatrudniania nowych pracowników MJWPU cd.. W przypadku zatrudniania nowych pracowników MJWPU, stawia się duży nacisk na to aby osoby nowo zatrudniane, posiadały odpowiednie doświadczenie oraz wiedze i zdolności pozwalające na rozpoczęcie pracy w MJWPU, jak również na dalszy rozwój.

7 7 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Kontakt z opiekunem projektu Kontakt z opiekunem projektu Beneficjent realizujący projekt wdrażany przez MWJPU posiada możliwość osobistego kontaktu z opiekunem przedmiotowego projektu; Beneficjent w momencie rozpoczęcia procesu przygotowania dokumentacji do podpisania umowy do dofinansowanie projektu, jest informowany pisemnie o przydzieleniu opiekuna projektu; Opiekun przedmiotowego projektu nie ulega zmianie w trakcie trwania całego procesu wdrażania, rozliczania oraz działań sprawozdawczych w projekcie

8 8 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Określenie kompetencji opiekuna projektu Określenie kompetencji opiekuna projektu Zakres kompetencji opiekuna projektu uregulowany jest za pomocą zakresu czynności pracownika MWJPU. Zakres czynności tworzy kierownik komórki merytorycznej opiekuna, zaś za akceptację w/w dokumentu odpowiada Dyrektor MJWPU. Zakres kompetencji jak również możliwości działań poszczególnych opiekunów projektów może być bardzo różny, a wynika to ze specyfiki działań w ramach których realizowane są projekty RPO WM. Różnorodność projektów realizowanych przez beneficjentów w ramach RPO WM, wymusza indywidualne podejście do każdego z realizowanych projektów.

9 9 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Dziękuję za uwagę infolinia Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych


Pobierz ppt "1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google