Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2011 Wsparcie PARP dla MSP w Polsce Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2011 Wsparcie PARP dla MSP w Polsce Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 2011 Wsparcie PARP dla MSP w Polsce Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

2 PROMUJEMY KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ WSPIERAMY ROZWÓJ KADR W PRZEDSIĘBIORSTWACH UMOŻLIWIAMY WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH STWARZAMY LEPSZE MOŻLIWOŚĆ FUNKCJONOWANIA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH BADAMY RYNEK ORAZ SEKTOR MSP W CELU ROZPOZNANIA POTRZEB I BARIER ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁAMY W RAMACH SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNĄ I DORADCZĄ PROMUJEMY DZIAŁANIA EKSPORTOWE WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW

3 UŁATWIAMY PRZEDSIĘBIORCOM DOSTĘP DO ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

4 DO 2013 ROKU WDRAŻAMY PROGRAMY OPERACYJNE PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ ŁĄCZNIE - 7 MLD EURO PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

5 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA INFRASTRUKTURA B+R SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE BADANIA I ROZWÓJ WSPARCIE EKSPORTU

6 NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH 3.1 INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 4.1 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R 4.2 STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WSPARCIE W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM 5.1 WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

7 JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA WDRAŻANIE DZIAŁAŃ 2.1 ORAZ 2.2 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ALOKACJI OKOŁO 672 MLN EUR. W RAMACH TYCH DZIAŁAŃ REALIZOWANE SĄ ZARÓWNO PROJEKTY WYBIERANE W TRYBIE KONKURSOWYM, JAK I PROJEKTY SYSTEMOWE. NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WSPARCIE DLA ZWIĘKSZENIA ADAPTACYJNOŚCI KADR TRANSFER WIEDZY ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA MLN EUR ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE

8 2.1.3 WSPARCIE SYSTEMOWE NA RZECZ ZWIĘKSZANIA ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW 2.2 WSPARCIE DLA SYSTEMU ADAPTACYJNOŚCI KADR 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW 2.1.2 PARTNERSTWO DLA ZWIĘKSZANIA ADAPTACYJNOŚCI 2.1 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2.2.2 PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY SZKOLENIOWEJ 2.2.1 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI

9 W PRACY KONCENTRUJEMY SIĘ NA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10 CEL PROWADZONYCH PRAC BADAWCZYCH: - PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW I REKOMENDACJI DLA POLITYKI ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM GOSPODARKI - UZYSKANIE WIEDZY NIEZBĘDNEJ W PROCESACH PROGRAMOWANIA INSTRUMENTÓW WSPARCIA - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA DLA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ, REGIONALNEJ, PRZEDSIĘBIORCÓW, NAUKOWCÓW OŚRODEK BADAŃ NAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ KOORDYNUJE NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ PROMUJE REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE PROWADZI WSPÓŁPRACĘ Z OŚRODKAMI BADAWCZYMI I JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ROZWIJA ZASOBY LUDZKIE ODPOWIEDZIALNE ZA PROWADZENIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH ZAPEWNIA WYSOKĄ JAKOŚĆ BADAŃ I EKSPERTYZ

11 KSU OFERUJE: USŁUGI INFORMACYJNE – W 98 PUNKTACH KONSULTACYJNYCH MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK ZAREJESTROWAĆ FIRMĘ, JAKIE OBOWIĄZKI MA PRACODAWCA ORAZ JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE. DORADZTWO Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII - REALIZOWANE PRZEZ OŚRODKI KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI, KTÓRE WSPÓŁPRACUJĄ Z KLIENTEM PRZY PROWADZENIU AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO. USŁUGI FINANSOWE - UDZIELANIE POŻYCZEK I PORĘCZEŃ ORAZ ZABEZPIECZANIE POŻYCZEK, KREDYTÓW I WADIÓW PRZETARGOWYCH. KRAJOWY SYSTEM USŁUG TO SIEĆ INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.

12 ZALETY NASZEGO PROGRAMU: KWOTA DLA BENEFICJENTÓW TO 100 % DOFINANSOWANIA JEDYNY WYDATEK PO STRONIE MSP TO PODATEK VAT TO MY ZAJMUJEMY SIĘ PRZEPŁYWEM PIENIĘDZY, DZIĘKI CZEMU PRZEDSIĘBIORCA NIE MUSI PŁACIĆ ZA REALIZOWANE PRACE BON NA INNOWACJE DO KOGO KIERUJEMY NASZ PROGRAM: MIKRO/MALI PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY W ROKU ZŁOŻENIA WNIOSKU ORAZ W CIĄGU WCZEŚNIEJSZYCH 3 LAT NIE KORZYSTALI JESZCZE Z USŁUG JEDNOSTEK NAUKOWYCH W ZAKRESIE PRAC B+R. CEL: ZAINICJOWANIE KONTAKTÓW MIKRO/MAŁYCH FIRM Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI. BON NA INNOWACJE UMOŻLIWIA REALIZACJĘ USŁUG DOTYCZĄCYCH WDROŻENIA LUB ROZWOJU PRODUKTU (TECHNOLOGII), ŚWIADCZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE.

13 BON NA INNOWACJE W PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP WYPŁACIŁA 10,3 MLN PLN 696 PRZEDSIĘBIORCOM W LATACH 2011 - 2013 BON NA INNOWACJE ZOSTANIE SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA CAŁKOWITY BUDŻET PROGRAMU WYNIESIE 30 MLN PLN 58 % BENEFICJENTÓW STWIERDZA WYSTĘPOWANIE POZYTYWNEGO WPŁYWU WYNIKAJĄCEGO Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 57,2 % UCZESTNIKÓW PROGRAMU STWIERDZA, IŻ MIAŁ ON ZNACZĄCY WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ I POZYCJĘ RYNKOWĄ FIRMY 41 % BENEFICJENTÓW PROGRAMU KONTYNUUJE WSPÓŁPRACE Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI

14 EEN OFERUJE MSP KOMPLEKSOWE USŁUGI, KTÓRE POZWALAJĄ NA ROZWINIĘCIE ICH POTENCJAŁU I ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH. OŚRODKI EEN SĄ AFILIOWANE PRZY ORGANIZACJACH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ GOSPODARCZY: IZBACH PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH, AGENCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO, CENTRACH WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. EEN DZIAŁA NA ZASADZIE NON-PROFIT.

15 NAGRODY: - UDZIAŁ W KAMPANIACH PROMOCYJNYCH - PREZENTACJE NA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH - PROMOCJA W WYDAWNICTWACH PROMOCYJNYCH PARP POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI CELEM KONKURSU JEST PROMOCJA I UPOWSZECHNIENIE OSIĄGNIĘĆ TWÓRCÓW INNOWACYJNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII. KONKURS SKIEROWANY JEST DO INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW, JBR, INSTYTUTÓW NAUKOWYCH, ZAKŁADÓW DOŚWIADCZALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH WYNALAZCÓW.

16 INWESTYCJA W KADRY WDRAŻAMY DWA DZIAŁANIA W RAMACH PO KL (2.1.1 ORAZ 2.1.2), KTÓRE WSPIERAJĄ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW. CO ROKU WYBIERAMY SZEREG OGÓLNOPOLSKICH OTWARTYCH PROJEKTÓW I SZKOLEŃ ORAZ PROJEKTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. DZIĘKI NASZEMU WSPARCIU, FINANSOWANEMU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UDZIAŁ W NICH MOŻE BYĆ TAŃSZY NAWET DO 80 %. JESTEŚMY POMYSŁODAWCAMI I ZLECENIODAWCAMI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII - INWESTYCJA W KADRY.

17 www.INWESTYCJA W KADRY JESTEŚMY POMYSŁODAWCAMI I ZLECENIODAWCAMI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII - INWESTYCJA W KADRY.

18 PORTAL WSPIERAMY E-BIZNES NASZYM CELEM JEST POPULARYZACJA IDEI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY, POPRZEZ PROMOCJĘ OFERTY DZIAŁAŃ 8.1 I 8.2 PO IG. NASZ PORTAL MA ZA ZADANIE: - ZRZESZAĆ PRZEDSIĘBIORCÓW GOTOWYCH DO SKORZYSTANIA Z DOTACJI W RAMACH DZIAŁAŃ 8.1 I 8.2 - UPOWSZECHNIAĆ WIEDZĘ NA TEMAT ZASAD PROWADZENIA FIRMY W INTERNECIE - INFORMOWAĆ O KORZYŚCIACH WYNIKAJĄCYCH Z DOTACJI E-USŁUG I TECHNOLOGII B2B - UŁATWIAĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

19 PORTAL INNOWACJI PORTAL INNOWACJI TO: - PONAD MILION ODWIEDZIN ROCZNIE - PONAD 3 TYSIĄCE OSÓB ZAPISANYCH DO BIULETYNU INFORMACYJNEGO - OKOŁO 100 NOTATEK INFORMACYJNYCH I ARTYKUŁÓW TEMATYCZNYCH UMIESZCZANYCH MIESIĘCZNIE W AKTUALNOŚCIACH PORTALU - PONAD 10 TYSIĘCY ODWIEDZIN MIESIĘCZNIE SERWISU DOTYCZĄCEGO KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI TO ŹRÓDŁO WIEDZY NA TEMAT WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII. UMIEŚCILIŚMY W NIM INFORMACJE NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI NOWYCH TECHNOLOGII, ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INNOWACJI, A TAKŻE PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH INNOWACYJNOŚĆ.

20 GWARANTUJEMY STAŁĄ, WYSOKĄ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA. NASZE SZKOLENIA SĄ DOPASOWANE DO POTRZEB MSP. CELEM AKADEMII PARP JEST UPOWSZECHNIENIE DOSTĘPU DO WIEDZY BIZNESOWEJ ZA POMOCĄ E-LEARNINGU WŚRÓD MSP ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. TO PORTAL EDUKACYJNY DLA MSP Z SYSTEMEM BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INTERNETOWYCH. AKADEMIA PARP TO NAJWIĘKSZY PROJEKT E-LEARNINGOWY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.

21 AZERBEJDŻAN ALBANIA ALGIERIA ARMENIA KIRGISTAN BIAŁORUŚ CHINY CHILE GRUZJA KAZACHSTAN PAKISTAN ROSJA RUMUNIA MOŁDAWIA UZBEKISTAN WĘGRY WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

22 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Tel + 48 (22) 432 80 80 Fax + 48 (22) 432 86 20 + 48 (22) 432 84 04 Infolinia: + 48 (22) 432 89 91/92/93 e-mail: info@parp.gov.pl www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2011 Wsparcie PARP dla MSP w Polsce Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google