Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie PARP dla MSP w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie PARP dla MSP w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie PARP dla MSP w Polsce
Dariusz Szewczyk Zastępca Prezesa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie PARP dla MSP w Polsce

2 BADAMY RYNEK ORAZ SEKTOR MSP W CELU
ROZPOZNANIA POTRZEB I BARIER ROZWOJOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW STWARZAMY LEPSZE MOŻLIWOŚĆ FUNKCJONOWANIA FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH PROWADZIMY DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNĄ I DORADCZĄ UMOŻLIWIAMY WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH WSPIERAMY ROZWÓJ KADR W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROMUJEMY KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ DZIAŁAMY W RAMACH SIECI ENTERPRISE EUROPE NETWORK PROMUJEMY DZIAŁANIA EKSPORTOWE WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW

3 PRZEDSIĘBIORCOM DOSTĘP DO ŚRODKÓW Z FUNDUSZY
UŁATWIAMY PRZEDSIĘBIORCOM DOSTĘP DO ŚRODKÓW Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

4 DO 2013 ROKU WDRAŻAMY PROGRAMY OPERACYJNE
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ ŁĄCZNIE - 7 MLD EURO

5 INNOWACYJNA GOSPODARKA
PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA BADANIA I ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE INFRASTRUKTURA B+R WSPARCIE EKSPORTU INWESTYCJE W INNOWACYJNE PRZEDSIĘWZIĘCIA

6 NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ
PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA 1.4 WSPARCIE PROJEKTÓW CELOWYCH 3.1 INICJOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 4.1 WSPARCIE WDROŻEŃ WYNIKÓW PRAC B+R 4.2 STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI B+R PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ WSPARCIE W ZAKRESIE WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY 4.4 NOWE INWESTYCJE O WYSOKIM POTENCJALE INNOWACYJNYM 5.1 WSPIERANIE POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH O ZNACZENIU PONADREGIONALNYM 6.1 PASZPORT DO EKSPORTU 8.1 WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ 8.2 WSPIERANIE WDRAŻANIA ELEKTRONICZNEGO BIZNESU TYPU B2B

7 NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZA WDRAŻANIE DZIAŁAŃ 2.1 ORAZ 2.2 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ALOKACJI OKOŁO 672 MLN EUR. W RAMACH TYCH DZIAŁAŃ REALIZOWANE SĄ ZARÓWNO PROJEKTY WYBIERANE W TRYBIE KONKURSOWYM, JAK I PROJEKTY SYSTEMOWE. ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE ROZWÓJ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WSPARCIE DLA ZWIĘKSZENIA ADAPTACYJNOŚCI KADR MLN EUR TRANSFER WIEDZY ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

8 NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
2.1 ROZWÓJ KADR NOWOCZESNEJ GOSPODARKI 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW 2.1.2 PARTNERSTWO DLA ZWIĘKSZANIA ADAPTACYJNOŚCI 2.1.3 WSPARCIE SYSTEMOWE NA RZECZ ZWIĘKSZANIA ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNYCH PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW 2.2 WSPARCIE DLA SYSTEMU ADAPTACYJNOŚCI KADR 2.2.1 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACYJNOŚCI 2.2.2 PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY SZKOLENIOWEJ

9 W PRACY KONCENTRUJEMY SIĘ NA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10 OŚRODEK BADAŃ NAD PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ
KOORDYNUJE NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ PROMUJE REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE PROWADZI WSPÓŁPRACĘ Z OŚRODKAMI BADAWCZYMI I JEDNOSTKAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ROZWIJA ZASOBY LUDZKIE ODPOWIEDZIALNE ZA PROWADZENIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH ZAPEWNIA WYSOKĄ JAKOŚĆ BADAŃ I EKSPERTYZ CEL PROWADZONYCH PRAC BADAWCZYCH: - PRZYGOTOWANIE WNIOSKÓW I REKOMENDACJI DLA POLITYKI ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM GOSPODARKI - UZYSKANIE WIEDZY NIEZBĘDNEJ W PROCESACH PROGRAMOWANIA INSTRUMENTÓW WSPARCIA - DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA DLA ADMINISTRACJI CENTRALNEJ, REGIONALNEJ, PRZEDSIĘBIORCÓW, NAUKOWCÓW

11 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ.
KRAJOWY SYSTEM USŁUG TO SIEĆ INSTYTUCJI ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. KSU OFERUJE: USŁUGI INFORMACYJNE – W 98 PUNKTACH KONSULTACYJNYCH MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ JAK ZAREJESTROWAĆ FIRMĘ, JAKIE OBOWIĄZKI MA PRACODAWCA ORAZ JAK POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE. DORADZTWO Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII - REALIZOWANE PRZEZ OŚRODKI KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI, KTÓRE WSPÓŁPRACUJĄ Z KLIENTEM PRZY PROWADZENIU AUDYTU TECHNOLOGICZNEGO. USŁUGI FINANSOWE - UDZIELANIE POŻYCZEK I PORĘCZEŃ ORAZ ZABEZPIECZANIE POŻYCZEK, KREDYTÓW I WADIÓW PRZETARGOWYCH.

12 BON NA INNOWACJE CEL: ZAINICJOWANIE KONTAKTÓW MIKRO/MAŁYCH FIRM Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI. BON NA INNOWACJE UMOŻLIWIA REALIZACJĘ USŁUG DOTYCZĄCYCH WDROŻENIA LUB ROZWOJU PRODUKTU (TECHNOLOGII), ŚWIADCZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI NAUKOWE. DO KOGO KIERUJEMY NASZ PROGRAM: MIKRO/MALI PRZEDSIĘBIORCY, KTÓRZY W ROKU ZŁOŻENIA WNIOSKU ORAZ W CIĄGU WCZEŚNIEJSZYCH 3 LAT NIE KORZYSTALI JESZCZE Z USŁUG JEDNOSTEK NAUKOWYCH W ZAKRESIE PRAC B+R. ZALETY NASZEGO PROGRAMU: KWOTA DLA BENEFICJENTÓW TO 100 % DOFINANSOWANIA JEDYNY WYDATEK PO STRONIE MSP TO PODATEK VAT TO MY ZAJMUJEMY SIĘ PRZEPŁYWEM PIENIĘDZY, DZIĘKI CZEMU PRZEDSIĘBIORCA NIE MUSI PŁACIĆ ZA REALIZOWANE PRACE

13 CAŁKOWITY BUDŻET PROGRAMU WYNIESIE 30 MLN PLN
BON NA INNOWACJE W PROGRAMIE PILOTAŻOWYM PARP WYPŁACIŁA 10,3 MLN PLN 696 PRZEDSIĘBIORCOM W LATACH BON NA INNOWACJE ZOSTANIE SFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA CAŁKOWITY BUDŻET PROGRAMU WYNIESIE 30 MLN PLN 58 % BENEFICJENTÓW STWIERDZA WYSTĘPOWANIE POZYTYWNEGO WPŁYWU WYNIKAJĄCEGO Z UDZIAŁU W PROGRAMIE 57,2 % UCZESTNIKÓW PROGRAMU STWIERDZA, IŻ MIAŁ ON ZNACZĄCY WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ I POZYCJĘ RYNKOWĄ FIRMY 41 % BENEFICJENTÓW PROGRAMU KONTYNUUJE WSPÓŁPRACE Z JEDNOSTKAMI NAUKOWYMI

14 EEN DZIAŁA NA ZASADZIE NON-PROFIT.
EEN OFERUJE MSP KOMPLEKSOWE USŁUGI, KTÓRE POZWALAJĄ NA ROZWINIĘCIE ICH POTENCJAŁU I ZDOLNOŚCI INNOWACYJNYCH.  OŚRODKI EEN SĄ AFILIOWANE PRZY ORGANIZACJACH WSPIERAJĄCYCH ROZWÓJ GOSPODARCZY: IZBACH PRZEMYSŁOWO-HANDLOWYCH, AGENCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO, CENTRACH WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. EEN DZIAŁA NA ZASADZIE NON-PROFIT.

15 POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI
KONKURS SKIEROWANY JEST DO INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW, JBR, INSTYTUTÓW NAUKOWYCH, ZAKŁADÓW DOŚWIADCZALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH WYNALAZCÓW. CELEM KONKURSU JEST PROMOCJA I UPOWSZECHNIENIE OSIĄGNIĘĆ TWÓRCÓW INNOWACYJNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII. NAGRODY: - UDZIAŁ W KAMPANIACH PROMOCYJNYCH - PREZENTACJE NA KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH - PROMOCJA W WYDAWNICTWACH PROMOCYJNYCH PARP

16 INWESTYCJA W KADRY WDRAŻAMY DWA DZIAŁANIA W RAMACH PO KL (2.1.1 ORAZ 2.1.2), KTÓRE WSPIERAJĄ SZKOLENIA PRACOWNIKÓW FIRM I PRZEDSIĘBIORCÓW. CO ROKU WYBIERAMY SZEREG OGÓLNOPOLSKICH OTWARTYCH PROJEKTÓW I SZKOLEŃ ORAZ PROJEKTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH. DZIĘKI NASZEMU WSPARCIU, FINANSOWANEMU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UDZIAŁ W NICH MOŻE BYĆ TAŃSZY NAWET DO 80 %. JESTEŚMY POMYSŁODAWCAMI I ZLECENIODAWCAMI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII - INWESTYCJA W KADRY.

17 W KADRY JESTEŚMY POMYSŁODAWCAMI I ZLECENIODAWCAMI OGÓLNOPOLSKIEJ KAMPANII - INWESTYCJA W KADRY.

18 PORTAL WSPIERAMY E-BIZNES
NASZYM CELEM JEST POPULARYZACJA IDEI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY, POPRZEZ PROMOCJĘ OFERTY DZIAŁAŃ 8.1 I 8.2 PO IG. NASZ PORTAL MA ZA ZADANIE: - ZRZESZAĆ PRZEDSIĘBIORCÓW GOTOWYCH DO SKORZYSTANIA Z DOTACJI W RAMACH DZIAŁAŃ 8.1 I 8.2 - UPOWSZECHNIAĆ WIEDZĘ NA TEMAT ZASAD PROWADZENIA FIRMY W INTERNECIE - INFORMOWAĆ O KORZYŚCIACH WYNIKAJĄCYCH Z DOTACJI E-USŁUG I TECHNOLOGII B2B - UŁATWIAĆ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

19 PORTAL INNOWACJI TO ŹRÓDŁO WIEDZY NA TEMAT WSPIERANIA INNOWACYJNOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII. UMIEŚCILIŚMY W NIM INFORMACJE NA TEMAT DOSTĘPNOŚCI NOWYCH TECHNOLOGII, ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA INNOWACJI, A TAKŻE PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH INNOWACYJNOŚĆ. PORTAL INNOWACJI TO: - PONAD MILION ODWIEDZIN ROCZNIE - PONAD 3 TYSIĄCE OSÓB ZAPISANYCH DO BIULETYNU INFORMACYJNEGO - OKOŁO 100 NOTATEK INFORMACYJNYCH I ARTYKUŁÓW TEMATYCZNYCH UMIESZCZANYCH MIESIĘCZNIE W AKTUALNOŚCIACH PORTALU - PONAD 10 TYSIĘCY ODWIEDZIN MIESIĘCZNIE SERWISU DOTYCZĄCEGO KONKURSU POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI

20 AKADEMIA PARP TO NAJWIĘKSZY PROJEKT E-LEARNINGOWY
TO PORTAL EDUKACYJNY DLA MSP Z SYSTEMEM BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ INTERNETOWYCH. CELEM AKADEMII PARP JEST UPOWSZECHNIENIE DOSTĘPU DO WIEDZY BIZNESOWEJ ZA POMOCĄ E-LEARNINGU WŚRÓD MSP ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. GWARANTUJEMY STAŁĄ, WYSOKĄ JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA. NASZE SZKOLENIA SĄ DOPASOWANE DO POTRZEB MSP. AKADEMIA PARP TO NAJWIĘKSZY PROJEKT E-LEARNINGOWY W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ.

21 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
ALGIERIA ALBANIA CHINY KAZACHSTAN ROSJA MOŁDAWIA GRUZJA ARMENIA UZBEKISTAN PAKISTAN WĘGRY KIRGISTAN CHILE AZERBEJDŻAN RUMUNIA BIAŁORUŚ

22 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Tel (22) Fax + 48 (22) + 48 (22) Infolinia: + 48 (22) /92/93


Pobierz ppt "Wsparcie PARP dla MSP w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google