Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 18 września 2009r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 18 września 2009r."— Zapis prezentacji:

1 1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 18 września 2009r.

2 2 Podsumowanie dotychczasowych działań Ponad 1000 wniosków na kwotę ponad 800 mln zł. Prawie 90% wniosków poprawnych formalnie, Około 60% wniosków poprawnych formalnie uzyskuje pozytywną ocenę merytoryczną, Podpisaliśmy 200 umów, Znaczący udział: jst i NGO, Zwiększenie pierwotnie planowanej alokacji na 2009r. o 11 mln. zł Zakończenie prawie wszystkich wcześniej ogłoszonych konkursów, Około 30 tys. osób uzyskało wsparcie, Powstało lub w najbliższym czasie powstanie ponad 3,5 tys. nowych firm dzięki dotacjom, Utrudnienia we wdrażaniu: - zmiany przepisów i wytycznych! Konieczność dostosowania procedur,

3 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach komponentu regionalnego PO KL

4 4 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VI PO KL stan na 3 sierpnia 2009r.

5 Kontraktacja i wydatkowanie środków w ramach Priorytetu VIII PO KL stan na 3 sierpnia 2009r.

6 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie / Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009Rok 2010 Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja , , , , , , , , ,320, , , , , , , , , , , , , , ,45 Priorytet VI , , , ,71

7 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VIII-Działanie 8.1 Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010 Kontraktacja narastająco (w tym 2010r.) Kontraktacja Działanie , , , ,42 Poddziałanie , , , ,78 Poddziałanie , , , ,51 Poddziałanie ,110, , ,30 Poddziałanie , , , ,83

8 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku Działanie / Poddziałanie Tryb konkursu Planowany termin ogłoszenia Poddziałanie Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie Konkursów otwartych - tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Działanie 6.3Konkurs otwartyII kwartał 2010

9 Zestawienie konkursów planowanych do ogłoszenia w 2010 roku PoddziałanieTryb konkursu Planowany termin ogłoszenia Poddziałanie (1 i 2 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyI kwartał 2010 Poddziałanie (3 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyII kwartał 2010 Poddziałanie (outplacement) Konkurs otwarty- tzw. szybka ścieżka I kwartał 2010 Poddziałanie 8.1.2Konkurs otwartyII kwartał 2010 Projekty innowacyjneKonkurs zamkniętyIII kwartał 2010 Projekty ponadnarodowe Konkurs zamkniętyIII kwartał 2010

10 Podstawowe założenia Planów Działania 2010 rok Kompleksowość wsparcia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób: młodych (15-24 lata), powyżej 50 roku życia, bez kwalifikacji; Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko- mazurskiego; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL; Wsparcie osób znajdujących się w okresie wypowiedzenia i zwolnionych z pracy z przyczyn pracodawcy;

11 Podstawowe założenia Planów Działania na 2010 rok (cd) Zwiększenie alokacji na konkursy w ramach komponentu regionalnego PO KL w 2010 roku o ponad 10 % w stosunku do roku 2009; Ograniczenie okresu realizacji projektu do 15 miesięcy – Poddziałanie 6.1.1; Określenie wskaźnika zatrudnieniowego na poziomie co najmniej 15 % w okresie 3 miesięcy od zakończenia projektu - Poddziałanie 6.1.1; Komplementarność – z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji na terenie województwa warmińsko – mazurskiego, finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS; Podniesienie wymogów odnośnie poziomu prowadzonych szkoleń- certyfikaty i uprawnienia zawodowe; Ograniczenie liczby wniosków składanych przez jednego Beneficjenta

12 12 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie ul. Głowackiego 28, Olsztyn Tel , Fax Punkt informacyjny EFS, tel , Elżbieta Ołdakowska, tel


Pobierz ppt "1 Ocena realizacji PO KL oraz najbliższe perspektywy Spotkania Informacyjne dla Beneficjentów 18 września 2009r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google