Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wewnętrzny, dedykowany System Zarządzania Jakością narzędziem doskonalenia realizacji strategii uczelni wyższej strategii uczelni wyższej dr inż. Piotr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wewnętrzny, dedykowany System Zarządzania Jakością narzędziem doskonalenia realizacji strategii uczelni wyższej strategii uczelni wyższej dr inż. Piotr."— Zapis prezentacji:

1 Wewnętrzny, dedykowany System Zarządzania Jakością narzędziem doskonalenia realizacji strategii uczelni wyższej strategii uczelni wyższej dr inż. Piotr Woźniak

2 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w liczbach Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zatrudnionych jest 1626 os ó b, w tym 710 to nauczyciele akademiccy.

3 3 tak nie Proces Proces to zestaw wzajemnie powiązanych zasobów i działań, które przekształcają stan wejściowy w stan wyjściowy

4 Zakres systemu zarządzania jakością w oparciu o wymagania PN-EN ISO 9001:2009 w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu -zarządzanie działalnością dydaktyczną, -zarządzanie działalnością naukowo – badawczą, -zarządzanie usługami Uczelni. Ilość jednostek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością - 55

5 5 Mapa procesów

6 PJ-8 Działalność dydaktyczna PJ-8.2 Przyjęcie kandydatów (Rekrutacja) PJ-8.7 Kursy i studia podyplomowe PJ-8.3 Kształcenie studenta PJ-8.4 Studia doktoranckie PJ-8.5 Zakwaterowani e i pomoc socjalna PJ-8.6 Organizacja życia studenckiego PJ-8.1 Planowanie i organizacja studiów, kursów PJ-8.8 Zabezpieczenie pomocy naukowo- dydaktycznych PJ-8.9 Pracownicy dydaktyczni

7 PJ-9 Działalność naukowo – badawcza PJ-9.1 Realizacja badań naukowych / Prace naukowo-badawcze w ramach realizacji stopni i tytułów naukowych PJ-9.2 Zabezpieczenie pomocy naukowo- badawczych

8 PJ-10 Działalność usługowa PJ-10.2 Rejestracja zlecenia i uzgodnienia z klientem PJ-10.3 Realizacja usługi i przekazanie efektów działalności usługowej PJ-10.4 Zabezpieczenie materiałów do realizacji usługi PJ-10.1 Planowanie i organizacja działalności usługowej

9 1.CEL PROCESU Zapewnienie kwalifikacji i zaangażowania pracownik ó w Uczelni. 2.CHARAKTERYSTYKA PROCESU DOKUMENTY NA WEJŚCIU PROCESU - Ustawy i Rozporządzenia -Misja, Statut Uczelni, Regulamin organizacyjny, strategia Uczelni -wewnętrzne akty prawne, standardy organizacyjne -wymagania kwalifikacyjne -wnioski dot. szkoleń, Regulamin pracy WYKORZYSTYWANE ZASOBY - sieć informatyczna/ komputery -ksero, telefony, fax, poczta elektroniczna -sale wykładowe, sale ćwiczeniowe, laboratoria wraz z wyposażeniem -wiedza i doświadczenie Kadry Uczelni -środki finansowe, pozostała infrastruktura Uczelni 50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 tel. centrali 71 3205 020 fax. 71 3205 404, 328 35 76

10 3. OPIS PROCESU Dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania procesu w ramach jego funkcjonowania wyróżnia się następujące główne elementy: -ustalenie i weryfikacja wymagań kwalifikacyjnych dot. poszczególnych stanowisk pracy. -uwzględnienie wymagań zawartych w Regulaminie Organizacyjnym oraz innych towarzyszących dokumentach. -dobór pracowników -identyfikacja oraz planowanie szkoleń i innych działań podnoszących kwalifikacje (np. konferencje, kursy, seminaria, staże naukowe) -uwzględnienie szkoleń z zakresu systemu jakości, strategii działania Uczelni -ocena rozwoju pracowników – identyfikacja i realizacja działań utrzymujących i podnoszących zaangażowanie pracowników. -ocena nauczycieli akademickich -ocena działalności naukowej -kształcenie kadr naukowych -ocena działalności dydaktycznej -działalność popularyzatorska i wdrożeniowa personelu -działalność organizacyjna pracowników Uczelni -ocena działalności leczniczo – diagnostyczną (Wydział Medycyny Weterynaryjnej).

11 4. DOKUMENTY NA WYJŚCIU Z PROCESU - akta osobowe zatrudnionych pracowników -zakresy obowiązków i odpowiedzialności -wnioski dot. szkoleń -potrzeby szkoleniowe -sprawozdania z konferencji naukowych -inna dokumentacja towarzysząca procesowi -świadectwa szkoleń, listy obecności … -ocena pracowników... 50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 tel. centrali 71 3205 020 fax. 71 3205 404, 328 35 76

12 5. NEWRALGICZNE MIEJSCA W PROCESIE - Dobór pracowników (określenie profilu kandydatów na stanowisko. Wybór kandydatów zaopiniowanie wyboru przez wyznaczone jednostki organizacyjne Uczelni. Zatrudnienie wybranego kandydata), - Podnoszenie kwalifikacji pracowników (Zgłaszanie potrzeb w zakresie szkoleń. Uzyskiwanie stopni naukowych. Wymiana doświadczeń, konferencje, realizacja szkoleń i inne działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników), -Motywowanie pracowników (Ocena osiągnięć pracowników – podnoszenie zaangażowania pracowników) 50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 tel. centrali 71 3205 020 fax. 71 3205 404, 328 35 76

13 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ - Uprawnione komórki organizacyjne (nabór pracowników. Planowanie i realizacja szkoleń. Ocena i dobór firm szkoleniowych. Ostateczny wybór pracownika. Utrzymywanie wysokiego poziomu zaangażowania. Ocena skuteczności szkoleń i innych działań podnoszących kwalifikacje personelu), - Pełnomocnicy Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością (planowanie i realizacja szkoleń w zakresie systemu zarządzania jakością ), -Wszyscy pracownicy (zgłaszanie potrzeb szkoleniowych. Ocena skuteczności szkoleń i innych działań podnoszących kwalifikacje personelu) 50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 tel. centrali 71 3205 020 fax. 71 3205 404, 328 35 76

14 WYKAZ OPISÓW PROCESÓW w SZJ Lp.Tytuł opisu procesuSymbol 1Zarządzanie UczelniąPJ-1 2Zarządzanie informacjąPJ-2 3Ciągłe doskonaleniePJ-3 4Nadzorowanie niezgodnościPJ-4 5Zarządzanie personelemPJ-5 6Utrzymanie obiektów i wyposażeniaPJ-6 7Współpraca z zagranicą. Promocja Uczelni. Zadowolenie Klienta, Absolwenta. PJ-7 8Planowanie i organizacja studiów, kursówPJ-8.1 9Przyjęcie kandydatówPJ-8.2 10Kształcenie studentaPJ-8.3 11Studia doktoranckiePJ-8.4 12Zakwaterowanie i pomoc socjalnaPJ-8.5 13Organizacja życia studenckiegoPJ-8.6

15 WYKAZ OPISÓW PROCESÓW ISO 9001:2008 14Kursy i studia podyplomowePJ-8.7 15Zabezpieczenie pomocy naukowo dydaktycznychPJ-8.8 16Pracownicy dydaktyczniPJ-8.9 17Realizacja badań naukowych / Prace naukowo- badawcze w ramach realizacji stopni i tytułów naukowych PJ-9.1 18Zabezpieczenie pomocy naukowo-badawczychPJ-9.2 19Planowanie i organizacją działalności usługowejPJ-10.1 20Rejestracja zlecenia i uzgodnienia z klientemPJ-10.2 21Realizacja usługi i przekazanie efektów działalności usługowej PJ-10.3 22Zabezpieczenie materiałów do realizacji usługiPJ-10.4


Pobierz ppt "Wewnętrzny, dedykowany System Zarządzania Jakością narzędziem doskonalenia realizacji strategii uczelni wyższej strategii uczelni wyższej dr inż. Piotr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google