Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady rekrutacji do Projektu „Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć…”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady rekrutacji do Projektu „Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć…”"— Zapis prezentacji:

1 Zasady rekrutacji do Projektu „Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć…”
Priorytetu III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania Efektywny system kształcenia Opracowanie: Mgr Marzena Bort-Szczepkowska Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

2 Kto odpowiada za proces rekrutacji?
4 osobowa Komisja ds. Rekrutacji w składzie: 1 Przedstawiciel Urzędu Miasta Łódź Wydziału Edukacji 3 Przedstawicieli Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Całością prac kieruje specjalista ds. rekrutacji.

3 Do udziału w rekrutacji zapraszamy łódzkie szkoły podstawowe i przedszkola oraz ich nauczycieli

4 Jakie placówki mogą ubiegać się o przyjęcie do Projektu?
Łódzkie przedszkola i szkoły podstawowe. Pierwszeństwo mają placówki: stosujące model edukacji dostosowany do indywidualnych potrzeb i stylu uczenia się dziecka, wypracowany w ramach projektów realizowanych przy wsparciu z EFS lub EFRR oraz placówki korzystające z bazy dydaktycznej stworzonej dzięki wsparciu z EFS lub EFRR w których możliwe będzie wyłonienie w toku rozmów kwalifikacyjnych nauczycieli spełniających poniżej wymienione kryteria.

5 Kto może ubiegać się o przyjęcie do Projektu?
Nauczyciele/-ki przedszkoli oraz szkół podstawowych: osoby pracujące w zgłoszonych do Projektu szkołach, przedszkolach; osoby legitymujące się wykształceniem wyższym magisterskim pedagogicznym; osoby ze stopniem awansu zawodowego na poziomie mianowanym lub dyplomowanym osoby posiadające doświadczenie w pracy i potencjał metodyczny (kryterium dodatkowe)

6 Kto może ubiegać się o przyjęcie do Projektu?
Wszyscy Studenci/ Studentki kierunku pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, studiów stacjonarnych I stopnia – z naboru na rok akad. 2009/2010; 2010/2011, 2011/2012)

7 Jak wyglądać będzie proces rekrutacji?
nabór (przyjmowanie aplikacji) placówek i nauczycieli placówek – opiekunów praktyk – trwa od (ostatni dzień naboru to r.). Wykaz terminów przyjmowania aplikacji podany zostanie poniżej wybór placówek (15 szkół podstawowych, 15 przedszkoli) i nauczycieli (30 nauczycieli/ nauczycielek przedszkoli i 30 nauczycieli/nauczycielek szkół podstawowych) na podstawie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi nauczycielami - trwa od

8 Jakie dokumenty zawiera aplikacja składana przez placówkę?
List intencyjny wraz z informacją o potencjale dydaktycznym placówki Kwestionariusz danych placówki Oświadczenie zobowiązujące do informowania Uczelni o zmianie danych placówki Deklaracja udziału w Projekcie Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych UWAGA! Brak aplikacji placówki uniemożliwia przyjęcie aplikacji od nauczyciela. Zaleca się złożenie aplikacji placówki i nauczycieli w tym samym terminie

9 Jakie dokumenty zawiera aplikacja składana przez nauczyciela?
List motywacyjny CV Kwestionariusz osobowy. Oświadczenie zobowiązujące do informowania Uczelni o zmianie danych osobowych Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Deklaracja udziału w Projekcie. Zaświadczenie o zatrudnieniu. Dokument potwierdzający stopień awansu zawodowego na poziomie mianowanym lub dyplomowanym, kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ do tego uprawniony. Kserokopia dowodu osobistego.

10 Jakie są kryteria wyboru Uczestników Projektu?
spełnienie kryteriów formalnych (o których mowa powyżej); spełnienie kryteriów dodatkowych – dotyczy rekrutacji nauczycieli/ek: doświadczenie w pracy i potencjał metodyczny nauczyciela/ki (o których mowa powyżej) kolejność zgłoszeń (przekazania dokumentów).

11 Terminy przyjmowania aplikacji
16. XI (wt.), godz 17. XI (śr.), godz 18. XI (cz.), godz 19. XI (pt.), godz 22.XI.2010 (pn.), godz 05. XI (pt.), godz 08. XI (pn.), godz 09. XI (wt.), godz 10. XI (śr.), godz 15. XI (pn.), godz

12 REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „POZNAĆ-ZROZUMIEĆ-DOŚWIADCZYĆ…” OD 5 LISTOPADA 2010 ROKU

13 Miejsce przyjmowania aplikacji
Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek A, pokój 110 Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej – liczy się data wpłynięcia przesyłki do Biura Projektu. Dokumenty dostarczane muszą zawierać dopisek REKRUTACJA - „POZNAĆ-ZROZUMIEĆ-DOŚWIADCZYĆ”.

14 Gdzie opublikowane zostaną wyniki rekrutacji?
Wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Projektu a wszystkie osoby zakwalifikowane do udziału w Projekcie zostaną poinformowane o wyniku rekrutacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kandydatki/Kandydaci spełniający kryteria rekrutacji, a nie zakwalifikowani do udziału w Projekcie z powodu wyczerpania limitu miejsc zostaną wpisani na listę rezerwową

15 Zawarcie porozumień z placówką
Z wybranymi instytucjami zawarte zostanie porozumienie precyzujące udział w Projekcie. Szczegóły na stronie:

16 Zawarcie porozumień z Nauczycielem/ Nauczycielką
Z wybranymi osobami zawarte zostanie porozumienie precyzujące udział w Projekcie. Szczegóły na stronie:

17 Szczegółowe zasady uczestnictwa w Projekcie określa
Regulamin uczestnictwa w Projekcie – dostępny na stronie Podstawą kwalifikacji osób do udziału w Projekcie jest zapoznanie się z Regulaminem udziału w Projekcie.

18 REKRUTACJA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „POZNAĆ-ZROZUMIEĆ-DOŚWIADCZYĆ…” OD 5 LISTOPADA 2010 ROKU. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

19 Kontakt specjalista ds. rekrutacji mgr Marzena Bort-Szczepkowska tel
Kontakt specjalista ds. rekrutacji mgr Marzena Bort-Szczepkowska tel. (42) Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady rekrutacji do Projektu „Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć…”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google