Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mały Senat 23 listopada 2011 Marta Kicińska-Habior.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mały Senat 23 listopada 2011 Marta Kicińska-Habior."— Zapis prezentacji:

1 Mały Senat 23 listopada 2011 Marta Kicińska-Habior

2 Porządek obrad Uwagi ogólne dotyczące dostosowania programów kształcenia na UW do wymagań wynikających z Krajowych Ram Kwalifikacji Nowe zadania stojące przed jednostkami na UW Wspomaganie finansowe działań projakościowych Nowe akty prawne Wymogi Polskiej Komisji Akredytacyjnej Harmonogram działań na UW Ocena efektów kształcenia Wsparcie ze strony UW Dyskusja

3 Nowe zadania stojące przed jednostkami na UW Opracowanie strategii rozwoju jednostki; w części dotyczącej dydaktyki: Koncepcja kształcenia obejmująca studia I i II stopnia, studia doktoranckie i studia podyplomowe Powiązanie kształcenia z badaniami naukowymi Współdziałanie z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami przy tworzeniu koncepcji kształcenia Uwzględnienie doświadczeń ze współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

4 Nowe zadania stojące przed jednostkami na UW Spójny opis zakładanych celów i efektów kształcenia oraz system weryfikacji osiągania efektów kształcenia na wszystkich poziomach studiów Zgodność z wymogami Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) – dla studiów I i II stopnia oraz studiów jednolitych mgr Spójność zakładanych efektów z treściami programowymi, formą zajęć i metodami dydaktycznymi System ECTS Uwzględnianie w ocenie stopnia realizacji efektów kształcenia na rynku pracy wyników monitorowania losów absolwentów

5 Nowe zadania stojące przed jednostkami na UW Polityka kadrowa Minima kadrowe dla programów Podnoszenie kwalifikacji i zapewnienie pracownikom warunków rozwoju naukowego i dydaktycznego Budowanie sieci współpracy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi

6 Nowe zadania stojące przed jednostkami na UW Wsparcie studentów w procesie uczenia się Zasady i procedury rekrutacji zapewniają właściwą selekcję kandydatów System oceny osiągnięć studentów zorientowany na proces uczenia się Mobilność studentów Pomoc naukowa, dydaktyczna i materialna

7 Wspomaganie finansowe działań projakościowych Ustawa - Art. 94b. [od 1.01.2012] 1. W budżecie państwa jest określana dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań projakościowych, przeznaczona na: 2) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni posiadających ocenę wyróżniającą na podstawie opinii Komisji, dotyczącej oceny kształcenia, o której mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 5; 3) dofinansowanie podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, w zakresie wdrażania systemów poprawy jakości kształcenia oraz Krajowych Ram Kwalifikacji;

8 Wspomaganie finansowe działań projakościowych W przypadku jednostki posiadającej ocenę wyróżniającą kwota dotacji może sięgać 600 tysięcy zł dla jednostki, która opracowała program poprawy jakości kształcenia oraz wdrożenia KRK –kwota dotacji może sięgać 500 tysięcy zł – jednostki wyłaniane w drodze konkursu [Rozporządzenie ws. sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa (jeszcze nieopublikowane)]


Pobierz ppt "Mały Senat 23 listopada 2011 Marta Kicińska-Habior."

Podobne prezentacje


Reklamy Google