Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konstruowanie programu nauczania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konstruowanie programu nauczania"— Zapis prezentacji:

1 Konstruowanie programu nauczania
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Konstruowanie programu nauczania konieczność czy wymóg formalny? Opracowanie Jolanta Loritz - Dobrowolska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

2 Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów
Cele: Analiza Rozporządzenia ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników podjęcie próby wypracowania koncepcji programu nauczania, podjęcie próby opracowania przykładowego programu nauczania do przyrody do wybranego działu, ustalenie trudności, jakie mogą towarzyszyć autorom programu, sformułowanie wniosków i rekomendacji Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

3 Zaproszenie do dyskusji
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Zaproszenie do dyskusji Czym różnią się programy przyrody od siebie (wnioski i rekomendacje)? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

4 Zaproszenie do dyskusji
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Zaproszenie do dyskusji Do czego i komu potrzebny jest program nauczania (wnioski i rekomendacje)? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

5 Zaproszenie do dyskusji
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Zaproszenie do dyskusji Jak wybrać program nauczania (wnioski i rekomendacje)? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

6 Proszę ustalić, czego mogą dotyczyć zmiany,
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów „Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.” Proszę ustalić, czego mogą dotyczyć zmiany, o których mowa w Rozporządzeniu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

7 W jaki sposób dostosować program do potrzeb i możliwości uczniów?
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów „4. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, program nauczania ogólnego, program nauczania dla zawodu albo program nauczania dla profilu powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony.” W jaki sposób dostosować program do potrzeb i możliwości uczniów? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

8 Gdzie w programie jest miejsce na kompetencje kluczowe?
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów „Program (...) 2) zawiera: a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, d) opis założonych osiągnięć ucznia, e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia; 3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.” Gdzie w programie jest miejsce na kompetencje kluczowe? Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

9 Proszę do nich dobrać treści.
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Proszę do wybranego działu PP przyrody sformułować szczegółowe cele kształcenia i wychowania. Proszę do nich dobrać treści. Proszę zaplanować sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, Proszę zrobić opis założonych osiągnięć ucznia, zaproponować kryteria oceny i sposoby sprawdzania. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,

10 Konstruując program proszę uwzględnić: pracę metodą projektów,
Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów Konstruując program proszę uwzględnić: pracę metodą projektów, możliwości pracy badawczej uczniów, wykorzystanie zasobów innych jednostek, np. NGO, nadleśnictwa, wykorzystanie innych, lokalnych zasobów (np. rezerwaty, muzea przyrodnicze itp)‏ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Biuro projektu: ul. Dawida 1a, Wrocław tel./fax 71  ,


Pobierz ppt "Konstruowanie programu nauczania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google