Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca tłumacza z BT przed zdobyciem i po zdobyciu certyfikatu normy PN:EN 15038 Autor: Magdalena Gałczyńska Firma: BTInfo Biuro Tłumaczeń Informatycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca tłumacza z BT przed zdobyciem i po zdobyciu certyfikatu normy PN:EN 15038 Autor: Magdalena Gałczyńska Firma: BTInfo Biuro Tłumaczeń Informatycznych."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca tłumacza z BT przed zdobyciem i po zdobyciu certyfikatu normy PN:EN Autor: Magdalena Gałczyńska Firma: BTInfo Biuro Tłumaczeń Informatycznych Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce Wrocław

2 1. CEL I ZAKRES NORMY 2. WSPÓŁPRACA Z BT PRZED ZDOBYCIEM CERTYFIKATU 3. PRZYGOTOWANIA DO AUDYTU I ICH WPŁYW NA TŁUMACZY CEL NORMY ZAKRES I PRZEBIEG AUDYTU DZIAŁANIA PO AUDYCIE 4. WSPÓŁPRACA Z BT PO ZDOBYCIU CERTYFIKATU Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce Program prezentacji 2

3 CEL NORMY USTANOWIENIE I OKREŚLENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG TŁUMACZENIOWYCH. STWORZENIE NA UŻYTEK DOSTAWCÓW USŁUG TŁUMACZENIOWYCH ZBIORU PROCEDUR I WYMAGAŃ ODPOWIADAJĄCYCH POTRZEBOM RYNKU. ZAKRES NORMY TŁUMACZENIA PISEMNE I USTNE ORAZ LOKALIZACJA OPROGRAMOWANIA I STRON INTERNETOWYCH 1. Cel i zakres normy Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

4 WSPÓŁPRACA W OBSZARACH OBJĘTYCH AUDYTEM 1. ZASOBY LUDZKIE 2. ZASOBY TECHNICZNE 3. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4. RELACJA KLIENT – BT 5. ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZLECENIA 6. PROCEDURY ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH 7. PROCES TŁUMACZENIA 2. Współpraca z BT przed zdobyciem certyfikatu Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

5 CEL NORMY USTANOWIENIE I OKREŚLENIE WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH ŚWIADCZENIA WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PRZEZ DOSTAWCÓW USŁUG TŁUMACZENIOWYCH. STWORZENIE NA UŻYTEK DOSTAWCÓW USŁUG TŁUMACZENIOWYCH ZBIORU PROCEDUR I WYMAGAŃ ODPOWIADAJĄCYCH POTRZEBOM RYNKU. 3. Przygotowania do audytu i ich wpływ na tłumaczy Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

6 ZAKRES I PRZEBIEG AUDYTU - ZASOBY LUDZKIE 1. PROCEDURA REKRUTACJI – WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKSZTAŁCENIA, DOŚWIADCZENIA 2. POSIADANIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANE KWALIFIKACJE (CV, LIST MOTYWACYJNY, KSEROKOPIA DYPLOMU UKOŃCZENIA STUDIÓW WYŻSZYCH, REFERENCJE, UKOŃCZONE SZKOLENIA) 3. UTRZYMANIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NA ODPOWIEDNIM POZIOMIE (SZKOLENIA, ZALECENIA KLIENTÓW, SŁOWNIKI, GLOSARIUSZE, OPROGRAMOWANIE CAT, SYSTEM OCEN) 3. Przygotowania do audytu i ich wpływ na tłumaczy Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

7 ZAKRES I PRZEBIEG AUDYTU - ZASOBY TECHNICZNE DOSTĘP DO ODPOWIEDNICH ŹRÓDEŁ WIEDZY (SŁOWNIKI, GLOSARIUSZE, ZALECENIA KLIENTÓW) DOSTĘP DO ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA 3. Przygotowania do audytu i ich wpływ na tłumaczy Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

8 ZAKRES I PRZEBIEG AUDYTU - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POSIADANIE SPISANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, KTÓRY ZAWIERA: OPIS PROCESU PRZYDZIELANIA TŁUMACZENIA PRZEBIEG PROCESU TŁUMACZENIA, REDAKCJI, WERYFIKACJI MONITOROWANIE CAŁEGO PROCESU ZWROT GOTOWEGO TŁUMACZENIA DO KLIENTA 3. Przygotowania do audytu i ich wpływ na tłumaczy Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

9 ZAKRES I PRZEBIEG AUDYTU - RELACJA KLIENT – BT DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZLECENIA DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO POUFNOŚĆ MATERIAŁÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KLIENTA 3. Przygotowania do audytu i ich wpływ na tłumaczy Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

10 ZAKRES I PRZEBIEG AUDYTU - ZAKOŃCZENIE REALIZACJI ZLECENIA OSTATECZNA WERYFIKACJA ZLECEŃ DZIAŁANIA POSPRZEDAŻOWE REKLAMACJE BADANIE ZADOWOLENIA KLIENTA 3. Przygotowania do audytu i ich wpływ na tłumaczy Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

11 ZAKRES I PRZEBIEG AUDYTU - PROCEDURY ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZENIOWYCH PRZYDZIELANIE WYKONAWCÓW I ICH ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZACHOWANIE SPÓJNOŚCI ZLECEŃ MONITOROWANIE ZLECEŃ – MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA STOPNIA ZAAWANSOWANIA PROJEKTU TŁUMACZENIOWEGO KOMUNIKACJA MIĘDZY STRONAMI ZAANGAŻOWANYMI W ZLECENIE OBRÓBKA WSTĘPNA (TECHNICZNA, TERMINOLOGICZNA I STYLISTYCZNA TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO) 3. Przygotowania do audytu i ich wpływ na tłumaczy Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

12 ZAKRES I PRZEBIEG AUDYTU - PROCES TŁUMACZENIA ROLA TŁUMACZA, REDAKTORA, WERYFIKATORA I KIEROWNIKA PROJEKTÓW KONTROLA OSTATECZNA ZLECENIA USŁUGI DODANE 3. Przygotowania do audytu i ich wpływ na tłumaczy Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

13 DZIAŁANIA PO AUDYCIE UZUPEŁNIENIE EWENTUALNYCH DOKUMENTÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW ZMIANY W OPRACOWANYCH PROCESACH IMPLEMENTACJA PROGRAMÓW 3. Przygotowania do audytu i ich wpływ na tłumaczy Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

14 STOSOWANIE SIĘ DO OBOWIĄZUJĄCYCH PROCEDUR UDOKUMENTOWANIE SWOICH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ WYKSZTAŁCENIA KORZYSTANIE Z NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI ORAZ ŹRÓDEŁ WIEDZY DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI 4. Współpraca z BT po zdobyciu certyfikatu Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce

15 WSPÓŁPRACA Z BT POSIADAJĄCYM NORMĘ PN-EN 15038:2006 MOBILIZUJE WSPÓŁPRACOWNIKÓW ORAZ PRACOWNIKÓW BIUROWYCH DO STAŁEGO DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI, PRZESTRZEGANIA STANDARDÓW JAKOŚCI ORAZ PROCEDUR STWORZONYCH PRZEZ BIURO. POZWALA RÓWNIEŻ WSPÓŁUCZESTNICZYĆ W TWORZENIU STANDARDÓW JĘZYKOWYCH. Wnioski Wrocław Rynek tłumaczeń i lokalizacji w Polsce


Pobierz ppt "Współpraca tłumacza z BT przed zdobyciem i po zdobyciu certyfikatu normy PN:EN 15038 Autor: Magdalena Gałczyńska Firma: BTInfo Biuro Tłumaczeń Informatycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google