Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa Agencja Promocyjna Wojciech Matelski Zespół konsultantów: Jarosław Piszczek Robert Lewicki Przemysław.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa Agencja Promocyjna Wojciech Matelski Zespół konsultantów: Jarosław Piszczek Robert Lewicki Przemysław."— Zapis prezentacji:

1 Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa Agencja Promocyjna Wojciech Matelski Zespół konsultantów: Jarosław Piszczek Robert Lewicki Przemysław Kurczewski Gościejewo Gościejewo

2 Plan prezentacji: 1.Charakterystyka branży 2.Analiza SWOT 3.Analiza benchmarkingowa 4.Wnioski, rekomendacje

3 Charakterystyka branży Według szacunków domu mediowego Starlink wartość polskiego rynku reklamowego w 2009 roku - 6,945 mld zł (o 11,4 proc. mniej niż w 2008 roku). Z prognoz domu mediowego Zenith Optimedia wynika, że w 2010 roku wartość całego rynku reklamy w Polsce wyniesie 7,3 miliarda złotych. Identyfikowany jest spadek sprzedaży największych gazet regionalnych, co może niekorzystnie wpływać na kondycję branży reklamowej. Wartość rynku reklamy – prognoza na 2010 roku (w mln zł.)

4 Analiza SWOT Mocne strony to przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w branży – 14 lat, wysoka jakość świadczonych usług. Słabe strony to m. in. niedostateczne zaplecze finansowe na rozwój przedsiębiorstwa i utrzymanie należytego tempa rozwoju oraz lokalizacja. Wśród możliwości wyróżniono m.in. umowy z kolejnymi wydawnictwami oraz dywersyfikację działalności w kierunku reklamy internetowej. Największe zagrożenie to malejące zainteresowanie prasą drukowaną. Strategia firmy jest konserwatywna i konkurencyjna.

5 Analiza benchmarkingowa Wyniki spełnienia kryteriów Modelu EFQM (European Foundation for Quality Management) na tle wyników uzyskanych przez inne przedsiębiorstwa. Wyniki przedsiębiorstw branży usługowej Agencja Promocyjna Wojciech Matelski Przywództwo (1) 50%57% Polityka i strategia (2) 48%54% Zarządzanie ludźmi (3) 49%32% Zarządzanie zasobami i partnerstwo (4) 53%63% Zarządzanie procesami (5) 44%54% Satysfakcja klientów (6) 50% Satysfakcja zatrudnionych (7) 44%25% Wpływ na otoczenie (8) 43%44% Efekt końcowy (9) 44%57%

6 Wnioski, rekomendacje Agencja Promocyjna Wojciech Matelski jest rozwijającym się przedsiębiorstwem, o ustabilizowanej pozycji rynkowej. Rekomenduje się: -zadbanie o stworzenie profesjonalnej strony internetowej, która obrazowałaby ofertę firmy -zadbanie o wysokie pozycjonowanie strony w wyszukiwarkach internetowych -wdrożenie specjalistycznego systemu raportowania -skorzystanie z nieodpłatnej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym w ramach transferu technologii. (podczas wdrażania systemu) -podjęcie się prowadzenia działalności szkoleniowej, której celem byłoby przygotowanie do zawodu przedstawiciela handlowego rynku medialnego poprzez nabycie umiejętności aktywnej sprzedaży reklamy.

7 Wnioski, rekomendacje Możliwości dofinansowania inwestycji w ramach: -konkursu na Działanie 1.2. Wsparcie rozwoju MSP -działania 8.2 realizowane w ramach POIG. W związku ze zidentyfikowaną potrzebą dywersyfikacji prowadzonej działalności, w przypadku braku możliwości skorzystania z dofinansowania ze środków UE należałoby rozważyć zasadność skorzystania z komercyjnych kredytów bankowych bądź znalezienia inwestora – współudziałowca.


Pobierz ppt "Raport z audytu technologicznego dla przedsiębiorstwa Agencja Promocyjna Wojciech Matelski Zespół konsultantów: Jarosław Piszczek Robert Lewicki Przemysław."

Podobne prezentacje


Reklamy Google