Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,W przyjaźni z przyrodą”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,W przyjaźni z przyrodą”"— Zapis prezentacji:

1 ,,W przyjaźni z przyrodą”
Często nam się wydaje, że na zanieczyszczenie powietrza, gleby i rzek różnymi substancjami nie mamy wpływu, jednak to od nas przede wszystkim zależy jak wyglądają nasze pobocza, lasy, ogródki czy rzeki . Mieszkańcy Gminy Jerzmanowice-Przeginia nie zawsze zdają sobie sprawę, że zanieczyszczanie ulic, lasów, duże zużycie energii elektrycznej czy też niszczenie roślinności źle wpływa nie tylko na przyrodę, ale również na nasze życie.

2 Ochrona środowiska w Gminie Jerzmanowice-Przeginia
METAPLAN Ochrona środowiska w Gminie Jerzmanowice-Przeginia

3 Wyniki ankiet

4 JAK JEST? Cykliczny udział gimnazjalistów w przedsięwzięciach mających na celu ochronę przyrody; Sprzątanie Świata, czyszczenie rzek, sadzenie drzew podczas Dni Ziemi i Święta Drzewa, zbiórka plastików i elektro śmieci. Działalność Koła ekologicznego i PTSM w szkole. Brak koordynacji różnych działań ekologicznych na terenie Gminy Jerzmanowice-Przeginia. Zbyt mała liczba systematycznych przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. Zanieczyszczone powietrze na skutek emisji zanieczyszczeń pochodzących z Krakowa, a także Śląska. Zanieczyszczone rzeki. Zanieczyszczone pobocza , rowy oraz lasy (dzikie wysypiska). Duże zużycie energii elektrycznej przy braku energii odnawialnej. Niewielka liczba gospodarstw ekologicznych (około 20 w Gminie). Niska świadomość mieszkańców na temat ochrony środowiska np.: wywóz nieczystości płynnych , dzikie wysypiska, wypalanie traw. Brak ekologicznych ścieżek dydaktycznych, zbyt mała liczba tras rowerowych.

5

6 JAK BYĆ POWINNO? Czyste lasy, rowy, pobocza i rzeki.
Segregacja odpadów. Koordynacja lokalnych akcji ekologicznych np. systematyczna zbiórka plastików, płyt CD i DVD, i elektro śmieci wśród mieszkańców. Systematyczne edukacja wszystkich mieszkańców (dzieci i dorosłych). Stała współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody np. Ojcowskim Parkiem Narodowych, Stowarzyszeniem Ekoturystyki ,,Ostaniec”, strażakami. Montaż kolektorów słonecznych na budynkach komunalnych oraz prywatnych, alternatywne źródła energii. Skanalizowanie gminy. Stosowanie naturalnych nawozów pochodzących z kompostowni. Zwiększenie promocji lokalnych gospodarstw ekologicznych i ich produktów. Ekologiczna turystyka i agroturystyka.

7

8

9 DLACZEGO NIE JEST TAK, JAK BYĆ POWINNO?
Niska świadomość ekologiczna mieszkańców, złe nawyki. Brak pojemników do segregacji śmieci, zbyt mała liczba koszy na śmieci. Zbyt mała promocja gospodarstw ekologicznych. Małe zaangażowanie mieszkańców w zbiórkę plastików, elektro śmieci, czyszczenie rzek i poboczy oraz akcję ,,Sprzątanie Świata”, w tych przedsięwzięciach biorą udział uczniowie i strażacy. Brak koordynacji przedsięwzięć ekologicznych i systematycznej edukacji ekologicznej. Brak współpracy z organizacjami i instytucjami wspierającymi ochronę przyrody. Braki w finansach gminy.

10 WNIOSKI Ustawienie pojemników do segregacji odpadów.
Stworzenie Gminnego Programu Edukacji Ekologicznej(Centrum Edukacji Ekologicznej); koordynacja akcji edukacyjnych. Wyznaczenie ekologicznej ścieżki dydaktycznej. Systematyczna zbiórka plastików , płyt CD i DVD, elektro śmieci i niebezpiecznych odpadów od mieszkańców oraz sprzątanie rzek, poboczy, lasów. Kiermasz zdrowej żywności pochodzącej z miejscowych ekologicznych gospodarstw. Promocja lokalnych ekologicznych (drewnianych) zabawek. Konkursy wśród dzieci i młodzieży. Systematyczne współpraca z OPN oraz ekologicznymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami. Przygotowanie pikniku ekologicznego (moda recyklingowa, warsztaty tworzenia eko biżuterii i zabawek ekologicznych, warsztaty kulinarne).


Pobierz ppt ",,W przyjaźni z przyrodą”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google