Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DAWNO I NIEDAWNO … CZYLI Ś WIETLICOWE WSPOMNIENIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DAWNO I NIEDAWNO … CZYLI Ś WIETLICOWE WSPOMNIENIA."— Zapis prezentacji:

1 DAWNO I NIEDAWNO … CZYLI Ś WIETLICOWE WSPOMNIENIA

2 Nasze Panie Joasia Dziuba I Monika Matysiok

3 Nasze Panie cd. Ania Glinkowska i Ania Pietrzczyk

4 NASI UCZNIOWIE Uczniowie ś wietlicy szkolnej wykazuj ą liczne zdolno ś ci, które prezentuj ą w trakcie licznych konkursów szkolnych i mi ę dzyszkolnych. Chc ą c umo ż liwi ć uczniom rozwój talentów Panie tak ż e organizuj ą ró ż ne konkursy ś wietlicowe, szkolne i mi ę dzyszkolne.

5 Nasi uczniowie w konkursach… Konkurs Recytatorski 2008 i Regionalny 2011

6 Konkurs Cztery Ł apy 2012 i Ma ł y Ratowniczek 2013

7 Konkursy Plastyczne: Przyrodniczy 2008 i Rodzinne Konkursy Wielkanocne 2013

8 Organizujemy i bierzemy udzia ł w licznych imprezach ś wietlicowych i szkolnych. Opiekujemy si ę wieloma programami o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim. W łą czamy si ę w akcje charytatywne. Ś wi ę to Szko ł y Dzie ń Otwarty Lekcje pokazowe dla nauczycieli Szkolne Festyny Zielona Szko ł a Dzie ń Regionalny Dzie ń bez Ha ł asu Dzie ń ż yczliwo ś ci Zbiórka pokarmów dla psów i kotów ze schroniska Marzycielska Poczta Ś wietlicowa Mini Lista Przebojów Ś wietlicowe Zabawy -Andrzejki Bale Karnawa ł owe Projekt artystyczno-edukacyjny :Eko-zabawka Owoce w Szkole Mleko w szkole Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka Ratujemy i Uczymy Ratowa ć I inne

9 Ś wi ę to Szko ł y 2010

10 Ś wi ę to Szko ł y 2013

11 Dzie ń Bez Ha ł asu 2012

12 Dzie ń Regionalny 2011 i Dzie ń Ż yczliwo ś ci 2011

13 Lekcje Pokazowe dla nauczycieli 2009

14 Lekcja pokazowa dla nauczycieli katowickich ś wietlic 2010

15 Festyn Rodzinny Mama, Tata i Ja 2008

16 Zielona Szko ł a 2010

17 Ś wietlicowe Bale Karnawa ł owe 2008 i 2013

18 Realizujemy ró ż ne programy: Owoce w szkole, Bezpieczne dziecko – Przyjaciel Sznupka, Ratujemy i Uczymy Ratowa ć

19 Nasza Dzia ł alno ść charytatywna: wyjazd do schroniska 2012 oraz Marzycielska Poczta 2012

20 W ś wietlicy od zawsze mi ł o czas sp ę dzamy na nauce, zabawach i grach…

21 Korzystamy z pi ę knej Sali zabaw Radosna Szko ł a

22 Niektórzy zaprzyja ź nili si ę z nami jeszcze przed pój ś ciem do szko ł y…

23 Z nami zawsze jest weselej…

24 DZI Ę KUJEMY


Pobierz ppt "DAWNO I NIEDAWNO … CZYLI Ś WIETLICOWE WSPOMNIENIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google