Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co roku uczniowie naszej szkoły we wrześniu uczestniczą w Ogólnopolskiej akcji :Sprzątanie świata, zaś w miesiącu kwietniu obchodzą Dzień Ziemi. Zawsze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co roku uczniowie naszej szkoły we wrześniu uczestniczą w Ogólnopolskiej akcji :Sprzątanie świata, zaś w miesiącu kwietniu obchodzą Dzień Ziemi. Zawsze."— Zapis prezentacji:

1 Co roku uczniowie naszej szkoły we wrześniu uczestniczą w Ogólnopolskiej akcji :Sprzątanie świata, zaś w miesiącu kwietniu obchodzą Dzień Ziemi. Zawsze sprzątają coraz to nowo powstające nielegalne wysypiska śmieci, porządkują zaniedbane tereny wsi oraz drogę dojazdową do szkoły. DZIA Ł ANIA EKOLOGICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. EMILII I KAROLA WOJTY Ł ÓW W KLECZY-ZAR Ą BKACH

2 Biorą udział w zbiórce surowców wtórnych: makulatury, plastiku i aluminium. Przynoszą zużyte baterie, które magazynują w specjalnych pojemnikach. Na gazetce ekologicznej zamieszczają informacje o ochronie przyrody i skutkach degradacji środowiska. Uczestniczą w warsztatach ekologicznych zachęcających do segregacji śmieci. Projektują i wykonują tablice z hasłami ekologicznymi i umieszczają je w miejscach najczęściej zaśmiecanych. Drukują i roznoszą ulotki zachęcające do wspólnej pracy na rzecz naszej miejscowości.

3 Ulubione miejsce sk ł adowania ś mieci przez mieszka ń ców i przyjezdnych.

4 Zaczynamy wielkie sprz ą tanie!

5 Porz ą dkowanie drogi dojazdowej do szko ł y.

6 Wspólna praca ubogaca.

7 Przydro ż ne rowy te ż pe ł ne ś mieci.

8 Ludzie od brudnej roboty.

9 Najm ł odsi te ż pomagaj ą.

10 Zm ę czeni ale szcz ęś liwi, bo zawsze razem.

11 Gazetka ekologiczna.

12 Pojemnik na zu ż yte baterie.

13 Zebrane surowce wtórne.

14 Praktyczna nauka segregacji.

15 Warsztaty ekologiczne.

16 List do mieszka ń ców.


Pobierz ppt "Co roku uczniowie naszej szkoły we wrześniu uczestniczą w Ogólnopolskiej akcji :Sprzątanie świata, zaś w miesiącu kwietniu obchodzą Dzień Ziemi. Zawsze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google