Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Arkusz ankiety Cel ankiety Wyniki Wnioski Dalej. Ankieta Czy wiesz czym jest guma (tzw. Elastomer stosowany przede wszystkim do produkcji opon), a jeśli.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Arkusz ankiety Cel ankiety Wyniki Wnioski Dalej. Ankieta Czy wiesz czym jest guma (tzw. Elastomer stosowany przede wszystkim do produkcji opon), a jeśli."— Zapis prezentacji:

1 Arkusz ankiety Cel ankiety Wyniki Wnioski Dalej

2 Ankieta Czy wiesz czym jest guma (tzw. Elastomer stosowany przede wszystkim do produkcji opon), a jeśli tak, to dlaczego szkodzi tak środowisku? ……………………………………………………………………………………………………………….. Czy wiesz jak niszczyć gumowe odpady i ile czasu się rozkładają? ……………………………………………………………………………………………………………….. W jaki pozytywny sposób można wykorzystać gumę? ………………………………………………………………………………………………………………… Czy wiesz, co się dzieje z zużytymi oponami ……………………………………………………………………………………………………………….. Czy opony podlegają recyklingowi? ………………………………………………………………………………………………………………… Czy znasz jakieś plany zagospodarowania opon? ………………………………………………………………………………………………………………… Czy wiesz gdzie są punkty skupu i składowania opon? ……………………………………………………………………………………………………………….. Czy wiesz co robią twoi rodzice z zużytymi oponami? ………………………………………………………………………………………………………………… Czy w dzieciństwie podczas zabaw spotkałeś się z zużytymi oponami? Jeśli tak, to gdzie zostały one porzucone? ………………………………………………………………………………………………………………… Wzór ankiety Dalej Powrót

3 Ankieta ta zosta ł a przeprowadzona w ś ród uczniów z klas licealnych w naszej szkole. Jest to swoista akcja informacyjno-edukacyjna, sprawdzaj ą ca równie ż nasze umiej ę tno ś ci jako nauczycieli odpowiedniej gospodarki zu ż ytymi oponami. Jaki ś czas po przeprowadzeniu ankiety planujemy poprowadzi ć lekcje (w tych klasach) dotycz ą c ą tego zagadnienia.Mamy nadziej ę, ż e u ankietowanych dzi ę ki temu wzro ś nie wiedza na ten, jak ż e wa ż ny temat. PowrótDalej

4 PowrótDalej

5 PowrótDalej

6 PowrótDalej

7 PowrótDalej

8 Powrót

9 Dalej

10 PowrótDalej

11 PowrótDalej

12 PowrótDalej

13 Ankietowanych zosta ł o dok ł adnie 60 osób. Wszystkie pytania by ł y otwarte, tote ż uczniowie mogli rozpisa ć si ę na dany temat. Z ankiety wynika, i ż wiele osób nie bardzo wie, jak post ę powa ć z zu ż ytymi oponami. Niektórzy pisali, ż e opony mo ż na wykorzysta ć jako obwódk ę rabaty, ogrodzenie kwietnika czy te ż powinno si ę je spala ć. Czy na pewno tak musi by ć ? Po przeprowadzeniu lekcji na ten temat mamy nadziej ę, ż e wzro ś nie u uczniów naszej szko ł y ekologiczna ś wiadomo ść. PowrótDalej

14 Powrót


Pobierz ppt "Arkusz ankiety Cel ankiety Wyniki Wnioski Dalej. Ankieta Czy wiesz czym jest guma (tzw. Elastomer stosowany przede wszystkim do produkcji opon), a jeśli."

Podobne prezentacje


Reklamy Google