Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Droga kształcenia naszych kolegów w wybranych krajach UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Droga kształcenia naszych kolegów w wybranych krajach UE."— Zapis prezentacji:

1 Droga kształcenia naszych kolegów w wybranych krajach UE

2 Chcieli ś my si ę dowiedzie ć jak przebiega proces edukacji w wybranych krajach UE. Czy nauka jest podobna do edukacji w polskich szko ł ach. W jakim wieku zaczyna si ę obowi ą zkowa nauka. Jak wygl ą da rok szkolny, jakie maj ą przerwy w nauce i jak d ł ugo one trwaj ą.

3 Zespół realizujący projekt Katarzyna Tkaczyk Paulina Osi ń ska Kinga Ko ł acz Kamil Jagielski Wioletta Ga ń ko Tobiasz Dmowski Katarzyna D ą browska

4

5 Cele projektu 1.Zbadanie wiedzy na temat kszta ł cenia w wybranych krajach UE w ś ród dzieci i m ł odzie ż y. 2.Zapoznanie grup na temat funkcjonowania szkó ł w UE. 3.Aktywizacja uczniów w ramach pracy w projekcie. 4.Rozwijanie umiej ę tno ś ci pracy w zespole.

6 Źródła informacji www.wikipedia.pl www.europa.eu www.superkid.pl www.prezydencjaue.gov.pl www.portalwiedzy.onet.pl www.study4u.eu

7 Zaplanowane działania i organizacja pracy zespołu Opracowanie oraz przeprowadzenie ankiety – Wioletta Ga ń ko i Paulina Osi ń ska Przeprowadzenie lekcji na temat UE – Katarzyna Tkaczyk, Kinga Ko ł acz i Katarzyna D ą browska Wykonanie gazetki ś ciennej – Kinga Ko ł acz i Katarzyna D ą browska Wykonanie ulotek – Kinga Ko ł acz Artyku ł do lokalnej gazety – Katarzyna Tkaczyk Prezentacja publiczna – Kinga Ko ł acz i Katarzyna D ą browska Fotoreporterzy – Kamil Jagielski i Tobiasz Dmowski

8 Rezultaty pracy uczniów

9 Wyniki przeprowadzonej ankiety

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Lekcje z uczniami klas I-II na temat UE Przeprowadzili ś my lekcje z uczniami klasy I oraz II na temat Unii Europejskiej. Przygotowali ś my im prezentacj ę, która bardzo im si ę podoba ł a oraz karty pracy zwi ą zane z tematem prezentacji. Lekcje przeprowadzili ś my pod opiek ą Pani Anety Gontarskiej.

20 Gazetka ścienna

21

22

23 Rozkręcamy polską prezydencję Od 1 lipca do 31 grudnia 2011r. nasze państwo będzie przewodniczyć Radzie UE. W związku z kompetencjami Rady kraj sprawujący w niej Prezydencję ma możliwość bezpośredniego wpływu na politykę Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów polskiej Prezydencji jest informowanie o Prezydencji oraz promocja naszego kraju w UE. W związku z tym wydarzeniem uczniowie klasy II a i II d gimnazjum przystąpili do programu Młodzi Aktywiści Prezydencji organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. W ramach tego programu uczniowie realizują dwa projekty. Pierwszy projekt to Drogi kształcenia naszych kolegów w wybranych krajach UE, drugi – Korzyści polskiej prezydencji dla naszego kraju. Wszystkie działania, które zaplanowali uczniowie mają na celu przybliżenie powyższych zagadnień. Uczestnicy projektów oraz opiekun przeszli kurs internetowy dotyczący realizacji projektów gimnazjalnych. Opiekunem projektów jest pani Aneta Gontarska nauczycielka historii i wos-u. Artykuł do lokalnej gazety … Kałuszyńskie nr 1/2011

24 Prezentacja publiczna Prezentacja publiczna odby ł a si ę 2 czerwca 2011 r. Nasz ą prezentacj ę obejrza ł y dwie klasy. Rozdali ś my tak ż e ulotki o kszta ł ceniu w innych krajach UE.

25

26 Wnioski Poszerzenie wiedzy na temat kszta ł cenia w innych krajach Unii Europejskiej. Zdobycie nowej umiej ę tno ś ci – prowadzenie bloga. Nawi ą zanie nowych znajomo ś ci poprzez e-mailowanie. Zdobycie nowych informacji o UE oraz nowych poj ęć. Zacie ś nianie wi ę zi pomi ę dzy uczniami, a nauczycielem. Wymiana do ś wiadcze ń

27 Zdjęcia z realizacji projektu

28

29

30

31

32


Pobierz ppt "Droga kształcenia naszych kolegów w wybranych krajach UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google