Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ż ycie sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego Konkurs drugie życie elektrośmieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ż ycie sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego Konkurs drugie życie elektrośmieci."— Zapis prezentacji:

1 Ż ycie sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego Konkurs drugie życie elektrośmieci

2 Ż ycie sprz ę tu elektrycznego lub elektronicznego Sprzęt, urządzenie elektryczne lub elektroniczne powstaje w fabryce. Gotowy produkt trafia na rynek poprzez odbiorców hurtowych. W hurtowniach zaopatrują się sklepy, do których na zakupy udają się konsumenci. Z zakupionego sprzętu korzystamy przez pewien czas- dopóki spełnia on nasze oczekiwania. Gdy urządzenie nie jest już dla nas atrakcyjne staramy się wymienić je na nowszy model. Bywa też że sprzęt ulegnie awarii i wtedy decydujemy się na jego naprawę lub wymianę. Ale nawet naprawiany sprzęt kiedyś będzie już tak mocno wyeksploatowany, że pozostanie już tylko wymiana. Wtedy taki sprzęt nazywamy ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Każdy Wprowadzający jest odpowiedzialny za zorganizowanie odzysku ZSEE, przez jego zbiórkę, a następnie przetworzenie. Unijna dyrektywa nakłada na nas obowiązek zebrania 4 kg ZSEE na jednego mieszkańca w ciągu roku. Niestety udaje nam się zebrać kilkakrotnie mniej. Jako konsumenci mamy obowiązek przekazania ZSEE do punktu zbiórki. Takimi zbiórkami mogą być wyznaczone miejsca w gminie. W przypadku zakupu nowego sprzętu, zużyty możemy oddać bezpłatnie u sprzedawcy. Punktami zbiórki są tez wyznaczone punkty skupu złomu. Po zbieraniu ZSEE jest transportowany do zakładu przetwarzania, gdzie jest poddawany różnym procesom odzysku. W ten sposób segregacji nie szkodzimy zdrowiu człowieka i nie szpecimy środowiska.

3 Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny stanowi ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego. Świadomość tego faktu w dobie postępu technicznego i technologicznego ma bardzo duże znaczenie, ponieważ każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Co roku w Polsce powstaje 300 ton odpadów elektronicznych. Większość z nich trafia na składowiska albo dzikie wysypiska, pozostawiana jest w miejscach do tego nie przeznaczonych takich jak lasy, parki, pobocza dróg, śmietniki osiedlowe. Polacy są wciąż nieświadomi, że ten sposób pozbywania się elektrośmieci zanieczyszcza środowisko. Zawierają one bardzo toksyczne metale ciężkie i inne niebezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi substancje. Pomimo iż elektroniczne i elektryczne odpady stanowią cenne surowce wtórne większość z nich trafia na śmietnik zatruwając środowisko. Można odzyskać do 90% surowca zawartego w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Jakie s ą zagro ż enia dla ś rodowiska i człowieka gdy nie segregujemy elektro ś mieci ?

4 Rysunki na temat segregacji sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego

5 Koparka zbieraj ą ca elektro ś mieci Młodzie ż, która zbiera elektro ś mieci z lasu Zdj ę cia za ś miecania przez ludzi elektro ś mieciami

6 Jaki jest cykl ż ycia sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego? Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego składa się z: 1. Produkcji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 2. Wprowadzenia do obrotu sprzętu. 3. Używania/zużywania sprzętu. 4. Powstania odpadu, czyli koniec "życia" sprzętu. 5. Przekazania Zbierającemu. 6. Przekazania Przetwórcy (zwrócenie elementów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do obrotu, jeśli są sprawne).

7 Koszty ekonomiczne cyklu ż ycia sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego Zarządzanie cyklem życia ma na celu identyfikację i porównanie odpowiednich kosztów ekonomicznych wywołanych kwestiami środowiskowymi związanymi z wyrobami lub procesami wytwórczymi, polegającymi na analizie porównawczej alternatywnych wyrobów lub procesów. Metoda ta jest stosowana jako narzędzie analizy systemów środowiskowych. Opiera się ona na połączeniu analizy kosztów z kosztami emisji, bezpieczeństwa i zdrowia na stanowiskach pracy oraz recyklingu i likwidacji odpadów. W praktycznym zastosowaniu trudność może stanowić ustalenie niektórych pozycji kosztów, leżących poza zasięgiem jednostki projektującej, jednakże bezsporna jest przydatność tego podejścia dla określenia efektywności wybieranych rozwiązań.

8 Najpopularniejszy sprz ę t elektryczny i elektroniczny u ż ywany przez ludzi KOMPUTER TELEWIZOR TELEFON KOMÓRKOWY ODTWARZACZ MP3

9 Zu ż yty komputer Przed oddaniem sprzętu elektrycznego lub elektronicznego, w tym przypadku komputera, należy sprawdzić czy da się on naprawić. Jeżeli nie nadaje się do użytku oddajemy to w punktach ZSEE lub w sklepie, w którym chcieliśmy naprawić komputer. Z tego urządzenia odpowiedni ludzie wyjmą rzeczy, które nadają się do użytku.

10 Zu ż yty telewizor Przed oddaniem tego sprzętu- telewizora, należy upewnić się czy można go naprawić. Jeżeli nie, podobnie jak z komputerem składamy go w punkcie zbioru ZSEE lub w sklepie, do którego udaliśmy się z pomocą. Z telewizora, również wyciągane są,,rzeczy do użytku.

11 Zu ż yty telefon komórkowy Ilość telefonów komórkowych rośnie. W krajach zachodnich, gdzie rynek telefonów się ustabilizował, zaczęto odpowiadać na pytania: Co zrobić ze zużytym telefonem komórkowym? Zużyty telefon komórkowy można oddać do operatora. Zorganizowana została kampania społeczna zachęcająca użytkowników telefonów komórkowych do oddania starych aparatów oraz akcesoriów telefonicznych w punktach sprzedaży. Wszystkie pozyskane w ten sposób telefony zostaną poddane recyclingowi, niebezpieczne elementy zostaną zutylizowane, a cenne surowce odzyskane.

12 Dbajcie o ś rodowisko! Robicie to dla siebie i dla swojego otoczenia! Prezentacj ę wykonała Karolina Jarochiewicz


Pobierz ppt "Ż ycie sprz ę tu elektrycznego i elektronicznego Konkurs drugie życie elektrośmieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google