Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Streetwork – praca uliczna w obszarze interwencji przygotowała: Sylwia M. Gurbisz streetworker TPBA Gdańsk 04.03.2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Streetwork – praca uliczna w obszarze interwencji przygotowała: Sylwia M. Gurbisz streetworker TPBA Gdańsk 04.03.2010 r."— Zapis prezentacji:

1 Streetwork – praca uliczna w obszarze interwencji przygotowała: Sylwia M. Gurbisz streetworker TPBA Gdańsk 04.03.2010 r.

2 Motto Najważniejszy jest kontakt, kiedy masz kontakt możesz zrobić wszystko Odmowa przyjęcia pomocy, nie zwalnia nas z obowiązku nieustannego ponawiania oferty pomocy

3 DEFINICJA STREETWORKINGU Streetworking wśród osób bezdomnych jest formą pracy socjalnej prowadzonej przez odpowiednio przygotowanych i przeszkolonych pracowników z osobą bezdomną pozostającą poza systemem pomocy instytucjonalnej : * Materiał na podstawiez Raportu Standaryzacja pomocy instytucjonalnej i streetworkingu – Grupa roboczads. standaryzacji pomocy instytucjonalnej i streetworkinguw ramach projektu Agenda Bezdomności – Standard Aktywnego Powrotu na Rynek Pracy IW Equal

4 w jej środowisku, na jej zasadach, w jej tempie, w oparciu o plan, kt ó ry zaakceptowała

5 Misją streetworkera jest: – docieranie do os ó b bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, – praca z nimi w kierunku pozytywnych zmian, rozumianych jako chęć zmiany sposobu życia, – wsp ó łpraca z osobą, wykorzystując jej zasoby i potencjał środowiska lokalnego. *Materiał na podstawiez e-przewodnika streetworkingu

6

7 Praca uliczna w obszarze interwencji

8

9 KONTAKT informacja – adekwatna do sytuacji osoby budowanie właściwej relacji pomagania ocena sytuacji pomoc doraźna np. towarzyszenie do placówek, urzędów…

10 PRACA BEZPOŚREDNIO W TERENIE znajomość – rozpoznanie terenu szybkie reagowanie na sygnały ze środowiska i zgłoszenia umiejętność poruszania się w terenie wyszukiwanie osób i miejsc zagrożonych

11 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI informowanie i sygnalizowanie o sytuacji w terenie – wskazywanie zagrożeń tworzenie sieci połączeń

12

13 Dziękuje za uwagę przygotowała: Sylwia M. Gurbisz streetworker Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta


Pobierz ppt "Streetwork – praca uliczna w obszarze interwencji przygotowała: Sylwia M. Gurbisz streetworker TPBA Gdańsk 04.03.2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google