Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RECOORD Technische Universität Wielostronne Projekty Transferu Innowacji i Tworzenia Innowacji - Antonius Schröder, sfs - - Maresa Feldmann, gea - Recoord-spotkanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RECOORD Technische Universität Wielostronne Projekty Transferu Innowacji i Tworzenia Innowacji - Antonius Schröder, sfs - - Maresa Feldmann, gea - Recoord-spotkanie."— Zapis prezentacji:

1 RECOORD Technische Universität Wielostronne Projekty Transferu Innowacji i Tworzenia Innowacji - Antonius Schröder, sfs - - Maresa Feldmann, gea - Recoord-spotkanie partnerów w Grecji (Kreta) 16. listopad 2007

2 RECOORD Technische Universität Projekty Transferu Innowacji Niewiele liczba dotychczasowych projektów pilotażowych jest w gruncie rzeczy innowatywna, to znaczy opracowują one zupełnie nowe metody i treści Celem projektów innowatywnych jest dostosowanie produktów i wyników jednych krajów do specyficznych potrzeb innych krajów. Wymiana metod dobrej praktyki Tematyka: transfer/adaptacja jednego lub wielu wyników (rozwiazania) Integracja wyników i tematyki/dydaktyki wcześniejszych programów (lub innych europejskich inicjatyw) w system i instytucje kształcenia zawodowego na podłożu lokalnym, regionalnym, narodowym i/lub europejskim.

3 RECOORD Technische Universität Projekty innowacyjne nie wykluczają prac opracowujących (wymagana adaptacja!) Nacisk na transfer/wprowadzenie/integracje w systemy Transfer kierunków, konceptów, produktów. Gdzie? Jak wprowadzone? Dla wyników z objektu badan/studiów: innowacyjne rozwiazania Kryteria jakościowe

4 RECOORD Technische Universität Analiza potrzeb w połączeniu z jasną strategią wprowadzenia i zabezpieczeniem długotrwałego wykorzystania wyników Analiza potrzeb socialni partnerzy ośrodki certyfikowane związki wydawnictwa użytkownicy końcowi zgodność systemowa strategiczni partnerzy koncept komercjalizacji

5 RECOORD Technische Universität Oczekiwane działania 1 2 3 Analiza grup docelowych i ich potrzeb Selekcja i analiza innowatywnych tematów według ważnosci dla grup docelowych i możliwosci transferu dopasowanie do systemów, kultury nauczania i uczenia, potrzeb korzystających, aktualizacja produktu, dostosowanie językowe i dydaktyczne Transfer w celu wykorzystania materiału przez nowe grupy docelowe, inne sektory wraz z metodami wdrażania 4 5 Wprowadzenie lub stworzenie struktur certyfikowania w sektoralnym systemie dokształcania zawodowego na płaszczyźnie regionalnej, krajowej i/lub europejskiej 6 Obserwacja celów z Kopenhagi, program pracy, narodowe i europejskie priorytety

6 RECOORD Technische Universität Aplikacja Kryteria jako ś ci Innowacyjna treść Partnerstwo Program prac (zadania/produkty/ wp ł yw/ metodyka) Plan finansowy Plan zarządzania jakościowego ewaluacja indikatory Europejska wartość dodatnia Transfer strategii D ł ugotrwa ł y wp ł yw Streszczenie projektu Analiza potrzeb i grup docelowych

7 RECOORD Technische Universität Kraje biorące udział: - Kraje-EU, wraz z Bu ł garią und Rumunią - Kraje-EWR: Islandia, Liechtenstein, Norwegia - Kadydaci: Turcja - Schwajcaria (z zastrzeżeniem) - klauzula otwarcia: kraje zachodnio-bałkanskie Dotacja: max. 150.000 Euro na rok = max. 75% dotacji Partnerstwo: co najmniej trzy kraje Okres: max. 2 lata Stawiany wniosek: Procedura-NA2, jednostopniowe Dane ramowe


Pobierz ppt "RECOORD Technische Universität Wielostronne Projekty Transferu Innowacji i Tworzenia Innowacji - Antonius Schröder, sfs - - Maresa Feldmann, gea - Recoord-spotkanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google