Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona kraina nowoczesnych technologii Gorzów Wlkp. 12. kwietnia 2012 r. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona kraina nowoczesnych technologii Gorzów Wlkp. 12. kwietnia 2012 r. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego."— Zapis prezentacji:

1 Zielona kraina nowoczesnych technologii Gorzów Wlkp. 12. kwietnia 2012 r. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

2 LUBUSKIE Jeden region- dwie stolice 13 987 km² Obszar: 13 987 km² (4,5% terytorium kraju) 1 011 0242,6% Liczba mieszkańców: 1 011 024 ( 2,6% ludności kraju) 72 Gęstość zaludnienia: 72 mieszkańców na 1km² 64,7 % Odsetek ludności miejskiej: 64,7 % 42 42 miasta (w tym dwa: Gorzów Wlkp. I Zielona Góra na prawach powiatu) 1372 1372 wsie 1019 1019 sołectw 3025,75 zł Przeciętne wynagrodzenie miesięczne: 3025,75 zł 56 138 15,5% Liczba bezrobotnych: 56 138 ( stopa bezrobocia 15,5% )

3 Zdolność do zmian wyznacznikiem rozwoju

4 Dzisiaj programujemy strategicznie

5 I. Strategia Rozwoju Województwa II. Plan Zagospodarowania Przestrzennego III. Program Ochrony Środowiska IV. Program Gospodarki Odpadami V. Program Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego VI. Lubuska Strategii Innowacji VII. Lubuska Strategia Promocji VIII. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia

6 Strategia Rozwoju Polski Zachodniej Wizja: Polska Zachodnia – region dorzecza Odry… otwarty, atrakcyjny, mobilizujący, kreatywny, współpracujący

7 1.Poprawa stanu bezpieczeństwa energetycznego oraz środowiskowego, w szczególności powodziowego. 2.Poprawa poziomu spójności i dostępności terytorialnej Polski Zachodniej w układzie międzyregionalnym. 3.Tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w skali całego makroregionu. 4. Wspieranie rozwoju sieci współpracy ośrodków naukowo- technologicznych i akademickich Polski Zachodniej oraz rozwijanie innych elementów gospodarki opartej na wiedzy. 5.Stymulowanie kompleksowego rozwoju osi odrzańskiej. 6.Rozwój i sieciowanie funkcji metropolitalnych w ośrodkach wojewódzkich Polski Zachodniej. 7.Tworzenie wspólnego produktu turystycznego Polski Zachodniej. 8.Osiągnięcie nowej jakości współpracy transgranicznej. Priorytety

8 1.W kluczowych projektach o charakterze ponadwojewódzkim i międzyregionalnym znalazło się 25 inwestycji: 2.Sieci energetyczne Polski Zachodniej; 3.Dostępność do infrastruktury energetycznej Polski Zachodniej; 4.Bezpieczeństwo powodziowe Polski Zachodniej; 5.Integracja nowoczesnych form gospodarowania odpadami; 6.Korytarze ekologiczne Polski Zachodniej; 7.Efektywne połączenie transportowe stolic województw Polski Zachodniej 8.Dokończenie budowy drogi S-3 w ciągu CETC- ROUTE 65; 9.Powiązania drogowe Polski Zachodniej; 10.Modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich o znaczeniu ponadregionalnym; Projekty kluczowe

9 11. Modernizacja linii kolejowych w ciągu CETC- ROUTE 65 12. Porty lotnicze Polski Zachodniej; 13. Międzynarodowa Droga Wodna MDW E70; 14. Odrzańska droga wodna; 15. Program promocji dziedzictwa kulturowego; 16. Inicjatywy klastrowe Polski Zachodniej; 17. Makroregionalna sieć sektorów kreatywnych; 18. Współpraca ośrodków akademickich Polski Zachodniej; 19. Współpraca miast wojewódzkich; 20. Rozwój transgranicznych funkcji metropolitalnych; 21. Ponadregionalne specjalistyczne centra usług medycznych; 22. Makroregionalne produkty turystyczne; 23. Produkt turystyczny ODRA; 24. Promocja turystyczna Polski Zachodniej; 25. Regionalne rynki pracy Polski Zachodniej w trans granicznej kooperacji z regionami Niemiec i Republiki Czeskiej.

10 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Wizja: …zielona kraina nowoczesnych technologii…

11 Cele strategiczne 1. Zapewnienie przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu; 2. Podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zwiększenie potencjału innowacyjnego nauki oraz informatyzacja społeczeństwa; 3. Rozwój przedsiębiorczości oraz działania mające na celu podniesienie poziomu technologicznego przedsiębiorstw i ich innowacyjności dzięki współpracy z nauką 4. Efektywne, prorozwojowe wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

12 PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013 Mamy kasę, będzie więcej! LRPO – 439 mln euro + 51 mln euro (KRW) POKL – 178 mln euro PROW- 505,9 mln zł PO RYBY - 104,5 mln zł EWT - Polska-Brandenburgia: 124,5 mln euro -Polska-Saksonia: 105,1 mln euro

13 Tworzymy warunki dla rozwoju

14 Infrastruktura

15 Infrastruktura drogowa Środki w budżecie województwa 2012: 102 mln zł Środki w ramach LRPO: 34 mln zł Obwodnice: Wschowy - 8 mln zł Ośna Lubuskiego - 28 mln zł Nowej Soli- 36,6 mln zł Nowego Kisielina - 32 mln zł Zbąszynka - 6,0 mln zł

16 zabiegi o S3 - zagwarantowane 2,7 mld zł! oddanie odcinka autostrady A2 długość przebudowanych dróg: 110,91 km

17 Infrastruktura kolejowa Modernizacja trzech linii kolejowych w ramach LRPO: Krzyż – Kostrzyn - 29,6 mln zł Zbąszynek – Czerwieńsk - 73 mln zł Zbąszynek – Gorzów Wlkp. - 26,4 mln zł Razem - 123 mln zł

18 Samorząd województwa zakupił: 12 szynobusów ponad 90 mln zł15 mln zł za łączną kwotę: ponad 90 mln zł, w tym 15 mln zł pozyskano z funduszy UE. Dofinansowanie do przewozów kolejowych: - Z budżetu województwa: 29 mln zł - Fundusz kolejowy: 9,9 mln zł

19 40 mln zł z KRW na połączenia transgraniczne Zielona Góra – Berlin Gorzów Wlkp. – Berlin

20 Port lotniczy Zielona Góra/Babimost Strategia Rozwoju Portu Lotniczego – gotowa! Dofinansowanie roczne: 8,7 mln zł

21 Internet Szerokopasmowe Lubuskie: 152,104 mln zł Szerokopasmowe Lubuskie: 152,104 mln zł (50,737 mln zł dofinansowania) Ponad 1300 km sieci światłowodowej. 50 tys. mieszkańców regionu zyska dostęp do Internetu w prędkości co najmniej 6Mbit/s.

22 Lubuski e-urząd- unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie wartość 25 mln zł (21,25 mln zł z LRPO) Udział bierze 95 lubuskich jednostek samorządu terytorialnego

23 Szkolnictwo wyższe Projekty finansowane ze środków LRPO: Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski -Biblioteka Uniwersytecka (wartość projektu: 30,1 mln zł, dofinansowanie: 24,7 mln zł) -Przebudowa Domu Studenta Wcześniak (wartość projektu: 14,7 mln zł, dofinansowanie: 11,7 mln zł) -Park Naukowo-Technologiczny (wartość projektu: 53,3 mln zł, dofinansowanie: 44,9 mln zł)

24 PWSZ w Sulechowie PWSZ w Sulechowie - Hala Laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii (wartość projektu: 15 mln zł, dofinansowanie: 12 mln zł) -Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku (wartość projektu: 40 mln zł, dofinansowanie 33 mln zł)

25 PWSZ w Gorzowie Wlkp. PWSZ w Gorzowie Wlkp. - Przebudowa budynku dydaktycznego nr 3 na potrzeby PWSZ w Gorzowie Wlkp. (wartość projektu: 8 mln zł, dofinansowanie: 4 mln zł) -Przebudowa budynku dydaktycznego nr 5 na potrzeby PWSZ w Gorzowie Wlkp. (wartość projektu: 14,7 mln zł, dofinansowanie: 7,3 mln zł) -Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów pokoszarowych nr 7 na potrzeby PWSZ w Gorzowie Wlkp. (wartość projektu: 5,3 mln zł, dofinansowanie: 2,6 mln zł)

26 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach -Termomodernizacja budynku Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej (wartość projektu: 3,09 mln zł, dofinansowanie: 2,6 mln zł)

27 Wspierają biznes Agencja Rozwoju Regionalnego Fundusz Poręczeń Kredytowych Fundusz Pożyczkowy Centrum Obsługi Inwestora Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

28 LUBUSKA TORPEDA Jesteśmy szybcy (II miejsce w Polsce), atrakcyjni i efektywni!!

29 Najwyższe w Polsce oddziaływanie polityki spójności UE Najwyższe w Polsce oddziaływanie polityki spójności UE Największa dynamika wzrostu PKB, zatrudnienia i inwestycji Największa dynamika wzrostu PKB, zatrudnienia i inwestycji

30 Ważniejsze nie jest zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa Ważniejsze nie jest zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa Ajschylos Ajschylos


Pobierz ppt "Zielona kraina nowoczesnych technologii Gorzów Wlkp. 12. kwietnia 2012 r. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google