Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona kraina nowoczesnych technologii Zielona Góra, 12.12.2012 r. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona kraina nowoczesnych technologii Zielona Góra, 12.12.2012 r. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego."— Zapis prezentacji:

1 Zielona kraina nowoczesnych technologii Zielona Góra, 12.12.2012 r. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

2 LUBUSKIE Jeden region- dwie stolice 13 987 km² Obszar: 13 987 km² (4,5% terytorium kraju) 1 011 0242,6% Liczba mieszkańców: 1 011 024 ( 2,6% ludności kraju) 72 Gęstość zaludnienia: 72 mieszkańców na 1km² 64,7 % Odsetek ludności miejskiej: 64,7 % 42 42 miasta (w tym dwa: Gorzów Wlkp. I Zielona Góra na prawach powiatu) 1372 1372 wsie 1019 1019 sołectw 3.194,78 zł Przeciętne wynagrodzenie miesięczne: 3.194,78 zł 56 700 14,9% Liczba bezrobotnych: 56 700 ( stopa bezrobocia 14,9% )

3 Zdolność do zmian wyznacznikiem rozwoju

4 Dzisiaj programujemy strategicznie

5 I. Strategia Rozwoju Województwa II. Plan Zagospodarowania Przestrzennego III. Program Ochrony Środowiska, IV. Plan Gospodarki Odpadami V. Program Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego VI. Lubuska Regionalna Strategii Innowacji VII. Lubuska Strategia Promocji VIII. Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia IX.Lubuska Strategia Rozwoju Turystyki

6 Strategia Rozwoju Polski Zachodniej Wizja: Polska Zachodnia – region dorzecza Odry… otwarty, atrakcyjny, mobilizujący, kreatywny, współpracujący

7 1. Odra - modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, włączenie rzeko Odry do sieci ……………kompleksowej TEN-T 2. Droga S-3- dokończenie budowy drogi ekspresowej S-3 Świnoujście- Lubawka 3. Komunikacja kolejowa i jej infrastruktura - modernizacja linii kolejowych w ciągu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65 4. Autostrada A-18 - odc. Olszyna -Golnice 5. Autostrada A-2 budowa docelowych węzłów "Łagów" i "Myszęcin" 6. Zdrowie- budowa Centrum usług wysokospecjalistycznych Radioterapii Protonowej 7. Sieci energetyczne - budowa linii przesyłowej 400kV i 200kV o ……………przebiegu Czarna- Polkowice - Zielona Góra- Plewiska Bis- Gubin- ……………Baczyna- Krajnik- Pomorzany- Glinki- Recław Priorytety

8 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Wizja: …zielona kraina nowoczesnych technologii…

9 Wizja zielonej krainy nowoczesnych technologii. W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia w Europie, walorów środowiska i dostępności komunikacyjnej. Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki i turystyka, a Lubuszan można już zaliczyć do społeczeństw informacyjnych. Efektywne wykorzystanie środków unijnych, aktywność samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewniły wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o dobrym standardzie. Region postrzegany jako miejsce zdrowego stylu życia zyskuje miano zielonej krainy nowoczesnych technologii.

10 Cel główny: Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem. 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna. 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna. 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu. 4. Region efektywnie zarządzany. Cele strategiczne: Cele strategiczne:

11 PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013 Mamy kasę, będzie więcej! LRPO – 439 mln euro + 51 mln euro (KRW) POKL – 178 mln euro PROW- 526 mln zł PO RYBY - 104,5 mln zł EWT - Polska-Brandenburgia: 124,5 mln euro -Polska-Saksonia: 105,1 mln euro

12 Tworzymy warunki dla rozwoju

13 Infrastruktura

14 Infrastruktura drogowa Obwodnice: Wschowy – 8,14 mln zł (6,58 mln zł) Ośna Lubuskiego – 28,66 mln zł (23,92 mln zł) Nowej Soli- 46,6 mln zł (37,82 mln zł) Nowego Kisielina - 40,48 mln zł (32,72 mln zł) Zbąszynka - 6,0 mln zł (2,3 mln zł) Babimost – 49,8 mln zł (42,3 mln zł)

15 zabiegi o S3 - zagwarantowane 2,7 mld zł! oddanie odcinka autostrady A2 długość przebudowanych dróg: 110,91 km

16 Infrastruktura kolejowa Modernizacja trzech linii kolejowych w ramach LRPO: Krzyż – Kostrzyn - 29,6 mln zł Zbąszynek – Czerwieńsk - 73 mln zł Zbąszynek – Gorzów Wlkp. - 26,6 mln zł Razem - 129,2 mln zł

17 Samorząd województwa zakupił: 12 szynobusów blisko 73 mln zł15 mln zł za łączną kwotę: blisko 73 mln zł, w tym 15 mln zł pozyskano z funduszy UE. Dofinansowanie do przewozów kolejowych w roku 2012: - Z budżetu województwa: 29,4 mln zł - Fundusz kolejowy: 11,7 mln zł

18 Ponad 40 mln zł z KRW Zakup taboru z homologacją niemiecką z wykorzystaniem m.in. w ruchu transgranicznym Zielona Góra - Frankfurt Oder (Berlin) (Krzyż) Gorzów Wlkp. – Kostrzyn - Berlin

19 Port lotniczy Zielona Góra/Babimost Strategia Rozwoju Portu Lotniczego – gotowa! Dofinansowanie roczne: 8,7 mln zł

20 Internet Szerokopasmowe Lubuskie: 152,104 mln zł Szerokopasmowe Lubuskie: 152,104 mln zł (50,737 mln zł dofinansowania) Ponad 1300 km sieci światłowodowej. 50 tys. mieszkańców regionu zyska dostęp do Internetu w prędkości co najmniej 6Mbit/s.

21 Lubuski e-Urząd - unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie wartość 25 mln zł (21,25 mln zł z LRPO) Udział bierze 95 lubuskich jednostek samorządu terytorialnego

22 Szkolnictwo wyższe Projekty finansowane ze środków LRPO: Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski -Biblioteka Uniwersytecka (wartość projektu: 30,1 mln zł, dofinansowanie: 24,7 mln zł) -Przebudowa Domu Studenta Wcześniak (wartość projektu: 14,7 mln zł, dofinansowanie: 11,7 mln zł) -Park Naukowo-Technologiczny (wartość projektu: 60 mln zł, dofinansowanie: 51 mln zł)

23 Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

24 PWSZ w Sulechowie PWSZ w Sulechowie - Hala Laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii (wartość projektu: 15 mln zł, dofinansowanie: 12 mln zł) -Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku (wartość projektu: 41,6 mln zł, dofinansowanie 35,2 mln zł)

25 PWSZ w Gorzowie Wlkp. PWSZ w Gorzowie Wlkp. -Przebudowa budynku dydaktycznego nr 3 na potrzeby PWSZ w Gorzowie Wlkp. (wartość projektu: 8 mln zł, dofinansowanie: 4 mln zł) -Przebudowa budynku dydaktycznego nr 5 na potrzeby PWSZ w Gorzowie Wlkp. (wartość projektu: 14,5 mln zł, dofinansowanie: 6,2 mln zł) -Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów pokoszarowych nr 7 na potrzeby PWSZ w Gorzowie Wlkp. (wartość projektu: 4 mln zł, dofinansowanie: 1,8 mln zł)

26 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach -Termomodernizacja budynku Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wartość projektu: 1,8 mln zł, dofinansowanie: 1,5 mln zł)

27 Wspierają biznes Agencja Rozwoju Regionalnego Fundusz Poręczeń Kredytowych Fundusz Pożyczkowy Centrum Obsługi Inwestora Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

28 LUBUSKA TORPEDA Jesteśmy szybcy (II miejsce w Polsce), atrakcyjni i efektywni!!

29 Najwyższe w Polsce oddziaływanie polityki spójności UE Najwyższe w Polsce oddziaływanie polityki spójności UE Największa dynamika wzrostu PKB, zatrudnienia i inwestycji Największa dynamika wzrostu PKB, zatrudnienia i inwestycji

30 Ważniejsze nie jest zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa Ważniejsze nie jest zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa Ajschylos Ajschylos


Pobierz ppt "Zielona kraina nowoczesnych technologii Zielona Góra, 12.12.2012 r. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google