Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona kraina nowoczesnych technologii

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona kraina nowoczesnych technologii"— Zapis prezentacji:

1 Zielona kraina nowoczesnych technologii
Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego Zielona kraina nowoczesnych technologii Zielona Góra, r.

2 Jeden region- dwie stolice
LUBUSKIE Jeden region- dwie stolice Obszar: km² (4,5% terytorium kraju) Liczba mieszkańców: (2,6% ludności kraju) Gęstość zaludnienia: 72 mieszkańców na 1km² Odsetek ludności miejskiej: 64,7 % 42 miasta (w tym dwa: Gorzów Wlkp. I Zielona Góra na prawach powiatu) 1372 wsie 1019 sołectw Przeciętne wynagrodzenie miesięczne: 3.194,78 zł Liczba bezrobotnych: ( stopa bezrobocia 14,9%)

3 Zdolność do zmian wyznacznikiem rozwoju

4 Dzisiaj programujemy strategicznie

5 Strategia Rozwoju Województwa
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Program Ochrony Środowiska, Plan Gospodarki Odpadami Program Zabezpieczenia Przeciwpowodziowego Lubuska Regionalna Strategii Innowacji Lubuska Strategia Promocji Lubuska Strategia Ochrony Zdrowia Lubuska Strategia Rozwoju Turystyki

6 Strategia Rozwoju Polski Zachodniej
Wizja: „Polska Zachodnia – region dorzecza Odry… otwarty, atrakcyjny, mobilizujący, kreatywny, współpracujący”

7 Priorytety 1. Odra - modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej do IV klasy żeglowności na całej długości rzeki, włączenie rzeko Odry do sieci ……………kompleksowej TEN-T 2. Droga S-3- dokończenie budowy drogi ekspresowej S-3 Świnoujście- Lubawka 3. Komunikacja kolejowa i jej infrastruktura - modernizacja linii kolejowych w ciągu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC-ROUTE 65 4. Autostrada A-18 - odc. Olszyna -Golnice 5. Autostrada A-2 budowa docelowych węzłów "Łagów" i "Myszęcin" 6. Zdrowie- budowa Centrum usług wysokospecjalistycznych Radioterapii Protonowej 7. Sieci energetyczne - budowa linii przesyłowej 400kV i 200kV o ……………przebiegu Czarna- Polkowice - Zielona Góra- Plewiska Bis- Gubin- ……………Baczyna- Krajnik- Pomorzany- Glinki- Recław

8 Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego
Wizja: …zielona kraina nowoczesnych technologii…

9 Wizja W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia w Europie, walorów środowiska i dostępności komunikacyjnej. Rozwinęły się konkurencyjne i innowacyjne sektory gospodarki i turystyka, a Lubuszan można już zaliczyć do społeczeństw informacyjnych. Efektywne wykorzystanie środków unijnych, aktywność samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych zapewniły wysoki poziom życia mieszkańców i dostęp do usług o dobrym standardzie. Region postrzegany  jako miejsce zdrowego stylu życia zyskuje miano „zielonej krainy nowoczesnych technologii”.

10 Cel główny: Cele strategiczne:
Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem. Cele strategiczne: 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka regionalna. 2. Wysoka dostępność transportowa i teleinformatyczna. 3. Społeczna i terytorialna spójność regionu. 4. Region efektywnie zarządzany.

11 PROGRAMY OPERACYJNE 2007-2013 Mamy kasę, będzie więcej!
LRPO – 439 mln euro + 51 mln euro (KRW) POKL – 178 mln euro PROW- 526 mln zł PO RYBY - 104,5 mln zł EWT - Polska-Brandenburgia: 124,5 mln euro Polska-Saksonia: 105,1 mln euro

12 Tworzymy warunki dla rozwoju

13 Infrastruktura

14 Infrastruktura drogowa
Obwodnice: Wschowy – 8,14 mln zł (6,58 mln zł) Ośna Lubuskiego – 28,66 mln zł (23,92 mln zł) Nowej Soli- 46,6 mln zł (37,82 mln zł) Nowego Kisielina - 40,48 mln zł (32,72 mln zł) Zbąszynka - 6,0 mln zł (2,3 mln zł) Babimost – 49,8 mln zł (42,3 mln zł)

15 zabiegi o S3 - zagwarantowane 2,7 mld zł!
oddanie odcinka autostrady A2 długość przebudowanych dróg: 110,91 km

16 Infrastruktura kolejowa
Modernizacja trzech linii kolejowych w ramach LRPO: Krzyż – Kostrzyn - 29,6 mln zł Zbąszynek – Czerwieńsk - 73 mln zł Zbąszynek – Gorzów Wlkp. - 26,6 mln zł Razem ,2 mln zł

17 12 szynobusów Samorząd województwa zakupił:
za łączną kwotę: blisko 73 mln zł, w tym 15 mln zł pozyskano z funduszy UE. Dofinansowanie do przewozów kolejowych w roku 2012: - Z budżetu województwa: 29,4 mln zł - Fundusz kolejowy: 11,7 mln zł

18 Ponad 40 mln zł z KRW Zakup taboru z homologacją niemiecką z wykorzystaniem m.in. w ruchu transgranicznym Zielona Góra - Frankfurt Oder (Berlin) (Krzyż) Gorzów Wlkp. – Kostrzyn - Berlin

19 Port lotniczy Zielona Góra/Babimost
Strategia Rozwoju Portu Lotniczego – gotowa! Dofinansowanie roczne: 8,7 mln zł

20 Internet Szerokopasmowe Lubuskie: 152,104 mln zł (50,737 mln zł dofinansowania) Ponad 1300 km sieci światłowodowej. 50 tys. mieszkańców regionu zyska dostęp do Internetu w prędkości co najmniej 6Mbit/s.

21 - unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie
Lubuski e-Urząd - unikatowe w skali kraju przedsięwzięcie wartość 25 mln zł (21,25 mln zł z LRPO) Udział bierze 95 lubuskich jednostek samorządu terytorialnego

22 Szkolnictwo wyższe Projekty finansowane ze środków LRPO:
Uniwersytet Zielonogórski Biblioteka Uniwersytecka (wartość projektu: 30,1 mln zł, dofinansowanie: 24,7 mln zł) Przebudowa Domu Studenta „Wcześniak” (wartość projektu: 14,7 mln zł, dofinansowanie: 11,7 mln zł) Park Naukowo-Technologiczny (wartość projektu: 60 mln zł, dofinansowanie: 51 mln zł)

23 Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

24 Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku
PWSZ w Sulechowie - Hala Laboratoryjna energooszczędna-ekologiczna dla energetyki i odnawialnych źródeł energii (wartość projektu: 15 mln zł, dofinansowanie: 12 mln zł) Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych (LOIiWA) w Kalsku (wartość projektu: 41,6 mln zł, dofinansowanie 35,2 mln zł)

25 PWSZ w Gorzowie Wlkp. Przebudowa budynku dydaktycznego nr 3 na potrzeby PWSZ w Gorzowie Wlkp. (wartość projektu: 8 mln zł, dofinansowanie: 4 mln zł) Przebudowa budynku dydaktycznego nr 5 na potrzeby PWSZ (wartość projektu: 14,5 mln zł, dofinansowanie: 6,2 mln zł) Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie obiektów pokoszarowych nr 7 na potrzeby PWSZ w Gorzowie Wlkp. (wartość projektu: 4 mln zł , dofinansowanie: 1,8 mln zł)

26 Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Żarach
Termomodernizacja budynku Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej wartość projektu: 1,8 mln zł, dofinansowanie: 1,5 mln zł)

27 Wspierają biznes Agencja Rozwoju Regionalnego
Fundusz Poręczeń Kredytowych Fundusz Pożyczkowy Centrum Obsługi Inwestora Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

28 Jesteśmy szybcy (II miejsce w Polsce), atrakcyjni i efektywni!!
LUBUSKA TORPEDA Jesteśmy szybcy (II miejsce w Polsce), atrakcyjni i efektywni!!

29 Najwyższe w Polsce oddziaływanie polityki spójności UE
Największa dynamika wzrostu PKB, zatrudnienia i inwestycji

30 „Ważniejsze nie jest zwycięstwo, lecz właściwe wykorzystanie zwycięstwa”
Ajschylos


Pobierz ppt "Zielona kraina nowoczesnych technologii"

Podobne prezentacje


Reklamy Google