Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Michał Kubisz Dyrektor Zespołu RZL w PARP. SCHEMAT B SPO RZL, działanie 2.3.Rozwój kadr gospodarki Schemat B (projekty własne PARP)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Michał Kubisz Dyrektor Zespołu RZL w PARP. SCHEMAT B SPO RZL, działanie 2.3.Rozwój kadr gospodarki Schemat B (projekty własne PARP)"— Zapis prezentacji:

1 Michał Kubisz Dyrektor Zespołu RZL w PARP

2 SCHEMAT B SPO RZL, działanie 2.3.Rozwój kadr gospodarki Schemat B (projekty własne PARP)

3 SCHEMAT B CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw poprzez inwestycje w kadry -inwestycja w kwalifikacje, umiejętności, postawy kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw (zwłaszcza MSP) ZAKRES: Projekty szkoleniowe wraz z towarzyszącymi usługami doradczymi, Projekty ogólnopolskie, realizujące priorytety polityki państwa, projekty pilotażowe PROJEKTODAWCA: PARP

4 SCHEMAT B BUDŻET : ok. 200 mln.zł BENEFICJENCI : MSP (pomoc publiczna) – menadżerowie i pracownicy, JST, organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe WDRAŻANIE:zakup usług szkoleniowych i towarzyszących im usług doradczych przez PARP w trybie PZP (sektor szkoleniowy partnerem), okres 2005-2007

5 SCHEMAT B ETAPY REALIZACJI: -opracowanie w oparciu o rządowe strategie i dokumenty programowe (Polityka wobec MSP, e-Polska, Strategia Rozwoju Turystyki, NPD, strategie sektorowe) przez Zespół RZL w PARP -współpraca z ekspertami -weryfikacja ze strony partnerów społecznych – Komitet Sterujący -zatwierdzenie przez Komitet Sterujący oraz MGiP -zakup usług w oparciu o PZP -wdrażanie pod nadzorem Zespołu RZL w PARP -monitoring i ewaluacja

6 SCHEMAT B OFERTA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

7 SCHEMAT B Projekty Projekty otwarte dla wszystkich MSP 11 projektów –6 zatwierdzonych (125 mln. zł) - w tym 4 obecnie realizowane (30 mln. zł) 4 przygotowane Projekty branżowe i regionalne 6 projektów -5 zatwierdzonych 1 przygotowany

8 SCHEMAT B Projekt Ochrona środowiska Cel – pomoc we wdrażaniu norm prawnych i promocja konkurencyjności, upowszechnienie ISO 14001 i EMAS Szkolenia dla 13,5 tysiąca osób i 7 tysięcy firm 7 mln. zł (cena: 6 zł za godzinę) Realizacja – ABC Poland, EKO-Konsult, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Uniwersytet Gdański www.ekoszkolenia.pl

9 SCHEMAT B Projekt Inwestycja w kadry Cel – upowszechnienie nowoczesnych metod zarządzania HR w MSP, rozwój kultury kształcenia i współpracy z instytucjami edukacyjnymi Szkolenia dla 7,5 tysiąca osób i 4,5 tysięcy firm, konkurs na przygotowanie strategii HRM i planu szkoleniowego, baza danych, pomoc dla instytucji szkoleniowych 13 mln. zł (cena: 7 zł za godzinę) Realizacja – IMC Polska, WYG, WSPiZ im. Kozminskiego, PSZK www.efs-iwk.pl Kontynuacja – Projekt Inwestycja w kadry II

10 SCHEMAT B Projekt Zarządzanie BHP Cel – pomoc w dostosowaniu do wymogów prawnych i konkurencyjność, poprawa BHP Szkolenia dla 10 tysięcy osób – 5 mln. zł (cena: 4 zł za godzinę) Realizacja – konsorcjum ZDZ oraz CIOP www.zdz.katowice.pl

11 SCHEMAT B Projekt Telepraca Cel – badanie potencjału wykorzystania, upowszechnienie telepracy, rozwój rynku telepracy (podaż i popyt) Badania i opracowanie metod stosowania, szkolenia dla 300 przedstawicieli firm (seminaria dla 5 tyś), szkolenia dla GCI – 4,5 mln. zł (cena: 20 zł za godzinę) Realizacja – DGA, Frąckowiak i Wspólnicy, FRDL, PBS www.telepraca-efs.pl

12 SCHEMAT B Projekt Rozwój eksportu I| Projekt Rozwój eksportu II Cel –rozwój kompetencji służący rozwojowi potencjału eksportowego (zarządzanie, strategią eksportową, marketing, konsorcja eksportowe) - rynek UE - rynki WNP i krajów rozwijających się PIERWSZA EDYCJA: Szkolenia dla 7,5 tysiąca osób i 4,5 tysiąca firm (branża spożywcza, odzieżowa, meblarska, usługi, rzemiosło artystyczne) – Budżet edycji I - 21 mln. zł

13 SCHEMAT B Projekt Zarządzanie innowacjami Cel – zachęcenie do pozyskiwania technologii (w tym pozyskiwania finansowania zewnętrznego), współpracy z JBR, wdrażania innowacji i technologii, upowszechnienie metod zarządzania innowacjami Szkolenia dla 2,5 tysięcy osób i 1600 firm – 5 mln. zł

14 SCHEMAT B Projekt E-biznes Cel – promocja wykorzystania internetu w działalności gospodarczej (e-commerce) oraz podpisu elektronicznego Projekt Kształcenie on-line Cel – szersze upowszechnienie tej metody kształcenia wśród przedsiębiorstw oraz instytucji szkoleniowych, realizacja pilotażowych kursów w formie blended learning Projekt Rotacja pracy Cel – zachęcenie do kształcenia pracowników poprzez zapewnienie pracowników na zastępstwo, przygotowanie strategii kształcenia pracowników i przeszkolenie pracowników

15 SCHEMAT B PROJEKTY BRANŻOWE I REGIONALNE Projekt Turystyka I i Turystyka II Cel – wykreowanie i wypromowanie lokalnych PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH (opartych na sieciowej współpracy przedsiębiorstw), - promocja współpracy (sieciowanie), tworzenie produktów, marketing usług - poprawa jakości usług (zarządzanie, marketing, szkolenia zawodowe) Szkolenia dla 10 tyś. osób (kadra zarządzająca i pracownicy MSP, JST, organizacje przedsiębiorców, tour oparatorzy) Turystyka I – podlaskie, świętokrzyskie, kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, pomorskie Turystyka II – lubelskie, śląskie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie Budżet - 49 mln. zł

16 SCHEMAT B Projekt Clustering Cel – rozwój sieci współpracy przedsiębiorstw dla tworzenia lokalnych produktów regionalnych i tradycyjnych Szkolenia dot. praktycznej realizacji idei klastrów, praktyki współpracy, marketingu produktów, zorientowane branżowo szkolenia zawodowe Udział przeszło 1200 osób, budżet: 5 mln. zł

17 SCHEMAT B Projekt Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego Cel – poprawa systemu zarządzania w firmach z branży (logistyka, zarządzanie jakością), wsparcie w zakresie nawiązania kooperacji z dużymi firmami, pozyskiwanie finansowania, technologia, kształcenie pracowników Szkolenia dla 5 tysięcy osób i 2,5 tys. firm – 6 mln. zł Projekt Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw branży elektronicznej Cel –poprawa systemu zarządzania w firmach z branży (logistyka, zarządzanie jakością), wsparcie w zakresie nawiązania kooperacji z dużymi firmami, pozyskiwanie finansowania, technologia, kształcenie pracowników Szkolenia dla 3,5 tysięcy osób z 3 tyś. firm – 6 mln. zł Projekt BHP w budownictwie W trakcie opracowywania

18 MSPDP Ogólne 80%60% Specjalistyczne 45%35% % pokrywanych przez PARP kosztów szkolenia (wykładowcy, materiały, sala, catering, nocleg) na 1 uczestnika SCHEMAT B


Pobierz ppt "Michał Kubisz Dyrektor Zespołu RZL w PARP. SCHEMAT B SPO RZL, działanie 2.3.Rozwój kadr gospodarki Schemat B (projekty własne PARP)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google