Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)"— Zapis prezentacji:

1

2 Art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)

3

4

5

6 Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie

7

8

9 Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10

11

12 Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie

13

14

15 Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie

16

17

18

19

20 Program Osłonowy mogą realizować jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego samodzielnie lub zlecić jego realizację podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

21 Podmiotem uprawnionym do aplikowania o dofinansowanie w ramach Programu Osłonowego jest: Urząd Gminy/Urząd Miasta; Starostwo Powiatowe; Urząd Marszałkowski.

22 Dokumentację w ramach Programu podpisują: Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta; Starosta; Marszałek Województwa.

23 Podstawą aplikowania o środki finansowe w ramach Programu Osłonowego jest: gminny lub powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie przyjęty Uchwałą właściwych Rad, w przypadku samorządu województwa wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa.

24

25

26

27

28

29

30

31 Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie; Podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy w rodzinie; Dostosowanie sposobu współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie do obowiązującego stanu prawnego; Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób dotkniętych przemocą w rodzinie; Podniesienie jakości usług kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie; Poszerzenie oferty dla dzieci i młodzieży zagrożonej i dotkniętej przemocą w rodzinie.

32

33

34

35


Pobierz ppt "Art. 8 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google