Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wolno ść. A nie na tym polega wolność, aby nie być wcale.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wolno ść. A nie na tym polega wolność, aby nie być wcale."— Zapis prezentacji:

1 Wolno ść

2 A nie na tym polega wolność, aby nie być wcale.

3 Człowiek b ę dzie zupełnie wolny tylko wówczas, gdy otoczy si ę ś wiatem całkowicie stworzonym przez siebie.

4 Jedyne co wolne w naszej cywilizacji, to wiatr.

5 - A wi ę c jestem wolny? - Oczywi ś cie, skoro nie jeste ś ju ż nic wart.

6 Wolno ść to prawo do ró ż nicy [...].

7 Ludzie żą daj ą wolno ś ci słowa, by wyra ż a ć sw ą wolno ść my ś li, której unikaj ą jak ognia.

8 Człowiek jest wolny tylko wtedy, kiedy niczego nie chce. Po co nam wolno ść ?

9 Bywa, ż e swoboda ogranicza wolno ść - cho ć wolno ść swobody nie ogranicza nigdy.

10 By ć wolnym... to nic, ale odzyska ć wolno ść - to niebo.

11 Ś wiat nigdy nie znalazł dobrej definicji dla słowa wolno ść.

12 Rozum jest dusz ą wolno ś ci.

13 Bo wolno ść jest jak fala… Raz znosi Cie do brzegu … Raz pcha w nieznan ą przestrze ń. Pozwalaj ą c oderwa ć si ę od rzeczywisto ś ci.

14 Wolno ść to dobro, które umo ż liwia korzystanie z innych dóbr.

15 Kto wierzy w wolno ść woli, ten nigdy nie kochał i nigdy nie nienawidził.

16

17 Odejd ź z mojej pami ę ci, dopiero wtedy b ę d ę wolna...

18 Dzi ę kuje za uwag ę … Ola Kustra Kl. III e


Pobierz ppt "Wolno ść. A nie na tym polega wolność, aby nie być wcale."

Podobne prezentacje


Reklamy Google