Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wielcy Polacy- ś ladami Fryderyka Chopina Autor prezentacji : Mateusz Pow ą zka Data urodzenia 12.08.1997r. Opiekun projektu: Ewelina Bartosi ń ska Szkoła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wielcy Polacy- ś ladami Fryderyka Chopina Autor prezentacji : Mateusz Pow ą zka Data urodzenia 12.08.1997r. Opiekun projektu: Ewelina Bartosi ń ska Szkoła."— Zapis prezentacji:

1 Wielcy Polacy- ś ladami Fryderyka Chopina Autor prezentacji : Mateusz Pow ą zka Data urodzenia r. Opiekun projektu: Ewelina Bartosi ń ska Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów Ul. Lipowa Płochocin

2 Nie wiesz kim był Fryderyk Chopin? … to znany kompozytor, wyśmienity pianista epoki romantyzmu!

3 Fryderyk Chopin urodził si ę 1 marca 1810 roku we wsi Ż elazowa Wola na Mazowszu

4 Justyna z Krzyżanowskich (matka F. Chopina) Mikołaj Chopin (ojciec Fryderyka) Izabela Fryderyka Siostry Fryderyka LudwikaEmilia Fryderyk

5

6 Chopin komponuje swój pierwszy utwór, który zapisuje ojciec; jest to POLONEZ B-DUR. Powstały w tym samym czasie POLONEZ G-MOLL wychodzi wkrótce drukiem z parafialnej sztycharni nut ko ś cioła Nawiedzenia Naj ś wietszej Marii Panny na Nowym Mie ś cie.

7 1822 (Fryderyk ma 12 lat) Koniec lekcji u Wojciecha Ż ywnego, Chopin rozpoczyna nauk ę kompozycji u Józefa Elsnera i gry na organach u Wilhelma Würfla.

8 1830 (Fryderyk ma 20 lat) Powstaje KONCERT F-MOLL OP. 21, wykonany 17 marca na pierwszym własnym koncercie Chopina, w Teatrze Narodowym pod dyrekcj ą Karola Kurpi ń skiego.

9 1836 (Fryderyk ma 26 lat) We wrze ś niu w Dre ź nie o ś wiadcza si ę siedemnastoletniej Marii Wodzi ń skiej. W pa ź dzierniku w Pary ż u, w salonie hrabiny Marii d´Agoult spotyka po raz pierwszy trzydziestodwuletni ą wówczas George Sand. Komentuje: "Có ż za antypatyczna kobieta".

10 1838 (Fryderyk ma 28 lat) W maju zbli ż a si ę z George Sand, w lipcu Eugene Delacroix szkicuje ich wspólny portret, w pa ź dzierniku wyje ż d ż aj ą razem na Majork ę, gdzie ma si ę dopełni ć ich romans. Na Majorce uko ń czone zostaje jedno z najwi ę kszych osi ą gni ęć twórczych Chopina, cykl 24 PRELUDIÓW.

11 1849 (Fryderyk ma 39 lat) Powstaj ą szkice ostatniego, niedoko ń czonego utworu, MAZURKA F-MOLL. Lekarz stwierdza u Chopina ostatnie stadium gru ź licy Delfina Prosi, by jego serce po ś mierci wyj ę to z ciała i przewieziono do Polski. O godzinie drugiej w nocy Chopin umiera. 18 pa ź dziernika po sekcji zwłok zabalsamowane ciało zostaje zło ż one w krypcie ko ś cioła ś w. Magdaleny. Ciało Chopina zostaje zło ż one na cmentarzu Pere Lachaise. Siostra Ludwika zabiera serce kompozytora do Polski. Umieszczono je w filarze ko ś cioła ś w. krzy ż a na Krakowskim Przedmie ś ciu.

12 Maurycy Mochnacki napisał "Jest cały oddany geniuszowi muzyki, którym tchnie, oddycha". Niech te słowa będą zachętą dla wszystkich ludzi o muzycznej fascynacji

13 Materiały wykorzystane do prezentacji:


Pobierz ppt "Wielcy Polacy- ś ladami Fryderyka Chopina Autor prezentacji : Mateusz Pow ą zka Data urodzenia 12.08.1997r. Opiekun projektu: Ewelina Bartosi ń ska Szkoła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google