Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autorka prezentacji: Karolina Matusik Opiekun projektu: Ewelina Bartosińska Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów ul.Lipowa3 05-860 Płochocin.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autorka prezentacji: Karolina Matusik Opiekun projektu: Ewelina Bartosińska Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów ul.Lipowa3 05-860 Płochocin."— Zapis prezentacji:

1 Autorka prezentacji: Karolina Matusik Opiekun projektu: Ewelina Bartosińska Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów ul.Lipowa Płochocin

2 Ż yciorys Fryderyk Franciszek Chopin urodził si ę 1 marca 1810 roku w Ż elazowej Woli. Ochrzczony za ś został w ko ś ciele ś w. Rocha w Brochowie. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów.

3 Gdy miał 6 lat rozpocz ą ł nauk ę gry na fortepianie u Wojciecha Ż ywnego, wcze ś niej muzykowała z nim jego matka- Justyna. 23

4 W 1817 roku Fryderyk Chopin skomponował swój pierwszy utwór, który ojciec zapisał jako Polonez B- Dur. W tym samym czasie powstał równie ż Polonez G- Moll.

5 11 pa ź dziernika 1830 roku Chopin daje po ż egnalny koncert przed wyjazdem z Warszawy do Wiednia i Pary ż a.

6 W styczniu 1833 roku Chopin zostaje przyj ę ty emigracyjnego Towarzystwa Literackiego Polskiego.

7 Gdy wyjechał na Majork ę z George Sand w lutym, ze wzgl ę du na wilgotny klimat i zimow ą por ę, podupada zdrowiu.

8 Po opuszczeniu Majorki kolejne trzy miesi ą ce Fryderyk Chopin i George Sand sp ę dzaj ą w Marsylii.

9 Gdy miał 30 lat razem z George Sand ucz ę szczał na wykłady Adama Mickiewicza w College de France.

10 Lato sp ę dza w Nohant. Sp ę dza tam czas do 1846 roku. Po wyst ę pie w Salle Pleyel ukazuj ą si ę entuzjastyczne recenzje: "Chopin osi ą gn ą ł swój szczyt".

11 Kiedy miał 39 lat, po dwóch krwotokach 22 czerwca lekarz stwierdza u Chopina ostatnie stadium gru ź licy. 9 sierpnia przyje ż d ż a do Pary ż a siostra Ludwika z rodzin ą. 15 pa ź dziernika Delfina Potocka ś piewa dla Chopina. Prosi, by jego serce po ś mierci wyj ę to z ciała i przewieziono do Polski.

12 17 pa ź dziernika 1849 roku o godzinie drugiej w nocy Chopin umiera. 18 pa ź dziernika po sekcji zwłok zabalsamowane ciało zostaje zło ż one w ko ś ciele ś w. Magdaleny. 30 pa ź dziernika odbywaj ą si ę uroczysto ś ci pogrzebowe w ko ś ciele ś w. Magdaleny.

13 Ciało Chopina zostaje zło ż one na cmentarzu Pere Lachaise. Siostra Ludwika zabiera serce kompozytora do Polski. Umieszczono je w filarze ko ś cioła ś w. krzy ż a na Krakowskim Przedmie ś ciu. W 1880 roku odsłoni ę to tam epitafium wyrze ź bione przez Leandro Marconiego.

14 Materiały wykorzystane w prezentacji :


Pobierz ppt "Autorka prezentacji: Karolina Matusik Opiekun projektu: Ewelina Bartosińska Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów ul.Lipowa3 05-860 Płochocin."

Podobne prezentacje


Reklamy Google