Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Parafia Strojec Archidiecezja częstochowska, Dekanat Praszka, Proboszcz –ks. Jan Kałdon.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Parafia Strojec Archidiecezja częstochowska, Dekanat Praszka, Proboszcz –ks. Jan Kałdon."— Zapis prezentacji:

1 Parafia Strojec Archidiecezja częstochowska, Dekanat Praszka, Proboszcz –ks. Jan Kałdon

2 Oto nasz ko ś ciół parafialny widok - brama główna

3 Krótka historia Parafia ś w. Katarzyny Aleksandryjskiej istniała ju ż 14 grudnia 1458 roku, ale jej pocz ą tki si ę gaj ą ju ż XIV wieku. Pierwszy ko ś ciół, istniał ju ż w połowie XV wieku. Drugi z kolei powstał w1710 roku. Miał on trzy ołtarze i 6-cio głosowe organy. W połowie XIX wieku został rozebrany. Parafia została przył ą czona do parafii w Praszce.

4 Kaplica W roku 1895 została wybudowana kaplica, która dotrwała do dzi ś. Ks. Z.Gilski po 1975 r. dobudował do istniej ą cej kaplicy konstrukcj ę metalow ą, powi ę kszaj ą c tym samym jej powierzchni ę, chroni ą c uczestników liturgii od kaprysów pogody. Nast ę pcy Ks. Z Gilskiego Ks. W.Tomzikowi udało si ę nabyć oficjalnie ziemi ę na cmentarz i powi ę kszyć działk ę przy kaplicy. W roku 2004 dokonano kapitalnego remontu zabytkowej kaplicy. Kaplica Miłosierdzia Bo ż ego została wyposa ż ona w urz ą dzenia chłodnicze i dzisiaj ma przeznaczenie, jako dom przedpogrzebowy.

5 Ołtarz główny W latach 1997-1999 Proboszcz Jan Kałdon sprawił nowe tabernakulum oraz nowy ołtarz główny z obrazem Matki Bo ż ej Nieustaj ą cej Pomocy. Boczne skrzydła ołtarza głównego uzupełniono obrazami przedstawiaj ą cymi sceny z ż ycia Matki Naj ś wi ę tszej (7 obrazów).

6 Budowa nowego ko ś cioła Proboszcz Józef Zgrzebny, 23 lutego 1985 roku otrzymał od wojewody cz ę stochowskiego pozwolenie na budow ę ko ś cioła. Projekt opracował mgr. in ż. arch. Zygmunt Fagas z Katowic. 18 maja 1985 roku biskup Franciszek Musiel dokonał po ś wi ę cenia wykopów pod fundamenty ko ś cioła. W ci ą gu 3 lat wybudowano ko ś ciół ł ą cznie z zapleczem mieszkalnym. 23 wrze ś nia 1990 roku biskup Stanisław Nowak dokonał konsekracji obiektu.

7 Cmentarz parafialny Ks. Wiktorowi Tomzik nabył oficjalnie ziemi ę na cmentarz

8 Kapliczki W 2004 na placu przyko ś cielnym powstały dwie kolejne kapliczki: Matki Bo ż ej Niepokalanej oraz Serca Pana Jezusa.

9 Kapliczki Uroczystego po ś wi ę cenia tych ż e obiektów dokonał arcybiskup Stanisław Nowak 30 czerwca 2004 roku.

10 Patronka ko ś cioła Ś wi ę ta Katarzyna Aleksandryjska Jej ołtarz powstał w nawie bocznej w latach 1995-97 kiedy proboszczem został Ks. Jan Kałdon Ołtarz boczny-obraz olejny

11


Pobierz ppt "Parafia Strojec Archidiecezja częstochowska, Dekanat Praszka, Proboszcz –ks. Jan Kałdon."

Podobne prezentacje


Reklamy Google