Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Temat: BUDOWA I ROLA UKŁADU ODDECHOWEGO Spis treści: 1. WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2. ZADANIE ZADANIE 3. PROCES - PREZENTACJA PROCES - PREZENTACJA PROCES.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Temat: BUDOWA I ROLA UKŁADU ODDECHOWEGO Spis treści: 1. WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2. ZADANIE ZADANIE 3. PROCES - PREZENTACJA PROCES - PREZENTACJA PROCES."— Zapis prezentacji:

1 Temat: BUDOWA I ROLA UKŁADU ODDECHOWEGO Spis treści: 1. WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2. ZADANIE ZADANIE 3. PROCES - PREZENTACJA PROCES - PREZENTACJA PROCES - PREZENTACJA 4. ŻRÓDŁA ŻRÓDŁA 5. OCENA OCENA

2 1. WPROWADZENIE Dawno, dawno temu…. ale i ca ł kiem niedawno zaledwie przed chwil ą kA ż dy Z NAS ODDYCHA!! Od samego pocz ą tku, gdy si ę rodzimy a ż do ostatniej chwili ż ycia. Mo ż na nie je ść i nie pi ć jaki ś czas ale nie da si ę nie oddycha ć …. Ale co to znaczy oddycha ć ? Co dzieje si ę w naszym organizmie kiedy oddychamy? Czy tylko nos s ł u ż y do oddychania? Czym si ę ró ż ni wymiana gazowa od oddychania…. O tym wszystkim i wielu innych tajemnicach oddychania zaczynamy dzi ś opowie ść. MENU

3 2. ZADANIE Waszym zadaniem jest wyszukać informacje pozwalające opisać budowę układu oddechowego oraz wyjaśnić na czym polegają procesy wymiany gazowej i oddychania wewnątrzkomórkowego posługując się podanymi materiałami i źródłami. Waszym zadaniem jest wyszukać informacje pozwalające opisać budowę układu oddechowego oraz wyjaśnić na czym polegają procesy wymiany gazowej i oddychania wewnątrzkomórkowego posługując się podanymi materiałami i źródłami. Przygotowane informacje przynieście na wyznaczoną lekcję biologii. Przygotowane informacje przynieście na wyznaczoną lekcję biologii. MENU

4 Budowa i rola układu oddechowego 3. PROCES:

5 Nabłonek migawkowykrtańoskrzela

6 Wymiana gazowa

7 Nabłonek rzęskowy powrót

8 Krtań powrót

9 Drzewo oskrzelowe powrót

10 Skład procentowy powietrza wdychanego i wydychanego

11

12 Mechanizm wdechu i wydechu

13 ATP MENU

14 4. ŹRÓDŁA http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka http://pl.wikipedia.org/wiki/Uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka http://anatomiac.w.interia.pl/ukl_odd.html http://anatomiac.w.interia.pl/ukl_odd.html http://anatomiac.w.interia.pl/ukl_odd.html http://blog-medyczny.pl/uklad-oddechowy-czlowieka/ http://blog-medyczny.pl/uklad-oddechowy-czlowieka/ http://blog-medyczny.pl/uklad-oddechowy-czlowieka/ http://www.resmedica.pl/uklad-oddechowy/uklad-oddechowy http://www.resmedica.pl/uklad-oddechowy/uklad-oddechowy http://www.resmedica.pl/uklad-oddechowy/uklad-oddechowy http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek/19143- uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka_budowa_funkcje_choroby.h tml http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek/19143- uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka_budowa_funkcje_choroby.h tml http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek/19143- uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka_budowa_funkcje_choroby.h tml http://www.bryk.pl/teksty/liceum/biologia/cz%C5%82owiek/19143- uk%C5%82ad_oddechowy_cz%C5%82owieka_budowa_funkcje_choroby.h tml http://biologia.opracowania.pl/uk%C5%82ad_oddechowy/budowa_uk%C5% 82adu_oddechowego/#jama_nosowa http://biologia.opracowania.pl/uk%C5%82ad_oddechowy/budowa_uk%C5% 82adu_oddechowego/#jama_nosowa http://biologia.opracowania.pl/uk%C5%82ad_oddechowy/budowa_uk%C5% 82adu_oddechowego/#jama_nosowa http://biologia.opracowania.pl/uk%C5%82ad_oddechowy/budowa_uk%C5% 82adu_oddechowego/#jama_nosowa MENU

15 5. OCENA Ocenie podlegają: Aktywność na lekcji (+) Aktywność na lekcji (+) Notatki sporządzone przez ucznia przed lekcją: poprawność zawartych treści, dobór treści, forma opracowania. (ocena z przedmiotu) Notatki sporządzone przez ucznia przed lekcją: poprawność zawartych treści, dobór treści, forma opracowania. (ocena z przedmiotu) MENU


Pobierz ppt "Temat: BUDOWA I ROLA UKŁADU ODDECHOWEGO Spis treści: 1. WPROWADZENIE WPROWADZENIE 2. ZADANIE ZADANIE 3. PROCES - PREZENTACJA PROCES - PREZENTACJA PROCES."

Podobne prezentacje


Reklamy Google