Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adres: Wichowo, 87 – 600 Lipno tel/fax.(054) 288-16-97.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adres: Wichowo, 87 – 600 Lipno tel/fax.(054) 288-16-97."— Zapis prezentacji:

1 Adres: Wichowo, 87 – 600 Lipno tel/fax.(054)

2 Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innymi J.P.II

3

4 246 uczniów 30 nauczycieli 12 nauczycieli dyplomowanych 13 nauczycieli mianowanych 14 oddziałów Najważniejszym zadaniem szkoły jest stworzenie każdemu uczniowi warunków do odnoszenia sukcesu na miarę jego ambicji i możliwości oraz indywidualizacja procesu nauczania i wychowania. Gmina zapewnia uczniom dojazd szkolnym autobusem, a lokalizacja budynku w terenie o małym natężeniu ruchu zapewnia uczniom bezpieczeństwo.

5

6 Szkoła powstała w 1937 roku, Po zakończeniu działań wojennych szkoła stała się nie tylko miejscem nauczania, ale również ośrodkiem kultury dla okolicznych mieszkańców, a po wybudowaniu pełnowymiarowej sali gimnastycznej również ośrodkiem sportu. Posiadamy pracowni ę komputerow ą wyposa ż on ą w 18 stacji uczniowskich, 2 zestawy nauczycielskie, 2 drukarki, skaner, wizualizer oraz specjalistyczn ą pracowni ę j ę zykow ą. Wyposa ż ono i oddano do u ż ytku kolorow ą szatni ę dla uczniów. Uczniowie korzystaj ą ze szkolnej sto ł ówki. W budynku znajduje si ę winda dla uczniów niepe ł nosprawnych. Udost ę pniono ś wietlic ę.

7 PRACOWNIA KOMPUTEROWA

8 ŚWIETLICA SZKOLNA

9 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

10 SALA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

11 PRACOWNIA JĘZYKOWA

12 Pracownia geograficzna Pracownia polonistyczna

13

14 SZATNIE

15 STOŁÓWKA SZKOLNA

16 BIBLIOTEKA

17

18 OFERTA EDUKACYJNA

19 Nauczanie języka angielskiego odbywa się od pierwszej szkoły podstawowej. W gimnazjum został wprowadzony drugi język obcy – niemiecki. Starając się o wszechstronny rozwój intelektualny uczniów nauczyciele organizują wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

20 Oferują uczniom możliwość korzystania z zajęć: - korekcyjno-wyrównawczych, - logopedycznych, - gimnastyki korekcyjnej, - wyrównawczych, kół przedmiotowych: -przyrodniczego, -polonistycznego, -matematycznego, -fizycznego, -biologiczno – chemicznego, oraz kół zainteresowań: - teatralne, - SKS, - sportowe. W szkole działają organizacje uczniowskie: Samorząd Uczniowski, PCK, LOP.

21 W klasach I-III uczniowie korzystają z tablic interaktywnych, które wpływają na atrakcyjność zajęć edukacyjnych.

22 Dziewczynki z kl. II SP - koło taneczne pod kierunkiem p. I. Rutkowskiej.

23 Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Marcin Lewandowski, ucz. kl. II SP, uzyskał wynik bardzo dobry w ogólnopolskim konkursie matematycznym Kangur.

24 Organizowane są liczne wyjazdy do teatru, muzeum, kina oraz wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

25

26

27

28 Zajęcia z aktywności twórczej - zajęcia teatralne

29

30 Ró ż ne formy aktywno ś ci

31 Zabawy sportowe - turnieje

32 Przy Zespole Szkół w Wichowie powstał Uczniowski Klub Sportowy Wichowo

33


Pobierz ppt "Adres: Wichowo, 87 – 600 Lipno tel/fax.(054) 288-16-97."

Podobne prezentacje


Reklamy Google