Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Internet to źródło informacji i narzędzie pracy, ale… - kłopoty ze zmienną lokalizacją i identyfikacją dokumentów - brak ochrony praw autorskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Internet to źródło informacji i narzędzie pracy, ale… - kłopoty ze zmienną lokalizacją i identyfikacją dokumentów - brak ochrony praw autorskich."— Zapis prezentacji:

1 System DOI oraz systemy identyfikacji autora – narzędzia do wykorzystania

2 Internet to źródło informacji i narzędzie pracy, ale… - kłopoty ze zmienną lokalizacją i identyfikacją dokumentów - brak ochrony praw autorskich

3 Rozwiązaniem problemu – DOI - identyfikator - system (baza metadanych) - organizacja

4 DOI [digital object identifier ] – identyfikator dokumentu elektronicznego w postaci pliku
tekstowego graficznego muzycznego filmowego lub mieszanego dający się zapisać, a następnie odczytać (artykuł, rysunek, utwór muzyczny, film, zdjęcie, oprogramowanie)

5 Lokalizacja identyfikatora DOI

6

7

8 DOI : -określa całość lub fragment (artykuł lub rozdział książki) jest przypisany do dokumentu (autor może odstąpić prawa autorskie)

9 DOI określa dokument elektroniczny tak, jak ISBN książkę, a ISSN czasopismo

10 Schemat DOI: /AIP Prefix / Sufix Prefiks -określa jednostkę (organizację, agencję, wydawcę) Sufiks - identyfikuje konkretny dokument

11 DOI system Baza metadanych
Każdy nr DOI powiązany jest z rekordem w bazie Rekord zawiera: metadane dokumentu (autor, tytuł, opis, copyright) lokalizację w sieci (adres URL, strona www) nadany nr DOI możliwość wyszukiwania

12 Twórcą systemu jest International DOI Foundation (IDF) organizacja non-profit
z siedzibą w USA i Europie. Fundacja założona w 1998 r. z inicjatywy wydawców Rejestracją i dystrybucją DOI dla grup interesu zajmują się wydzielone Agencje (7).

13 Agencje IDF

14 Agencje IDF

15 CrossRef – sfera działalności: - szkolnictwo wyższe i badania naukowe - dystrybucja DOI dla czasopism naukowych, książek, materiałów konferencyjnych, prac doktorskich etc. - linkowanie do dokumentów oraz rozwój bazy metadanych

16 CrossRef - stowarzyszenie wydawców naukowych (3237 członków) - agencja IDF zarządzająca dystrybucją DOI dla wydawców zarejestrowanych DOI, zarejestrowanych czasopism naukowych

17 Od 15.11.2010 DOI jest standardem ISO
DOI jako standard W 2000 roku zatwierdzony w USA przez National Standard Organization i American National Standards Institute jako standard w postaci normy Z „ Syntax for the Digital Object Identifier” Od DOI jest standardem ISO

18 DOI: w opisie bibliograficznym (na końcu, małymi literami):
Kornack, D.R.(2001). Celi proliferation without neurogenesis in adult primate Neocortex. Science. 294 (5549), , doi: /science

19 Narzędzie do wykorzystania… crossref.org

20

21 Narzędzie do wykorzystania… http://www. bioflux. comfishbull. noaa

22 Narzędzie dla bibliotekarza…

23 Identyfikacja autora – wielość systemów, jeden cel niejednoznaczność nazwisk powoduje problemy z przypisaniem pracy naukowej właściwemu autorowi

24 Kłopoty z nazwiskami… - dowolna transliteracja lub transkrypcja: alfabetów innych niż łacińskie (znaki cyrylicy, arabskie, chińskie itp.) lub różnego zapisu narodowych znaków diakrytycznych ( ä, ñ, ż, ś) Müller/ Mueller/ Muller

25 Nazwiska chińskie po transliteracji - czy właściwej..?

26 Kłopoty z nazwiskami cd… - zapis nazwisk złożonych lub pisanych z łącznikiem - zmiana nazwiska po ślubie lub rozwodzie - bardzo liczne popularne nazwiska (Nowak, Lee, Smith) - takie same nazwiska różnych autorów w tej samej uczelni lub wydziale - zmiana afiliacji

27 Proponowane rozwiązania: - w bazach danych Scopus i Web of Science - niezależne systemy: AuthorClaim OpenID Researcher ID

28 W bazach danych: Narzędzie niezbędne, choć niedoskonałe AuthorFinder w bazach Web of Science Author Finder – Web of Science

29 Author Finder – Web of Science

30 Author Finder – Web of Science

31 Author Identifier - Scopus. 2007

32

33 Systemy identyfikacji autora: - AuthorClaim - OpenID - ResearcherID

34 AuthorClaim projekt ACIS - Academic Contributor Information System wspierany przez Open Society Institute Serwis pozwala: - założyć profil i konto w serwisie (zamiast numeru ID), z obietnicą przechowywania wieczystego (perpetuity) - linkować do prac indeksowanych w 13 bazach danych (w ramach swojego profilu) - uzyskać cytowania i statystyki dla swoich publikacji AuthorClaim nie pozwala: - uzupełnić swego profilu o publikacje spoza baz - przeszukiwać bazy wg nazwisk lub dziedziny - na dostęp innym osobom do dokumentów opisanych w systemie

35 AuthorClaim indeksuje tylko publikacje z 13 baz: - AGRIS - arXiv
AuthorClaim indeksuje tylko publikacje z 13 baz: - AGRIS - arXiv.org - - Current Index to Statistics - DBLP - E-LIS - Euclid - HAL - OpenLibrary - PubMed - RePEc - SOLIS - SPIRES

36 OpenID - jedno konto do wszystkiego projekt OpenID Foundation (OIDF) - 2007
sieciowa tożsamość, aby automatycznie logować się w różnych serwisach internetowych (zakupy, portale branżowe, społecznościowe) bez: konieczności zakładania kolejnego konta wypełniania kolejnych formularzy zapamiętywania nowych haseł i loginów

37 OpenID staje się tym bardziej popularny im więcej serwisów wykorzystuje go jako opcję do logowania:

38 OpenID w środowisku naukowym: - kumulacja publikacji autora na jednym koncie - podanie ID autora w publikacjach obok nazwiska pozwoli na śledzenie dorobku autora

39 Funkcjonuje już polska wersja systemu http://openid.pl

40 ResearcherID 2008

41 Wszystko pod kontrolą

42 Możliwośc przeszukiwania bazy

43

44 O R C I D VIII 2010 The Open Researcher and Contributor ID http://www

45 Celem ORCID jest stworzenie:
- centralnego rejestru identyfikatorów dla indywidualnych naukowców - przejrzystego i otwartego systemu linkowania pomiędzy systemem ORCID i innymi używanymi obecnie systemami identyfikacji autorów

46 ORCID - skupia obecnie ponad 140 organizacji akademickich, rządowych, towarzystw naukowych, wydawców i korporacji z całego świata - system ORCID ma być oparty na tym samym oprogramowaniu, co ResearcherID Thomsona Reuters’a

47 Identyfikator autora jako standard - już niedługo… Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) przygotowuje standard identyfikacji autorów, który pozwoli śledzić ich dorobek nie tylko w sferze nauki lecz również w innych dziedzinach twórczości, takich jak literatura, muzyka, telewizja lub prasa.

48 Dziękuję za uwagę Elżbieta Jankowska


Pobierz ppt "Internet to źródło informacji i narzędzie pracy, ale… - kłopoty ze zmienną lokalizacją i identyfikacją dokumentów - brak ochrony praw autorskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google