Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kryteria wyodrębniania kierunków/szkół w ekonomii Interpretacja kategorii i praw/prawidłowości ekonomicznych Interpretacja wartości/cen dóbr i związane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kryteria wyodrębniania kierunków/szkół w ekonomii Interpretacja kategorii i praw/prawidłowości ekonomicznych Interpretacja wartości/cen dóbr i związane."— Zapis prezentacji:

1 Kryteria wyodrębniania kierunków/szkół w ekonomii Interpretacja kategorii i praw/prawidłowości ekonomicznych Interpretacja wartości/cen dóbr i związane z tym teorie podziału i teorie wzrostu gospodarczego Rola rynku i państwa jako mechanizmów regulacji: paradygmat rynku versus paradygmat państwa (planowania) 1

2 Interpretacja kategorii i praw/prawidłowości ekonomicznych Czynnik historyczny vs. logiczny w rozwoju ekonomii Naturalna vs historyczna interpretacja praw Interpretacja deterministyczna a stochastyczna Pogląd o braku obiektywnych praw/prawidłowości ekonomicznych (szkoła historyczna, instytucjonalizm, merkantylizm) Pogląd: rozwój ekonomii jako poszukiwanie modeli i teorii adekwatniej opisujących rzeczywistość (krytyczny racjonalizm, C. Popper) Paradygmaty (T.Kuhn) i programy badawcze (I.Lakatos) 2

3 Kryteria postępu/rozwoju ekonomii jako nauki 1. kryterium zdolności do objaśniania zjawisk i procesów gospodarczych (kryterium tzw. realizmu naukowego) 2. kryterium utylitarności 3. kryterium siły predykcji (Friedman) 4. kryterium efektywności Mongina (tzw. realizmu instrumentalnego): wyższej (rosnącej) w stosunku do teorii konkurencyjnych efektywności w rozwiązywaniu problemów naukowych 5. Kryterium falsyfikacjonizmu (Popper) 3

4 Interpretacja wartości/cen dóbr i związane z tym teorie podziału i zrostu Klasyczna/obiektywna teoria wartości Teoria produkcyjności krańcowej czynników wytwórczych jako TW Psychologiczna/subiektywna TW (PTW a współczesna ekonomia psychologiczna) Pragmatyczna teoria wartości Anty-teoria wartości 4

5 Rynek i państwo jako mechanizmy regulacji: paradygmat rynku versus paradygmat państwa (planowania) Istota paradygmatu rynku 1. Podmioty kierują się obserwacją zmian cen 2. Rynek ma cechę efektywności alokacyjnej 3. Na rynku występuje trwała tendencja do równowagi 4. Równowaga efektywna – maksymalizacja dobrobytu (optimum Pareto) 5. Optimum Pareto a polityka gospodarcza (kryterium kompensacji – Hicks, Kaldor) 5

6 Rynek i państwo jako mechanizmy regulacji:.... C.d. Paradygmat rynku – punkt odniesienia to rynek doskonale konkurencyjny (idealny) Rzeczywistość ekonomiczna: występowanie licznych błędów rynku (market failures) Istota błędów rynku: naruszanie warunków konkurencji i systemu prywatnych praw własności Błędy rynku wiążą się z: mono/oligopolami, efektami zewnętrznymi, dobrami publicznymi, niedoskonała informacją, niepewnością i ryzykiem 6

7 Rynek i państwo jako mechanizmy regulacji:.... C.d. Niedoskonałości/błędy rynku – potrzeba regulacji publicznej Regulacja publiczna nie jest sprzeczna z paradygmatem rynku Regulacja publiczna a polityka makroekonomiczna i strukturalna państwa Normatywna i ekonomiczna interpretacja regulacji publicznej Zróżnicowanie błędów rynku powoduje potrzebę zróżnicowania metod i instrumentów regulacji publicznej 7

8 Rynek i państwo jako mechanizmy regulacji:.... C.d. Punkt wyjścia paradygmatu państwa: trwała niezdolność mechanizmu rynkowego do maksymalizacji dobrobytu, przez m.in.: 1. Brak tendencji do równowagi makroekonomicznej (keynesizm) 2. Potrzeba bezpośredniego określania i realizowania przez państwo celów społecznych (instytucjonalizm, szk. historyczna, merkantylizm) 3. Tendencja do anarchii produkcji i marnotrawstwa zasobów ekonomicznych (marksizm) 4. Regulacja państwowa jako quasi-rynek 8


Pobierz ppt "Kryteria wyodrębniania kierunków/szkół w ekonomii Interpretacja kategorii i praw/prawidłowości ekonomicznych Interpretacja wartości/cen dóbr i związane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google