Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka światowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka światowa."— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka światowa

2 1. Gospodarka światowa i międzynarodowe współzależności;
2. Rozwój procesów globalizacji; 3. Cechy współczesnej globalnej gospodarki światowej; 4. Zagrożenia globalnej gospodarki światowej.

3 Gospodarka światowa jest systemem sprzężonych ze sobą siecią różnorodnych powiązań gospodarek krajowych; Procesy integracji i dezintegracji gospodarki światowej;

4 Rozwój procesów globalizacji
Trzy podstawowe drogi integracji gospodarczej: a) poprzez wymianę i produkcję; b) poprzez przepływy kapitałowe i finansowe; d) poprzez rosnącą harmonizację instytucjonalną.

5 Liberalizacja przepływów gospodarczych w skali międzynarodowej;
Postęp techniczny i zanikanie barier przestrzennych

6 Średnie stawki celne w % (średnia nieważona)

7 Liberalizacja przepływów kapitałowych
Żródło World Economic Outlook, IMF, April 2005, s.113

8 Przesłanki techniczne globalizacji
Żródło: jw., s. 113

9 W ostatnich dwóch dekadach wolumen handlu światowego dóbr i usług wzrastał średnio rocznie 5,6% w latach i 6,5% w latach , podczas gdy produkcja światowa w tym czasie odpowiednio 3,3% i 3,5%. W 2004 r. eksport w skali światowej wynosił mld USD, co stanowiło ponad 27% światowej produkcji, podczas gdy w 1990 r. ta relacja wynosiła 18,5%.

10 Żródło: World Deveopment Indicators, CD-ROM 2004

11 Zagraniczne aktywa finansowe w % PKB

12 Cechy współczesnej gospodarki światowej
integracja gospodarcza stała się globalna w wymiarze przestrzennym; międzynarodowy podział pracy: międzygałęziowy, wewnątrzgałęziowy oraz wewnątrzproduktowy; wymiana usług;

13 Światowy eksport towarów i usług

14

15 Zróżnicowanie wzrostu produktu w gospodarce światowej produktu

16 Krzywa Lorenza w gospodarce światowej

17 Średnia roczna stopa wzrostu PKB na mieszkańca (w cenach stałych w dolarach z 1996 r.) w latach 1960 – 2000 w krajach najszybciej i najwolniej rozwijających się oraz relacja poziomu PKB na mieszkańca w stosunku do USA

18 Konwergencja w gospodarce światowej


Pobierz ppt "Gospodarka światowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google