Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Handel Międzynarodowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Handel Międzynarodowy"— Zapis prezentacji:

1 Handel Międzynarodowy

2 Handel Światowy: rozmiary
Przewaga komparatywna i korzyści z wymiany; Handel wewnątrzgałęziowy; Cła i inne ograniczenia wymiany; Światowa Organizacja Handlu (WTO)

3 Światowy eksport dóbr i usług

4 Najwięksi eksporterzy i importerzy

5 Koszty komparatywne

6 Zgodnie z zasadą przewagi komparatywnej kraje wytwarzają i eksportują te towary, których względne koszty produkcji są niższe niż w innych krajach.

7 Korzyści komparatywne i handel zagraniczny

8 ceny i kurs walutowy

9 Handel wewnątrzgałęziowy: przyczyny i skutki
Zróżnicowanie dóbr; Korzyści ze skali produkcji; Konkurencja monopolistyczna. Handel wewnątrzgałęziowy przeważa w wymianie między krajami o podobnym wyposażeniu w czynniki produkcji. Korzyści z handlu wewnątrzgałęziowego (dostępność dóbr, niższe koszty) Handel wewnątrzgałęziowy nie powoduje redystrybucji dochodu między czynniki produkcji wewnątrz krajów.

10 Handel wewnątrzgałęziowy: przyczyny i skutki
Zróżnicowanie dóbr; Korzyści ze skali produkcji; Konkurencja monopolistyczna. Handel wewnątrzgałęziowy przeważa w wymianie między krajami o podobnym wyposażeniu w czynniki produkcji. Korzyści z handlu wewnątrzgałęziowego (dostępność dóbr, niższe koszty) Handel wewnątrzgałęziowy nie powoduje redystrybucji dochodu między czynniki produkcji wewnątrz krajów.

11 Taryfowe narzędzia handlowe
cła ad valorem cła fiskalne taryfa celna

12 Pozataryfowe narzędzia handlowe
ograniczenie ilościowe (kwoty, kontyngenty); licencje importowe i eksportowe embargo kontyngenty celne; dobrowolne ograniczenia eksportu (VER); zmienne opłaty; subwencje eksportowe; dyskryminacyjne zamówienia rządowe; handel państwowy podatek graniczny; obowiązkowe procedury celne

13 Wszystkie ograniczenie handlowe, które zmniejszają wymianę międzynarodową powodują straty ekonomiczne uniemożliwiając osiąganie korzyści z wymiany i wobec tego zmniejszają dobrobyt gospodarczy krajów.

14 Argumenty na rzecz protekcjonizmu: ogólne
ochrona industrializacji; cło optymalne; groźba zniszczenia rynku krajowego; ochrona bilansu płatniczego i krajowego zatrudnienia; podział dochodów; krajowe zakłócenia na rynku czynników produkcji; argumenty pozaekonomiczne (obronność, bezpieczeństwo)

15 Argumenty na rzecz protekcjonizmu: sektorowe
gałęzie przechodzące restrukturyzację i upadające; ochrona nowopowstających gałęzi; strategiczna polityka handlowa: nowe technologie i korzyści zewnętrzne; problemy wspierania sektorów wysokich technologii; niedoskonała konkurencja i strategiczna polityka handlowa


Pobierz ppt "Handel Międzynarodowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google