Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CEFTA Central European Free Trade Agreement - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CEFTA Central European Free Trade Agreement - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu."— Zapis prezentacji:

1

2 CEFTA Central European Free Trade Agreement - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu

3 Historia CEFTA Powstała na podstawie porozumienia podpisanego 21 grudnia 1992 r. w Krakowie Porozumienie CEFTA weszło w życie 1 stycznia 1994r. Sygnatariuszami porozumienia były pierwotnie trzy kraje: Czechosłowacja Polska Węgry

4 Przyczyny powstania CEFTA drastyczny spadek wymiany handlowej między krajami Europy Środkowej po upadku muru berlińskiego i rozwiązaniu RWPG. nacisk Unii Europejskiej związany z chęcią nawiązania silniejszej współpracy

5 Państwa członkowskie CEFTA 21 XII 1992 Czechy Słowacja Węgry Polska Słowenia 1 I 1996 Rumunia 1 XII 1997 Bułgaria 1 I 1999 Chorwacja 1 III 2003

6 Cele CEFTA Popieranie harmonijnego rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Stronami poprzez rozszerzenie wymiany handlowej Sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu, poprawienie warunków życia, wzrostu wydajności i stabilizacji finansowej Zapewnienie uczciwych warunków konkurencji w handlu między stronami Przyczynienie się, poprzez znoszenie barier w handlu, do harmonijnego rozwoju i rozszerzenia handlu światowego

7 Struktura CEFTA Wspólny Komitet : Organ nadzorujący i zarządzający realizacją postanowień umowy Decyduje w przypadkach opisanych w Umowie a w innych wydaje zalecenia Jego członkami są ministrowie krajów CEFTA odpowiedzialni za współpracę z zagranicą Posiedzenia odbywają się min.1 raz w roku; każda strona może żądać spotkania Komitetowi przewodzi co roku inny kraj członkowski Podkomisja Handlu Rolniczego Wspólnego Komitetu Powstała 18 VI 1999 na sesji Wspólnego Komitetu w Budapeszcie Cel: rozwiązywanie problemów związanych z handlem produktami rolniczymi

8 Warunki akcesji do CEFTA Zostały one określone w Deklaracji Poznańskiej 25 XI 1994 Członkostwo w Światowej Organizacji Handlu WTO Porozumienie Stowarzyszeniowe z UE Akceptacja kandydatury przez wszystkich członków CEFTA Bilateralne umowy handlowe z członkami CEFTA

9 Relacje z Unią Europejską UE zaleca kandydatom zakładanie stref wolnego handlu w ramach przygotowań do wstąpienia do Unii Europejskiej CEFTA jest więc dla nich przygotowaniem do pełnego członkowstwa w UE, stąd też jej działalność nie jest w pełni zinstytucjonalizowana

10 Zakres umowy Handel przemysłowy Stopniowa liberalizacja wzajemnego handlu i usunięcie wszystkich barier taryfowych i nietaryfowych w handlu produktami przemysłowymi do końca okresu przejściowego Zobowiązano się nie wprowadzać nowych ceł importowych, eksportowych oraz nie podwyższać istniejących ceł Postanowiono nie wprowadzać nowych ograniczeń ilościowych importu i eksportu

11 Zakres umowy Handel rolniczy Nie przewiduje pełnej liberalizacji sektora Nie ogranicza polityki rolnej krajów członkowskich Wprowadza konieczność informowania Wspólnego Komitetu o zamiarach w polityce rolnej, które mogłyby wpłynąć na warunku handlu rolnego między krajami Umożliwia zastosowanie środków ochronnych w przypadku wywołania poważnych zakłóceń na rynku przez import produktów rolnych z innego kraju CEFTA

12 Zakres umowy Przepisy ogólne Porozumienie zawiera przepisy ogólne, które obejmują min.: Reguły pochodzenia oraz współprace administracji celnych Opodatkowanie wewnętrzne Monopole państwowe Reguły konkurencji dotyczące przedsiębiorstw Pomoc państwową i zamówienia rządowe Ochronę własności intelektualnej Dumping Reeksport i poważne braki Procedurę stosowania środków ochronnych

13 CEFTA – korzyści dla Polski Zwiększenie rynku zbytu dla wyrobów przemysłowych Koordynacja zagranicznej polityki ekonomicznej wobec UE i Rosji Rozwój integracji subregionalnej

14 Kalendarium CEFTA 15 II 1991 Deklaracja Wyszehradzka 21 XII 1992 Podpisanie przez Czechosłowację, Węgry i Polskę Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 30 III 1993 Eliminacja cła na ok.40% towarów przemysłowych 1 VII 1994 Zwiększenie do 50% bezcłowego importu towarów przemysłowych 1 I 1996 Oficjalne przystąpienie Słowenii do CEFTA Zniesienie ceł na ok.80% produkty przemysłowych Stopniowe obniżanie ceł na produkty rolno – spożywcze 1 I 1997 Całkowite zniesienie opłat celnych na towary przemysłowe z wyjątkiem kilku wrażliwych grup towarów 1 VII 1997 Przyjęcie Rumuni do CEFTA 1 I 1999 Przyjęcie Bułgarii do CEFTA 18 VI 1999 Utworzenie Podkomisji Handlu Rolniczego

15

16

17


Pobierz ppt "CEFTA Central European Free Trade Agreement - Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google