Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku"— Zapis prezentacji:

1 Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku
Andrzej Biderman Kierownik projektu

2 Korzenie projektu Grupy Partnerskie wypracowały inicjatywy społeczne dla rozwoju regionu (np. Szlak Zielony Rower, Ekomuzeum Lanckorona ...); Inicjatywy stworzyły ramy rozwoju lokalnego, lecz nie poszły za nimi miejsca pracy; NGO, najczęściej liderzy Grup Partnerskich, decydują się podjąć działania zmierzające do nadania inicjatywom społecznym wymiaru gospodarczego (turystyka dziedzictwa).

3 Miejsca realizacji projektu:

4 Nasz cel: Wypracowanie modelu jednostki gospodarczej przy NGO - przedsiębiorstwa społecznego, które:  przekształca lokalne NGO w pracodawcę;  stanowi narzędzie realizacji celów statutowych NGO (rozwój zrównoważony regionu);  wzmacnia potencjał działania NGO (źródło pieniędzy na rozwój instytucjonalny).

5 Przedsiębiorstwa społeczne:

6 Gromadzimy doświadczenia w zakresie:
Tworzenia i zarządzania firmami społecznymi; Tworzenia przez NGO produktów turystyki dziedzictwa; Przełamywania barier w dostępie osób do rynku pracy; Kształtowania racjonalności ekonomicznej firm społecznych.

7 Podręczniki nt. metodyki przekształcania organizacji pozarządowej w pracodawcę i podmiot gospodarczy oddziaływujący aktywnie na lokalny rynek pracy, nt. metodyki tworzenia produktu na rynek turystyki dziedzictwa, opartego o współpracę ze społecznością lokalną i lokalne walory przyrodnicze i kulturowe, nt. metodyki tworzenia biznes planu dla przedsięwzięć gospodarki społecznej, nt. metodyki kształcenia lokalnych kadr dla potrzeb turystyki dziedzictwa prowadzonego w oparciu o Indywidualne Plany Rozwoju beneficjentów Materiały powinny ukazać w IX-X 2007 r.

8 Zapowiedzi: Stoisko projektu - 25.05.2007
Warsztat „Rozwój lokalny w oparciu o firmę społeczną” Podręczniki (X 2007) Szkolenia dla NGO (X-XI 2007) Następny Zjazd Krajowej Sieci Grup Partnerskich poświęcony ekonomii społecznej (I 2008)

9 Więcej informacji na temat projektu:
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Tel


Pobierz ppt "Gospodarka Społeczna na Bursztynowym Szlaku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google