Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Gaik Rola Krajowej Sieci Tematycznej w upowszechnianiu rezultatów w ramach IW Equal.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Gaik Rola Krajowej Sieci Tematycznej w upowszechnianiu rezultatów w ramach IW Equal."— Zapis prezentacji:

1 Beata Gaik Rola Krajowej Sieci Tematycznej w upowszechnianiu rezultatów w ramach IW Equal

2 Kluczowym celem Equal jest:

3 Projekty w ramach IW Equal (107) realizowane są w 3 etapach: Działanie 1 - zawiązanie partnerstwa Działanie 2 – realizacja założeń projektu Działanie 3 – włączanie rezultatów do głównego nurtu polityki

4 Krajowa Sieć Tematyczna (KST) Powołana została na okres realizacji PIW Equal ( ) KST jest ściśle powiązana z włączaniem rezultatów do głównego nurtu polityki Rola Krajowej Sieci Tematycznej KST jest filtrem dla rezultatów wypracowanych przez Partnerstwa, tak aby włączanie do głównego nurtu polityki było jak najbardziej pomyślne

5 Skład Krajowych Sieci Tematycznych: Przedstawiciele Partnerstw na rzecz Rozwoju (107) Przedstawiciele KSW/ IZ Equal Eksperci W Polsce powołano KST w ramach 5 obszarów tematycznych

6 Zadania KST: - analiza potencjału projektów pod kątem możliwości wsparcia polityki krajowej w obszarach zidentyfikowanych (np. Krajowym Planie Działania na rzecz Integracji Społecznej) - opracowanie strategii włączania rezultatów do głównego nurtu polityki dla każdego obszarów tematycznych, - analiza osiągniętych rezultatów i ich walidacja - wsparcie merytoryczne dla partnerstw w celu wypracowania lepszych rezultatów

7 Zadania KST cd.: - rekomendowanie rezultatów poszczególnych partnerstw do działania 3 - wypracowanie efektywnego dialogu pomiędzy KST a osobami/instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki - zapewnienie skutecznego procesu włączania do nurtu polityki - upowszechnianie dobrych praktyk

8 Podstawowym zadaniem Krajowych Sieci Tematycznych jest analiza rezultatów osiąganych przez Partnerstwa oraz ich walidacja Schemat procesu walidacji

9 Warunkiem realizacji działania 3 jest uzyskanie pozytywnej rekomendacji dla oczekiwanego rezultatu Podstawowe kryteria rezultatu: - Przydatność - Innowacyjność - Równość płci - Adaptacyjność - Replikowalność

10 Rezultaty mogą być różnorodne - Usprawniające dotychczasowe działanie jakiejś instytucji - Wprowadzające nowe instrumenty realizacji celów polityki - Usprawniające procesy, zwiększające koordynację działania

11 Rezultat wypracowany przez PRR Wstań, unieś głowę to: Model aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Polega on na realizacji działań motywacyjno-aktywizujących, które doprowadzić mają do przerwania bierności osób doświadczających marginalizacji poprzez etap motywacji, indywidualne podejście wsparte diagnozą stanu wyjściowego, określenie wewnętrznego potencjału oraz dopasowanie metod skutecznego działania

12 Schemat modelu MOPSPUP organizacja pozarządowa wyłonienie BO warsztaty motywacyjne określenie indywidualnych diagnoz i preferencji zawodowych określenie indywidualnych predyspozycji zawodowych wypracowanie ścieżki zawodowej szkolenia zawodowe szkolenia IT szkolenie językowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy ABC przedsiębiorczości Centrum Aktywizacji Bezrobotnych

13 Na ogólną liczbę 107 partnerstw realizujących projekty w ramach IW Equal złożono 104 rezultaty z czego rekomendację KST otrzymało 98 rezultatów.

14 Obszary tematyczne Liczba rezultatów złożonych do oceny Liczba rezultatów, które otrzymały rekomendacją KST A4441 KST D2423 KST F23 KST G88 KST I53

15 Liczba projektów realizowanych w poszczególnych obszarach tematycznych w Działaniu 3 Temat A - 26 Temat D - 18 Temat F - 17 Temat G - 6 Temat I - 1

16 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Beata Gaik Rola Krajowej Sieci Tematycznej w upowszechnianiu rezultatów w ramach IW Equal."

Podobne prezentacje


Reklamy Google