Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODKI PRZEDSZKOLNE – szansa na dobry start Monika Rościszewska- Woźniak Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODKI PRZEDSZKOLNE – szansa na dobry start Monika Rościszewska- Woźniak Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego."— Zapis prezentacji:

1 OŚRODKI PRZEDSZKOLNE – szansa na dobry start Monika Rościszewska- Woźniak Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

2 W 2005 roku mieliśmy: 1 105 280 dzieci w wieku 3-5 lat, w tym: ponad 750 000 (63%) dzieci nie uczęszczało do przedszkola Dramatyczne statystyki % 4-latków w placówkach edukacyjnych – Eurostat 2004

3 Edukacja przedszkolna dzieci 3-5 lat Gminy w Polsce wg stanu na 31.12.2003: 1587 gmin wiejskich 569 gmin wiejsko-miejskich 869 gmin wiejskich (ponad 1/3) nie ma żadnego przedszkola Dramatyczne statystyki

4 Średni wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich w gminach wiejskich poszczególnych województw Dramatyczne statystyki

5 Alternatywne formy edukacji przedszkolnej Geneza: Doświadczenia Portugalii (system wędrujących nauczycielek) Wiejskie ogniska przedszkolne, działające w Polsce w okresie międzywojennym i w latach 50-tych XX w. Cele Programu Wprowadzenie alternatywnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, dostępnej dla gmin Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenów defaworyzowanych, Od 2000 roku Fundacja Komeńskiego pomaga gminom zakładać ośrodki przedszkolne na wsiach i zapewnia jakość prowadzonych zajęć.

6 program: PO RZL, priorytet- Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 2.1, schemat a/ Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie - Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią. Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Czas realizacji : od czerwca 2005 do grudnia 2007 Zasięg: 6 województw podlaskie, warmińsko – mazurskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie); 94 Ośrodki w 36 gminach wartość projektu: 5 409 322 zł Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start nagroda Najlepsza inwestycja w człowieka 2007 w konkursie Dobre Praktyki EFS organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

7 Zasady działania Ośrodków Przedszkolnych Nauczyciele pracują w miejscu zamieszkania dzieci 10-15 dzieci w grupie Grupa różnowiekowa (3-5 lat) Rodzice asystują nauczycielom 12 godzin pracy w tygodniu, Bezpłatne, Program i organizacja przestrzeni dostosowane do potrzeb dzieci

8 Standardy jakości pracy Ośrodków 160 godzinne szkolenie dla nauczycieli, Wyposażenie w meble i pomoce edukacyjne Wsparcie specjalistów (psychologowie i logopedzi) Monitoring Ośrodków przez Fundację Komeńskiego, Dokumentowanie pracy pedagogicznej Autorski, innowacyjny program pracy z dziećmi,

9 Statystyka i koszty NAJWAŻNIEJSZE LICZBY* 94 Ośrodki w 36 gminach – 4 etaty koordynacji (merytorycznej i finansowej) 41 specjalistów – logopedów i psychologów wspiera pracę nauczycieli; 85 nauczycieli pracuje w Ośrodkach 2068 –dzieci skorzystało z opieki *stan na dzień 30.06.2007 2450 zł - szkolenie jednego nauczyciela (160 godzin) 6814 zł – wyposażenie Ośrodków, 106 zł – miesięczny koszt pobytu dziecka w Ośrodku,

10 Ponad 6 Ośrodków 4 do 6 Ośrodków 1 do 3 Ośrodków W gminie działa: Wszystkie Ośrodki finansowane z EFS Wszystkie Ośrodki finansowane ze środków własnych gminy Część Ośrodków finansowanych ze środków gminy, część z EFS Gminy, w których są Ośrodki Przedszkolne prowadzone we współpracy z Fundacją Komeńskiego W sumie ponad 300 Ośrodków w 100 gminach- opieką objętych ponad 4000 dzieci

11 Efekty działania Ośrodków Przedszkolnych Wzrost aktywności rodziców – Większe zainteresowanie edukacją dzieci, Wzrost umiejętności wychowawczych, Nacisk na władze gminy Działania wolontarystyczne (festyny, wycieczki, Rada Szkoły). Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej

12 Efekty działania Ośrodków Przedszkolnych Tworzenie nowych Ośrodków w innych wsiach w gminie Przedłużanie godzin pracy Ośrodków (np do 25 godz. tyg.) Tworzenie Ośrodków w sąsiadujących gminach, Wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej Średnio dwukrotny wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminach objętych programem.

13 Efekty działania Ośrodków Przedszkolnych Tworzenie nowych miejsc pracy. 30% nauczycieli w Ośrodkach nie miało wcześniej pracy Możliwość podjęcia pracy przez rodziców w czasie pobytu dziecka w Ośrodku (głównie prace polowe lub usługi)

14 Efekty działania Ośrodków Przedszkolnych Przygotowanie dzieci do edukacji. Badania ewaluacyjne przy współpracy z SWPS w 2006 r. na grupie ok. 100 dzieci 6 letnich, Wysoki poziom pewności siebie, ciekawości, wytrwałości, umiejętności społecznych Istotnie wyższy niż dzieci niekorzystających z żadnej formy Wyniki na podobnym poziomie jak u dzieci z tzw. normalnych przedszkoli

15 Bo jakie początki, takie będzie wszystko Jan Amos Komeński Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego tel. (22) 652 30 82, e-mail: mwozniak@org.pl www.frd.org.pl DZIĘKUJĘ ! Monika Rościszewska - Woźniak


Pobierz ppt "OŚRODKI PRZEDSZKOLNE – szansa na dobry start Monika Rościszewska- Woźniak Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google