Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OŚRODKI PRZEDSZKOLNE – szansa na dobry start

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OŚRODKI PRZEDSZKOLNE – szansa na dobry start"— Zapis prezentacji:

1 OŚRODKI PRZEDSZKOLNE – szansa na dobry start
Monika Rościszewska- Woźniak Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego

2 % 4-latków w placówkach edukacyjnych – Eurostat 2004
Dramatyczne statystyki % 4-latków w placówkach edukacyjnych – Eurostat 2004 W 2005 roku mieliśmy: 1 105 280 dzieci w wieku 3-5 lat, w tym: ponad 750 000 (63%) dzieci nie uczęszczało do przedszkola

3 Edukacja przedszkolna dzieci 3-5 lat
Dramatyczne statystyki Edukacja przedszkolna dzieci 3-5 lat Gminy w Polsce wg stanu na : 1587 gmin wiejskich 569 gmin wiejsko-miejskich 869 gmin wiejskich (ponad 1/3) nie ma żadnego przedszkola

4 Dramatyczne statystyki
Średni wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej dzieci 3-5 letnich w gminach wiejskich poszczególnych województw

5 Alternatywne formy edukacji przedszkolnej
Geneza: Doświadczenia Portugalii (system „wędrujących nauczycielek”) Wiejskie ogniska przedszkolne, działające w Polsce w okresie międzywojennym i w latach 50-tych XX w. Cele Programu Wprowadzenie alternatywnej, wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, dostępnej dla gmin Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z terenów defaworyzowanych, Od 2000 roku Fundacja Komeńskiego pomaga gminom zakładać ośrodki przedszkolne na wsiach i zapewnia jakość prowadzonych zajęć.

6 „Ośrodki Przedszkolne – szansa na dobry start”
program: PO RZL, priorytet- Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, działanie 2.1, schemat a/ Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie -Zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych między miastem a wsią. Instytucja wdrażająca: Ministerstwo Edukacji Narodowej Czas realizacji : od czerwca 2005 do grudnia 2007 Zasięg: 6 województw podlaskie, warmińsko – mazurskie, mazowieckie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie); 94 Ośrodki w 36 gminach wartość projektu: 5 409 322 zł nagroda „Najlepsza inwestycja w człowieka 2007” w konkursie „Dobre Praktyki EFS” organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

7 Zasady działania Ośrodków Przedszkolnych
Program i organizacja przestrzeni dostosowane do potrzeb dzieci Nauczyciele pracują w miejscu zamieszkania dzieci 10-15 dzieci w grupie Grupa różnowiekowa (3-5 lat) Rodzice asystują nauczycielom 12 godzin pracy w tygodniu, Bezpłatne,

8 Standardy jakości pracy Ośrodków
160 godzinne szkolenie dla nauczycieli, Wyposażenie w meble i pomoce edukacyjne Wsparcie specjalistów (psychologowie i logopedzi) Monitoring Ośrodków przez Fundację Komeńskiego, Dokumentowanie pracy pedagogicznej Autorski, innowacyjny program pracy z dziećmi,

9 Statystyka i koszty 94 Ośrodki w 36 gminach –
NAJWAŻNIEJSZE LICZBY* 94 Ośrodki w 36 gminach – 4 etaty koordynacji (merytorycznej i finansowej) 41 specjalistów – logopedów i psychologów wspiera pracę nauczycieli; 85 nauczycieli pracuje w Ośrodkach 2068 –dzieci skorzystało z opieki *stan na dzień 2450 zł - szkolenie jednego nauczyciela (160 godzin) 6814 zł – wyposażenie Ośrodków, 106 zł – miesięczny koszt pobytu dziecka w Ośrodku ,

10 Gminy, w których są Ośrodki Przedszkolne prowadzone we współpracy z Fundacją Komeńskiego
Ponad 6 Ośrodków 4 do 6 Ośrodków 1 do 3 Ośrodków W gminie działa: Wszystkie Ośrodki finansowane z EFS Wszystkie Ośrodki finansowane ze środków własnych gminy Część Ośrodków finansowanych ze środków gminy, część z EFS W sumie ponad 300 Ośrodków w 100 gminach- opieką objętych ponad 4000 dzieci

11 Efekty działania Ośrodków Przedszkolnych
Integracja i aktywizacja społeczności lokalnej Wzrost aktywności rodziców – Większe zainteresowanie edukacją dzieci, Wzrost umiejętności wychowawczych, Nacisk na władze gminy Działania wolontarystyczne (festyny, wycieczki, Rada Szkoły).

12 Efekty działania Ośrodków Przedszkolnych
Wzrost upowszechniania edukacji przedszkolnej Średnio dwukrotny wzrost upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminach objętych programem. Tworzenie nowych Ośrodków w innych wsiach w gminie Przedłużanie godzin pracy Ośrodków (np do 25 godz. tyg.) Tworzenie Ośrodków w sąsiadujących gminach,

13 Efekty działania Ośrodków Przedszkolnych
Tworzenie nowych miejsc pracy. 30% nauczycieli w Ośrodkach nie miało wcześniej pracy Możliwość podjęcia pracy przez rodziców w czasie pobytu dziecka w Ośrodku (głównie prace polowe lub usługi)

14 Efekty działania Ośrodków Przedszkolnych
Przygotowanie dzieci do edukacji. Badania ewaluacyjne przy współpracy z SWPS w 2006 r. na grupie ok. 100 dzieci 6 letnich, Wysoki poziom pewności siebie, ciekawości, wytrwałości, umiejętności społecznych Istotnie wyższy niż dzieci niekorzystających z żadnej formy Wyniki na podobnym poziomie jak u dzieci z tzw. „normalnych” przedszkoli

15 Monika Rościszewska - Woźniak
„Bo jakie początki, takie będzie wszystko” Jan Amos Komeński DZIĘKUJĘ ! Monika Rościszewska - Woźniak Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego tel. (22) ,


Pobierz ppt "OŚRODKI PRZEDSZKOLNE – szansa na dobry start"

Podobne prezentacje


Reklamy Google