Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

prezentacja- konsultant ROK DODNiIP (woj.dolnośląskie)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "prezentacja- konsultant ROK DODNiIP (woj.dolnośląskie)"— Zapis prezentacji:

1 prezentacja- konsultant ROK DODNiIP (woj.dolnośląskie)
Koncepcja zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkół wiejskich ,,Szkoła marzeń’’ prezentacja- konsultant ROK DODNiIP (woj.dolnośląskie) Bożena Tagowska

2 Edukacyjne plany strategiczne samorządu terytorialnego
a projekt ,,Szkoła marzeń’’ Decydowanie o przyszłości lokalnej oświaty. Długookresowe plany edukacyjne Gminna Rada Oświatowa Projekty rozwojowe nastawione na wyrównywanie szans edukacyjnych musza znaleźć oparcie w edukacyjnych planach strategicznych samorządu terytorialnego Lokalna polityka oświatowa – kluczowa rola samorządu terytorialnego. W polskim systemie prawnym szkoła nie jest podmiotem, który może samodzielnie i efektywnie planować własne działania długookresowe, jeśli wymagają one nakładów finansowych.

3 W tworzeniu długookresowych planów edukacyjnych powinni uczestniczyć: nauczyciele klienci oświatowi rodzice młodzież administracja samorządowa pracodawcy

4 Na przykład z jednej szkoły: dyrektor szkoły
nauczyciel – szkolny lider programu „Szkoła marzeń” przedstawiciel rodziców z każdej uczestniczącej szkoły radny (najlepiej gdyby to był przewodniczący komisji oświaty) radny (przewodniczący Gminnej Komisji Zwalczania Problemów Alkoholowych) kierownik GOK (gminnego ośrodka kultury), lub kierownik GOPS (gminny ośrodek pomocy społecznej), lub lokalnego stowarzyszenia, lokalny pracodawca przedstawiciel parafii

5 Problem barier edukacyjnych uczniów szkół wiejskich
jest problemem środowiska a nie jedynie szkoły. Dlatego, też jako całość, powinien być przez to środowisko podjęty i rozwiązywany.

6 Tworzenie lokalnej koalicji na rzecz zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów.
Współpraca szkoły z różnymi instytucjami lokalnymi może stanowić dobry punkt wyjścia do zbudowania lokalnej koalicji instytucji i liderów środowiska lokalnego na rzecz zwiększania szans edukacyjnych uczniów szkól wiejskich.

7 liderzy środowiska lokalnego
współpraca szkoła instytucje lokalne liderzy środowiska lokalnego lokalna koalicja instytucji

8

9 KROK I Stworzenie gminnego zespołu
Stworzenie gminnego/powiatowego zespołu do spraw tworzenia koalicji na rzecz zwiększenia szans edukacyjnych i życiowych dzieci i młodzieży

10 Struktura oświaty w gminie
ilość szkół, dzieci organizacja dowożenia dzieci zajęcia pozalekcyjne wyniki egzaminów zewnętrznych losy absolwentów Sytuacja społeczno – ekonomiczna w gminie Krok II podstawowe dane o terenie sytuacja demograficzna główne źródła dochodu mieszkańców perspektywy rozwojowe pomoc społeczna – zakres oferta dla młodzieży wchodzącej w życie dorosłe

11 Krok II Przygotowanie informacji o oświacie
Np. Na terenie Powiatu …funkcjonuje…szkół , w których uczy się 1005 dzieci. Wykaz przedstawia tabela… Wykaz szkół podstawowych i gimnazjów w Powiecie…. Szkoły te sukcesywnie są wyposażane w sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, tworzone są pracownie komputerowe, pracownie i sale do nauki języków obcych. W celu podnoszenia konkurencyjności naszych szkół oraz, aby uczniowie mieli zapewnione jak najlepsze warunki do zdobywania wiedzy i umiejętności… Jest to dla nas bardzo ważne i stąd też zabiegamy o pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł, z przeznaczeniem na unowocześnienie bazy szkół, aby w pełni sprostać oczekiwaniom obecnych i przyszłych uczniów i słuchaczy powiatowych szkół Przy szkołach działają następujące uczniowskie kluby sportowe …

12 KROK III Spotkania środowisk reprezentujących różne grupy tworzące społeczność lokalną. Cel: zaangażowanie danej grupy w zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz w decydowanie o przyszłości lokalnej oświaty.

13 Mają one na celu zaangażować
KROK III Spotkania środowiskowe Mają one na celu zaangażować te grupy w zwiększanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i w decydowaniu o przyszłości lokalnej oświaty.

14 Co powinno wydarzyć się na spotkaniu środowiskowym?
Wybrane zostaną cele i priorytety lokalnej oświaty (np profil absolwenta lok. oświaty ) Zebrane zostaną pomysły i wypracowane decyzje. Wybrany zostanie przedstawiciel do reprezentowania środowiska na lokalnym forum i w dalszych działaniach koalicji.

15 Sesja plakatowa Szkoły zapoznają ze swoimi działaniami przedstawiciele środowiska lokalnego prezentując plakat. Przedstawiciele społeczności lokalnych dopisują na plakatach: w czym mogą pomóc szkole przy realizacji projektu. Wspólne zastanowienie się nad tym w jaki sposób będziemy współpracować. Uczestnicy zapoznają się wzajemnie z plakatami

16 Krok IV Spotkania przedstawicieli koalicji ze szkolnymi zespołami „Szkoły marzeń”. Przegląd postępów w projekcie (lokalny przepływ informacji i współdziałanie pomiędzy osobami i instytucjami).

17 Krok V Lokalne forum oświatowe (dwudniowy, wyjazdowy warsztat dla przedstawicieli społeczności lokalnej). zebranie rezultatów odbytych spotkań środowiskowych przyjęcie kierunków rozwoju lokalnej oświaty (priorytety) przygotowanie rekomendacji dla nowych władz samorządowych (dotyczących działań samorządu w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych) – wiosna 2006.

18 Krok VI Gminna prezentacja zrealizowanych projektów szkolnych połączona z konferencją oświatową prezentującą wyniki lokalnego forum oświatowego (maj/czerwiec 2006).

19 INICJATOR ROZWOJU PARTNERSTWA
SZKOŁA JAKO CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ INICJATOR ROZWOJU PARTNERSTWA WDRAŻA PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ,,Tworzenie lokalnej koalicji na rzecz zwiększania szans edukacyjnych i życiowych uczniów.’’

20 Wykorzystanie doświadczenia i materiałów programu
POST (Polityka Oświatowa Samorządu Terytorialnego) prowadzonego przez CEO od roku 1996. Pomoc CEO samorządom terytorialnym (36 gmin i powiatów) w tworzeniu długookresowych planów edukacyjnych z udziałem klientów oświatowych (nauczycieli, rodziców, młodzieży, administracji samorządowych, pracodawców).

21 KROK V Lokalne forum oświatowe

22 prezentacja- konsultant ROK DODNiIP (woj.dolnośląskie)
,,Szkoła marzeń’’ prezentacja- konsultant ROK DODNiIP (woj.dolnośląskie) Bożena Tagowska


Pobierz ppt "prezentacja- konsultant ROK DODNiIP (woj.dolnośląskie)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google