Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1/12 System wsparcia dziecka i rodziny. 2/12 Umocowania prawne Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1/12 System wsparcia dziecka i rodziny. 2/12 Umocowania prawne Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa."— Zapis prezentacji:

1 1/12 System wsparcia dziecka i rodziny

2 2/12 Umocowania prawne Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

3 3/12 System wsparcia dziecka i rodziny w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

4 4/12 PREAMBUŁA Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia przysługujących im praw i wolności Dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności (…) może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi …

5 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 5/12 Założenia ustawy wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej - poprzez wzmocnienie działań profilaktycznych i doskonalenie metod pracy z rodziną oraz rozwój placówek wsparcia specjalistycznego, asystenta rodziny i rodziny wspierającej rozwój pieczy zastępczej rozwój postepowania adopcyjnego

6 6/12 Formy wsparcia rodziny: konsultacje i poradnictwo specjalistyczne terapia i mediacja usług dla rodzin z dziećmi, w tym opiekuńczych i specjalistycznych prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych Wsparcie rodziny

7 7/12 Formy wsparcia rodziny: asystentura rodzinna rodziny wspierające placówki wsparcia dziennego Wsparcie rodziny

8 8/12 Pozostałe zadania gminy opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności realizacja zadań zleconych wynikających z rządowych programów wspierania rodziny

9 9/12 Piecza zastępcza Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Formy pieczy zastępczej: rodzinne instytucjonalne

10 10/12 Piecza zastępcza Piecza zastępcza sprawowana jest w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Formy pieczy zastępczej: rodzinne instytucjonalne

11 11/12 Rodzinne formy pieczy zastępczej

12 12/12 Piecza zastępcza Struktura organizacji: organizator pieczy zastępczej koordynator pieczy zastępczej rodzina pomocowa

13 13/12 Pozostałe zadania powiatu opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych rozwoju pieczy zastępczej rozwijanie systemu pieczy zastępczej realizacja zadań zleconych wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

14 14/12 Postępowanie adopcyjne Procedurę przysposobienia na terenie województwa organizuje Marszałek i prowadzą ją ośrodki adopcyjne. Do zadań OA należy min: kwalifikacja dzieci do przysposobienia dobór rodziny przysposabiającej szkolenia i kwalifikacja kandydatów do przysposobienia współpraca z sądem opiekuńczym oraz innymi instytucjami

15 15/12

16 Strategy for Malopolska 2011 – 2016 Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30 – 070 Kraków www.rops.krakow.pl biuro@rops.krakow.pl


Pobierz ppt "1/12 System wsparcia dziecka i rodziny. 2/12 Umocowania prawne Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Ustawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google