Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Kompleksowy model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Kompleksowy model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
Kompleksowy model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w procesie aktywizacji społeczno – zawodowej

2 Historia Centrum DZWONI – inne spojrzenie na niepełnosprawność
Osoba niepełnosprawna intelektualnie przy odpowiednim, uwzględniającym stopień jej niepełnosprawności wsparciu, asyście, może i powinna funkcjonować w społeczeństwie na ogólnych zasadach odnoszących się do wszystkich ludzi

3 Historia Centrum DZWONI
1. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, działanie 1.4, na lata – 2006, finansowany ze środków EFS 2. Program „TRENER PRACY – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”, finansowany ze środków PFRON

4 Zasięg terytorialny projektu
Kołobrzeg Giżycko Kamień Pomorski Nidzica Poznań Zgierz Warszawa Głogów Bytom Jarosław Warszawa, r

5 Podstawa działalności Centrum DZWONI
Wpis Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jako: Agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Agencja doradztwa personalnego Agencja poradnictwa zawodowego Warszawa, r

6 Cele Centrum DZWONI Centrum DZWONI jest pierwszą w Polsce agencją pośrednictwa pracy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, wprowadzającą światowe standardy zatrudnienia wspomaganego i wykorzystującą doświadczenia międzynarodowych ekspertów. Głównym celem działalności Centrum jest aktywizacja zawodowa grupy najbardziej wykluczonej z rynku pracy, zaś misją pełnienie roli „pomostu” między pracodawcą, a osobą niepełnosprawną.

7 Koncepcja Centrum DZWONI
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną podejmują pracę zarobkową na otwartym rynku pracy Niepełnosprawny pracownik ma zapewnione stałe wsparcie Praca zarobkowa oznacza takie samo wynagrodzenie za pracę, jak w przypadku pracowników sprawnych Każda OSOBA ma dostęp do indywidualnego poradnictwa i wsparcia dostosowanego do jej potrzeb

8 Koncepcja Centrum DZWONI
Poprzez swoje działania: Zmieniamy wizerunek osoby niepełnosprawnej intelektualnie w społeczeństwie z biernego odbiorcy pomocy społecznej na aktywnego obywatela; Stwarzamy realną szansę na znalezienie i utrzymanie pracy zarobkowej dla ONI, a tym samym umożliwiamy im niezależność ekonomiczną, wpływamy na poprawę jakości życia i samooceny; Budujemy społeczeństwo obywatelskie, w którym każdy ma równe szanse, prawa i obowiązki;

9 Zakres działania Centrum DZWONI
1. Klient – osoba niepełnosprawna intelektualnie 2. Rodzina 3. Pracodawca 4. Współpracownicy

10 1. Klient – osoba niepełnosprawna intelektualnie
Indywidualny Plan Działania – KARIERA ZAWODOWA Wsparcie w procedurze zatrudnienia, określenie warunków zatrudnienia (organizacja i wymiar pracy) Stałe monitorowanie przebiegu pracy, ewentualne szkolenia wyrównawcze Równolegle prowadzenie grup wsparcia dla osób pracujących

11 2. Rodzina osoby niepełnosprawnej intelektualnie
Konsultacje i porady indywidualne Spotkania grupowe – wymiana doświadczeń Panele informacyjne dotyczące kwestii formalno – prawnych zatrudnienia

12 3. Pracodawca Wyszukiwanie właściwych pracowników
Szkolenie nowych pracowników Utrzymywanie dobrych pracowników

13 4. Współpracownicy Panele informacyjne dotyczące funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością intelektualną Budowanie pozytywnych relacji zespołowych

14 Zespół Centrum DZWONI

15 Działania doradcy zawodowego
Ocena predyspozycji i preferencji zawodowych osób z niepełnosprawnością intelektualną Opracowywanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla OSOBY Przygotowanie osób do podjęcia zatrudnienia poprzez prowadzenie warsztatów z zakresu poruszania się po rynku pracy Pomoc w wyborze miejsca praktyk zawodowych i zatrudnienia

16 Działania psychologa Ocena poziomu umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną Motywowanie przyszłych pracowników poprzez prowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji społecznych Prowadzenie grup wsparcia dla osób już zatrudnionych Bieżące rozwiązywanie trudności i problemów

17 Działania trenera pracy
Weryfikowanie umiejętności osoby w praktyce – prowadzenie 1-2 dniowych warsztatów praktycznych Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do wchodzenia w rolę pracownika; Przeprowadzenie szkolenia na stanowisku pracy; Dążenie do pełnego włączenia pracownika niepełnosprawnego w przedsiębiorstwie; Pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów zawodowych i społecznych – stały monitoring zatrudnienia

18 Dopasowanie pracy STANOWISKO PRACY (ZAKRES CZYNNOŚCI)
UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZADAŃ STANOWISKO PRACY (ZAKRES CZYNNOŚCI) UMIEJETNOŚCI PRACOWNIKA

19 Określenie potrzeb wsparcia
POZIOM UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH W PRACY (OKREŚLONE PRZEZ ANALIZĘ ZADANIA) WSPARCIE TRENERA PRACY DEFICYT UMIEJĘTNOŚCI POZIOM UMIEJĘTNOŚCI OSOBY

20 Nasze sukcesy lata 1249 osób, które skorzystały z usług oferowanych przez Centrum DZWONI 394 osób, które uzyskały pomoc i wsparcie w zatrudnieniu pracy na otwartym pracy 253 firmy, z którymi współpracujemy Falenty,

21 Osoby niepełnosprawne objęte wsparciem

22 Osoby niepełnosprawne zatrudnione
Falenty,

23 Inne formy aktywizacji

24 RYNEK PRACY – przykładowe branże, stanowiska pracy

25 GASTRONOMIA Falenty,

26 USŁUGI

27 PRODUKCJA

28 HANDEL Falenty, Falenty,

29 OGRODNICTWO Falenty, Falenty,

30 PIEKARNIE

31 BIURA

32 BIBLIOTEKI

33 Problemy i trudności Brak stałego finansowania projektu, konieczność wnioskowania (niepewność!) o środki finansowe Obawa i lęk rodziców przed utratą świadczeń socjalnych pobieranych przez niepełnosprawne dzieci oraz przed ich zbytnia samodzielnością „Trudny” rynek pracy; kryzys gospodarczy Stereotyp postrzegania osoby z niepełnosprawnością intelektualną (skutek – trudności w urzędach i instytucjach)

34 Monika Zakrzewska Monika. zakrzewska@psouu. org. pl tel
Monika Zakrzewska tel. (022) tel. kom


Pobierz ppt "Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Kompleksowy model wsparcia osób z niepełnosprawnością intelektualną w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google