Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: III Spotkanie informacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: III Spotkanie informacyjne."— Zapis prezentacji:

1 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm III Spotkanie informacyjne ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Pomagasz Niepełnosprawnemu Pomagasz Sobie Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.4 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006. Schemat a Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

2 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm ZAKRES OBOWIĄZKÓW ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych itp. ), pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych, planowanie, kontrolowanie ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej, włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne, współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

3 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Na czym polega ASYSTA? jest to pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem, a także w czynnościach niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy

4 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm ASYSTENT osoby niepełnosprawnej to: pracownik, który pomaga w pracy innemu pracownikowi niepełnosprawnemu, zatrudnionemu w tej samej firmie. asystent ułatwia takiemu pracownikowi komunikowanie się z otoczeniem, asystent pomaga mu także wykonywać czynności niemożliwe i trudne do samodzielnego wykonania.

5 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm ASYSTA – zaświadczenia ? konieczność korzystania przez osoby niepełnosprawne z asysty musi być udokumentowana zaświadczeniem o zasadności pomocy, wydanym przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad tym pracownikiem.

6 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm ASYSTA – co dalej z tym zaświadczeniem ? zaświadczenie przedstawia się staroście, wnioskując o środki z PFRON.

7 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm ZWROT KOSZTÓW DLA ASYSTENTA? o zwrot kosztów zatrudnienia asystenta pracy osób niepełnosprawnych może ubiegać się każdy pracodawca zatrudniający osoby niepełnosprawne niezależnie od stanu zatrudnienia, wskaźników i okresu zatrudnienia tych osób.

8 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Zwrot Kosztów dla Asystenta – kiedy ? zwrot kosztów zatrudnienia asystenta pracownika niepełnosprawnego zachodzi wówczas, gdy rozlicza się otrzymane przez pracodawcę dofinansowanie do wynagrodzenia (metoda rozliczania podwyższonych kosztów).

9 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ? liczba godzin przeznaczonych na pomoc pracownikowi niepełnosprawnemu przez asystenta nie może przekraczać 20 procent liczby godzin asystenta w miesiącu, wysokość zwrotu stanowi iloczyn kwoty najniższego wynagrodzenia i ilorazu liczby godzin pracy osoby niepełnosprawnej w miesiącu.

10 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm CO DALEJ – krok pracodawcy ? O zwrot kosztów pracodawca ubiega się składając wniosek do starosty i podpisując ze starostą umowę.

11 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Zwrot z PFRON ! Wzór: PFRON = najniższe wynagrodzenie * (liczba godzin przeznaczonych wyłącznie na pomoc niepełnosprawnemu : liczba godzin, w czasie których niepełnosprawny wykonywał pracę)

12 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Przykład brzmiący zrozumiale? Jan Nowak będący osobą niepełnosprawną, wymagającą asystenta przepracował w miesiącu 140 godzin, Jego asystent przepracował 160 godzin, Asysta stanowiła 18 godzin (czyli rzeczywiście asysta stanowiła mniej niż 20 proc. czasu pracy asystenta, Najniższe wynagrodzenie to 824 zł (do rozliczeń bierzemy najniższe wynagrodzenie z grudnia poprzedniego roku)

13 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm Przykład brzmiący zrozumiale? OBLICZENIE: (824 zł X 18 h) : 140 h = 105, 94 przy czym 18 h < (160X0.2)

14 Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: gminazawichost@poczta.fm


Pobierz ppt "Gmina Zawichost ul. Żeromskiego 50 27 – 630 Zawichost tel. (015) 836 46 27 fax. (015) 836 46 27 ail: III Spotkanie informacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google