Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko."— Zapis prezentacji:

1 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Uczenie się poprzez karierę, jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie www.careerlearning.eu Grażyna Budzińska, Małgorzata Klimka

2 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Zarys problematyki projektu CLLL to projekt realizowany przez Społeczną Akademię Nauk w ramach unijnego programu Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci w latach 2010 - 2012

3 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Partnerstwo projektu Austria Niemcy Finlandia Szkocja Hiszpania Belgia Polska Holandia

4 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Cel projektu Docelowym założeniem projektu jest stworzenie scenariuszy, metod pracy, materiałów wspierających poradnictwo zawodowe dla studentów a także ramy i wytyczne programów kształcenia nauczycieli, dla poprawy jakości ich funkcjonowania w roli doradców zawodowych. Koordynatorem polskiej części projektu jest Marta Kędzia mkedzia@swspiz.plmkedzia@swspiz.pl

5 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Działania zrealizowane w ramach projektu Cykl paneli dyskusyjnych o charakterze badań fokusowych zrealizowanych w środowisku studentów Społecznej Akademii Nauk oraz Doradców Zawodowych pracujących w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowej.

6 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Tematyka sesji Zrealizowano 3 spotkania w grupie studentów oraz 3 spotkania w grupie doradców zawodowych Tematyka obejmowała: - Wybór/ podejmowanie decyzji - Tożsamość zawodową - Poczucie własnej skuteczności

7 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Tak było...

8 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. I tak...

9 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Ochotniczy Hufiec Pracy w Łodzi

10 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Wnioski - Podkreślanie przez studentów samodzielności i własnego sprawstwa przy planowaniu ścieżki edukacji/ kariery zawodowej. - Wyraźne akcentowanie potrzeby indywidualnego podejścia, wsparcia i aprobaty ze strony innych dla podejmowanych wyborów edukacyjnych i zawodowych. - Doradcy, jako praktycy, zwracają szczególną uwagę na dojrzałość umysłową i emocjonalną uczniów/studentów. - Dostrzegają i podkreślają różnice indywidualne między uczniami. - Zwracają uwagę na olbrzymią rolę wsparcia społecznego (udzielanego młodzieży przez doradców zawodowych, przez rodziców i inne osoby).

11 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Wnioski - Doradcy zwracają uwagę na samodzielność w podejmowaniu decyzji przez młodzież, na sprawstwo i podmiotowość ucznia/studenta. - Podkreślają rolę oraz znaczenie samooceny ucznia/studenta i jej wpływ na podejmowane decyzje zawodowe. - Dostrzegają potrzebę zmian w systemie edukacji (aby nie produkować tylu magistrów bez adekwatnych możliwości ich zatrudnienia). - Proponują wzmocnić rolę kształcenia na poziomie zasadniczym i technicznym zawodowym, przekształcić percepcję uczniów o tego rodzaju ścieżce edukacji

12 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. I co dalej...?

13 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Materiał opracowany w ramach projektu Na podstawie obszernego, międzynarodowego raportu z sesji, literatury oraz doświadczeń ekspertów z krajów partnerskich opracowano materiały, w postaci scenariuszy warsztatów, wspierające nauczycieli, doradców zawodowych oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką.

14 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Działania w Polsce Opracowanie materiałów pilotażowych dotyczących coachingu oraz networkingu, Realizacja dwóch warsztatów dotyczących każdego z tematów, Ewaluacja materiałów podczas międzynarodowego warsztatu w Łodzi 15.06.2012 w Społecznej Akademii Nauk.

15 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Tematy scenariuszy Coaching w budowaniu kariery; Odporność, a budowanie kariery zawodowej; Networking; Grupa rówieśnicza w rozwoju zawodowym; Rozpoznawanie rynku pracy; Trening motywacji a sukces zawodowy.

16 Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (Program LLP – Leonardo da Vinci). Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko."

Podobne prezentacje


Reklamy Google