Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krótki wstęp DO RAPORTU z I OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2009 Anna Wierzchowska – Szymanek Warszawa, 23.X.2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krótki wstęp DO RAPORTU z I OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2009 Anna Wierzchowska – Szymanek Warszawa, 23.X.2009 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Krótki wstęp DO RAPORTU z I OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2009 Anna Wierzchowska – Szymanek Warszawa, 23.X.2009 r.

3 Statystyki Akces w OTK: Zgłoszenia do 14.X.2009: 561 Raporty bez zgłoszeń: 22 _____________________________________________________________________ Łącznie: 583 podmioty / inicjatywy (stan na 20.X.09)

4 Statystyki – c.d. Raporty konkursowe: od zgłoszonych: 175 bez zgłoszeń: 22 ___________________________________________________________________ Łącznie: 197 Raporty sprawozdawcze – spływają!!

5 Raporty konkursowe (do 20.X) EDUKACJA: przedszkola – 1 szkoły podstawowe – 7 gimnazja - 36 zespoły szkół ogólnokształcących – 8 szkoły ponadgimnazjalne/zespoły szkół – 60

6 EDUKACJA (c.d.) Poradnie P – P – 18 CKU, CKP - 3 podmioty i placówki samorządowe (edukacyjne) - 2 ODN - 5 uczelnie wyższe / biura karier - 6

7 ŁĄCZNIE: 111 szkół + 1 przedszkole 28 placówek (edukacja, doradztwo, pomoc psychologiczno – pedagogiczna) 6 uczelni wyższych = 146 placówek

8 RESORT PRACY: PUP, MUP - 19 WUP, CIiPKZ - 10 OHP - KG OHP raport zbiorczy (indywidualnie MCK - 1)

9 ORGANIZACJE społeczne: ZHP /zuchy - 1 stowarzyszenia – 2 organizacje studenckie - 1

10 INNE PODMIOTY: Izby Rzemieślnicze - 2 firmy i agencje – 4 formalne partnerstwa lokalne - 2 Nowość: partnerstwa nieformalne - 2 (miasta, gminy)

11 Formy relacji z OTK: raporty wg formularza raporty on-line swobodne sprawozdania i opisy linki kierujące na www zdjęcia (w zał. do e-mail, na www) skanowane dokumenty (art. prasowe)

12 Formy relacji z OTK (c.d.) nagrania video i pliki głosowe filmy, prezentacje P - Point audycje radiowe i TV e-maile raporty pocztą tradycyjną, z art. z prasy materiały dostarczone do Biura OTK

13 OSIĄGNIĘTE REZULTATY/EFEKTY (opinie organizatorów regionalnych) Grupa I – obszar edukacyjny Grupa II – instytucje rynku pracy Grupa III - inni

14 Grupa I – edukacja: zaangażowanie wszystkich grup: uczniów, rodziców i nauczycieli w przedsięwzięcia i zagadnienia doradztwa zawodowego spotkania ucznia ze światem pracy (pracodawcą, zakładem pracy) – jako niewiarygodne doświadczenie nauczyciele odkryli, że mogą tak wiele dla przyszłości ucznia, chociaż nie są doradcami zawodowymi

15 odkryciem ucznia jest, iż aktywność w planowaniu kariery jest kluczem sukcesu OTK inspirował, poszerzał horyzonty, ale isprowadzał na ziemię uczniów partnerska współpraca z wieloma instytucjami i firmami nauczyciele otrzymali gotowe pomoce uczniowie wypłynęli w nieznanych obszarach

16 wydarzyło się coś nowego, ogromna różnorodność TYGODNIA w szkole młodzież dotknęła bardzo mocno przyszłości władze przekonały się, jaką wartością jest poradnictwo w edukacji prawdziwe rezultaty zobaczymy za parę lat Razem możemy więcej – hasło przewodnie (w szkole, w mieście, regionie)

17 Grupa II – resort pracy: wyjście na zewnątrz urzędu ku społecznościom lokalnym zmiana wizerunku urzędów pracy na bardziej pozytywny włączenie niestandardowych form i metod do zrutynizowanej pracy w urzędach; powiało świeżością (konkursy, wycieczki, debaty; hit !!!->zajęcia PUP dla przedszkolaków)

18 bliższy kontakt z młodzieżą i obszarem edukacji lepszy kontakt z pracodawcami zacieśnienie współpracy z opieką społeczną - zajęcia dla grup zmarginalizowanych (noclegownia) organizacja dni otwartych w firmach i zakładach pracy (wycieczki dla dorosłych, młodzieży, dzieci)

19 nagłośnienie potrzeb osób niepełnosprawnych - uzyskały one kompleksowy obraz sieci pomocowej promocja usług doradczych, doradztwa zawodowego współpraca, zamiast rywalizacji podmiotów lokalnych świadczących usługi doradcze, integracja, zawiązywanie sieci i partnerstw

20 współpraca jednocześnie z wieloma podmiotami ze środowisk lokalnych wzrost zainteresowania usługami urzędu, promocja instytucji sondy, badania ankietowe, debaty w środowiskach lokalnych - wiedza z pierwszej ręki o potrzebach społeczności włączenie / udział władz, szukanie rozwiązań wspólnymi siłami

21 Grupa III – inni: nie zawsze trudne! -> pozyskano zatrudnienie dla osób niepełnosprawnych doradztwo zawodowe daje ogromne możliwości działania nieprofesjonalistom czaty kariery – pomysł na doradztwo bez granic, między- i pozainstytucjonalne harcerstwo także polem dla doradztwa zawodowego

22 rzemiosło otwarte na niepełnosprawność, a doradztwo zawodowe - łącznikiem potrzeb specjaliści personal shopping nowym partnerem dla doradcy zawodowego (Jak cię widzą – tak cię awansują) partnerstwa nieformalne działają świetnie! -> Gminny Tydzień Kariery i Ty możesz być doradcą

23 Czy zatem zrealizowaliśmy cele główne I Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery ?

24 Przypomnijmy założenia: 1. wszyscy dla wszystkich 2. razem, dla kariery 3. od przedszkola do….->->->-> 4. ziarnko do ziarnka 5. doradztwo zawodowe ponad resorty 6. …. ponad granice i podziały

25 7. pomysły bez granic 8. pospolite ruszenie 9. stowarzyszeni ze Stowarzyszeniem 10. profesja OTO + pasja= TYGODNIA + powołanie KAPITAŁ

26 źródło: Raport: Przedszkole 83 Zuch, Poznań /…/Po wysłuchaniu wypowiedzi wszystkich dzieci zgłosił się ponownie Jeremi i powiedział: Ja chcę zmienić swój zawód. Nikt nie wybrał szewczyka, więc ja nim będę/…/ !!!

27 CO DALEJ ? Krok 1 -> synteza (raport syntetyczny) Krok 2 -> analiza Krok 3 -> wnioski z 1+2 oraz doświadczeń w organizacji I-go OTK Krok 4 -> weryfikacja Krok 5 -> decyzje -> -> -> -> -> -> -> ->

28 OTK TAK, ale JAK ?

29 DZIĘKUJEMY i prosimy o sugestie - w imieniu Zarządu SDSiZ RP Anna Wierzchowska - Szymanek


Pobierz ppt "Krótki wstęp DO RAPORTU z I OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA KARIERY 2009 Anna Wierzchowska – Szymanek Warszawa, 23.X.2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google