Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt Edukacja ku Przyszłości. PORADNICTWO ZAWODOWE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM podprojekt projektu Edukacja ku przyszłości w ramach Poddziałania 9.1.2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt Edukacja ku Przyszłości. PORADNICTWO ZAWODOWE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM podprojekt projektu Edukacja ku przyszłości w ramach Poddziałania 9.1.2."— Zapis prezentacji:

1 Projekt Edukacja ku Przyszłości

2 PORADNICTWO ZAWODOWE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM podprojekt projektu Edukacja ku przyszłości w ramach Poddziałania realizowanego przez WODIiP i WOM w Opolu w imieniu Zarządu Województwa Opolskiego Realizacja podprojektu odbędzie się w roku 2012 w ramach Poddziałania Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic, w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O podprojekcie

3 Co otrzymasz W ramach projektu uczestnicy otrzymają narzędzia do badania predyspozycji zawodowych uczniów i wezmą udział w 66 godzinach zajęć (11 spotkań w tym 2 zajęcia z noclegiem), w ramach których: poznają metody pozwalające diagnozować predyspozycje zawodowe uczniów, poznają narzędzia do samodiagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych, opracują materiały dydaktyczne uwzględniające poznane narzędzia diagnostyczne, zorganizują zajęcia edukacyjne z grupą młodzieży z wykorzystaniem poznanych metod i udostępnionych narzędzi diagnostycznych związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, w tym z wykorzystaniem narzędzi IT.

4 Celem podprojektu jest wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT, w szczególności obejmujące: zapoznanie nauczycieli z metodami i narzędziami pozwalającymi diagnozować predyspozycje zawodowe uczniów, udostępnienie narzędzi do samodiagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych, wykorzystanie wyników diagnozy do opracowania indywidualnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej (portfolio ucznia), opracowanie materiałów dydaktycznych uwzględniających narzędzia diagnostyczne, przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno – zawodowym, w tym z wykorzystaniem narzędzi ICT. Cel podprojektu

5 Podprojekt jest skierowany do co najmniej 150 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizujących kształcenie ogólne (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z województwa opolskiego. Uczestniczyć w nim będzie co najmniej 2000 uczniów i 150 nauczycieli. Z każdej szkoły może uczestniczyć w podprojekcie 1 nauczyciel. Adresaci

6 1.Komunikacja interpersonalna jako podstawa radzenia sobie na rynku pracy. 2.Internet jako miejsce rekrutacji i element diagnostyczny (w tym platforma szkoleniowa Moodle). 3.Opracowanie wzoru materiałów przykładowych zajęć mających na celu rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów i wykorzystania wyników diagnozy do opracowania indywidualnej ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej (portfolio ucznia). Metody i formy pracy grupowej. 4.Prawo pracy. 5.Metody i narzędzia diagnozujące predyspozycje i zainteresowania zawodowe uczniów. Rozmowa doradcza jako narzędzie pracy nauczyciela. 6.Jak motywować uczniów w skutecznym poszukiwaniu prac. 7.Współczesny rynek pracy i oczekiwania – spotkania z przedsiębiorcami działającymi w gospodarce rynkowej jako element procesu rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów. 8.Czy ja się nadaję do tego zawodu? 9.Moja firma- co, gdzie, jak i za ile? 10.Specyfika pracy w wybranych zawodach – zajęcia z wykorzystaniem modelowych pracowni zawodowych. 11.Zakończenie, podsumowanie, prezentacja prac w grupach. Tematyka szkolenia

7 Udział w projekcie jest bezpłatny. Pierwszeństwo udziału będą miały szkoły, które nie brały jeszcze udziału w projekcie w ramach Poddziałania w poprzednich latach. Zasady rekrutacji

8 Kwestionariusz zgłoszeniowy nauczyciela Kwestionariusz zgłoszeniowy szkoły Kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia Oświadczenie szkoły Do pobrania ze strony podprojektu Wykaz dokumentów

9 Koordynator podprojektu: Grażyna Jurowicz tel.: Zastępca koordynatora: Hanna Franczak tel.: Asystent ds. rekrutacji, promocji i ewaluacji PZPD, Krystyna Pieśniewska tel.: Biuro podprojektu


Pobierz ppt "Projekt Edukacja ku Przyszłości. PORADNICTWO ZAWODOWE W PROCESIE DYDAKTYCZNYM podprojekt projektu Edukacja ku przyszłości w ramach Poddziałania 9.1.2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google